Ändra ljudutgång på PS4-konsoler

Ändra ljudutgång på PS4-konsoler

Ta reda på hur du ändrar ljudutgång på PlayStation®4-konsolen.

Ändra den primära ljudutdataporten på PS4-konsoler

När du ansluter PlayStation®4-konsolen till tv:n, hemmabiosystemet eller en annan ansluten enhet optimeras ljudformatet som matas ut från PS4™-konsolen automatiskt för den enheten. Om du ansluter en enhet till PS4-konsolens DIGITAL OUT (OPTICAL) (optiska digitala utdata)-port kan du ändra inställningar för ljudutdata manuellt.

 1. Gå till Inställningar > Ljud och bildskärm.
 2. Välj Inställningar för ljudutdata > Primär utdataport.
 3. Välj DIGITAL OUT (OPTICAL).
 • Observera att högtalarna kan skadas om uppspelningsformatet som valts på PS4-konsolen inte stöds av den anslutna enheten.
 • Om en enhet som inte är kompatibel med HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection) ansluts till PS4-konsolen via HDMI-kabel kan konsolen inte spela upp bild och ljud. Du kan stänga av HDCP för enbart spel genom att följa anvisningarna nedan.

Ändra HDCP-inställningarna på PS4-konsoler

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) skyddar spel- och videoinnehåll från att spelas in med externa datorer och videoinspelningsenheter. Det är som standard kodat till HDMI-utgången på PS4-konsolen.

Du kan aktivera eller inaktivera HDCP-inställningen genom att följa stegen nedan.

 1. Gå till Inställningar > System.
 2. För inställningen Aktivera HDCP markerar du kryssrutan om du vill aktivera HDCP och tar bort markeringen om du vill avaktivera HDCP.
 3. När du gör den här ändringen stängs alla program.
 • Funktionen fungerar bara för spel. Om du försöker spela upp en Blu-Ray-, dvd- eller DRM-video via en strömningstjänst visas ett meddelande på PS4-konsolen om att du måste aktivera HDCP för att visa innehållet.

Ställa in utdata till hörlurar

Du kan ange vilket ljud som ska spelas upp via ditt kompatibla headset. Du kan välja allt ljud eller bara chattljud.

 1. Gå till Inställningar > Ljud och bildskärm.
 2. Välj Inställningar för ljudutdata > Utdata till hörlurar. Standardinställningen är Chattljud.

Ställa in ljudformat (prioriterat)

Du kan ange formatet för ljudutdata från PS4-konsolen.

 1. Gå till Inställningar > Ljud och bildskärm.
 2. Välj Inställningar för ljudutdata > Ljudformat (prioriterat). Standardinställningen är Linjär PCM.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter