Ändra ljudinställningarna på en PS5-konsol

Så här ändrar du ljudinställningarna på PS5-konsoler

Ta reda på hur du anpassar PlayStation®5-konsolens ljudutgång för tv, headset eller AV-system.

Justera ljudinställningar på PS5-konsoler

 1. Gå till hemskärmen och välj Inställningar > Ljud.
 2. Välj Ljudutgång och justera sedan följande inställningar.

Utgångsenhet
Välj den ljudutgångsenhet du vill använda. Du kan även ändra utgångsenhet i kontrollcentret genom att välja Ljud.

Byt enhet för utgående ljud automatiskt
Aktivera det här alternativet om du vill växla uppspelningsenhet automatiskt när du ansluter en ljudenhet, som ett headset. 

Typ av HDMI-enhet
Välj den typ av enhet som är ansluten via HDMI-kabel till konsolen och välj lämpliga alternativ. Om du väljer AV-förstärkare som HDMI-enhetstyp kan du till exempel ange antal kanaler och justera högtalarlägen. 

Aktivera 3D-ljud för Tv-högtalare
Förbättra ljudet från tv-högtalarna genom att göra det tredimensionellt.

Använd mätresultat för 3D-ljud
Använd 3D-ljudinställning baserat på mätresultatet för rumsakustik. Om du aldrig har mätt rumsakustik eller om du har ändrat i rummet sedan du mätte väljer du Mät rumsakustiken med TV högtalarna först. 

Mät rumsakustiken med TV högtalarna
Använd mikrofonen på den trådlösa handkontrollen för att mäta rumsakustiken.

Antal kanaler
Välj antal kanaler för AV-förstärkaren. 

Justera högtalarpositioner
Flytta högtalarna för att få rätt balans i ljudet. 

Utdata till hörlurar
Välj vilket ljud som ska spelas upp i hörlurarna.

Aktivera 3D-ljud för hörlurar
Aktivera/avaktivera 3D-ljud. Om du vill justera den optimala ljudprofilen för din hörsel väljer du Justera profilen för 3D-ljud.

Monoljud för hörlurar
Spela upp samma ljud i båda öronen.

Justera profilen för 3D-ljud
Optimera upplevelsen av 3D-ljud genom att välja en av flera profiler för 3D-ljud. 

Musik på hemskärmen
Slå på/av musiken som spelas i bakgrunden på hemskärmen. 

Ljudeffekter
Aktivera/avaktivera de ljud som hörs när du använder vissa funktioner, som rullning. 

Medhörningsvolym
Ange hur högt din röst ska höras i headsetet. Den här inställningen är inte tillgänglig för alla headset. 

Ljudformat (prioriterat)
Ange ljudformat att använda för spel och videoprogram. Vilka inställningar som är tillgängliga beror på vilka enheter du har och ljudinställningskonfigurationen. 

Justera mikrofoninställningar på PS5-konsoler

 1. Tryck på PS-knappen för att öppna kontrollcentret och välj sedan Mikrofon
 2. Använd inställningarna nedan för att välja ingångsenhet, sätta på och stänga av ljudet på mikrofonen och justera mikrofonen. 

Ingångsenhet
Ange ljudingångsenhet genom att välja mikrofon i en lista med tillgängliga enheter.

Justera mikrofonnivån
Justera volymen på din röst för att göra den högre eller tystare för andra.

Mikrofonstatus om inloggad
Om du aktiverar det här alternativet kan du använda röstingången direkt när du har loggat in. Om du endast vill använda mikrofonen när det behövs anger du den här inställningen till Stäng av ljud.

Mikrofonstatus vid start av röstchattar och sändningar
Stäng av mikrofonen automatiskt när du startar röstchattar och sändningar så att inte andra råkar höra något du inte vill att de ska höra. 

Om du väljer Ändra inte används den aktuella mikrofonfunktionen när du startar röstchattar och sändningar.

Om du väljer Växla till tyst läge stängs mikrofonen av automatiskt när du startar röstchattar och sändningar. När du vill använda mikrofonen aktiverar du den från respektive kort. 

 • Om du vill ha mer information om headsetkompatibilitet och -användning kontaktar du headsettillverkaren. Det är inte alla enheter som kan användas med konsolen.

Justera equalizerinställningarna

Innan du använder headsetet använder du equalizern till att konfigurera ljudinställningarna. 

 1. Tryck på PS-knappen för att öppna kontrollcentret och välj sedan Ljud
 2. Välj EQ-förinställningar och justera equalizerinställningarna.

A) Växla mellan ljudlägen

 • Standard
  Balanserat ljud mellan låga och höga frekvenser.
 • Bass Boost
  Framhäv basfrekvenser för mer framträdande bas.
 • Skjutspel
  Framhäv skjut- och fotstegsljud under spel.

Du kan anpassa ljudet genom att välja följande lägen: Ljudläge 1, Ljudläge 2 eller Ljudläge 3.

B) Mer

Ändra namn på eller återställ dina anpassade ljudinställningar.

C) Skjutreglage

Flytta skjutreglaget för att justera den relativa styrkan för varje frekvensband.

D) Förhandsgranskning av ljud

Förhandslyssna på det valda ljudläget.

Relaterade artiklar

Nedan finns svar på vissa av de frågor du kan ha om ljudinställningar.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter