Konfigurera 3D audio på PS5-konsoler

Så här konfigurerar du 3D audio på PS5-konsoler

Ta reda på hur du förbättrar ljudet på din PlayStation®5-konsol genom att göra det tredimensionellt.

3D-ljud ger omslutande surroundljud som gör att det känns som att du befinner dig i spelet. Med realistiskt ljud kan du faktiskt höra fotstegen från den riktning fienden närmar sig. 

Så här konfigurerar du 3D-ljud för TV-högtalare

Använd TV-högtalarna och den inbyggda mikrofonen på den trådlösa handkontrollen för att mäta rumsakustiken. Sitt i samma position som du brukar när du använder PS5-konsolen.

 1. Gå till Inställningar Ljud.
 2. Välj 3D-ljud (TV-högtalare) och följ instruktionerna på skärmen för att justera den optimala 3D-ljudinställningen baserat på mätresultaten.
  När mätningen är klar kan du lyssna på och jämföra stereoljud och 3D-ljud för att se vad du föredrar.
 • Nästa gång du väljer Inställningar Ljud 3D-ljud (TV-högtalare) och aktiverar Aktivera 3D-ljud för TV-högtalare växlas stereoljud till 3D-ljud. När du stänger av den här inställningen växlas 3D-ljud till stereoljud.
 • Om placeringen av tv:n eller miljön ändras måste du mäta rumsakustiken igen.

Om du har svårt att höra effekterna av 3D-ljud eller om du vill förbättra det kan du testa följande:

 • Kontrollera om något blockerar TV-högtalarna.
 • Om Använd mätresultat för 3D-ljud är inaktiverat sätter du dig rakt framför tv:n.
 • Titta på tv:n på ett avstånd som är lämpligt för dess storlek. Du kan kontrollera det rekommenderade avståndet med tv:ns tillverkare.
 • Inaktivera alla justeringsfunktioner för ljudkvalitet på tv:n, till exempel surroundljud.
 • Volymen kan ändras beroende på 3D-ljudeffekten. I så fall justerar du volymen på tv:n.

Så här konfigurerar du 3D-ljud för kompatibla hörlurar på PS5-konsoler

Lyssna på ljud som spelas upp i fem olika nivåer och justera ljudet till det som du hör närmast örat.

 1. Gå till Inställningar Ljud
 2. Välj 3D-ljud (hörlurar) och följ anvisningarna på skärmen.
  Du kan flytta ljudkällan åt vänster eller höger och ändra vilken typ av ljud som hörs. När du är klar med justeringen kan du lyssna på och jämföra stereoljud och 3D-ljud för att se vad du föredrar.
 • Nästa gång du väljer Inställningar Ljud 3D-ljud (hörlurar) och aktiverar Aktivera 3D-ljud för hörlurar växlas stereoljud till 3D-ljud. När du stänger av den här inställningen växlas 3D-ljud till stereoljud.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter