PS4: Ändra ljuduppspelningen

PS4: Ändra ljuduppspelningen

Ta reda på hur du ändrar ljuduppspelningen på PlayStation®4-konsolen. 

PS4-konsolens primära utdataport

När du ansluter PS4™-konsolen till en tv, hemmabio eller annan enhet optimeras ljudformatet som spelas upp från PS4 automatiskt för enheten. PS4 spelar automatiskt upp ljud via HDMI så du behöver oftast inte ändra de här inställningarna.

Om du ansluter en enhet, som en AV-förstärkare, till PS4-systemets DIGITAL OUT (OPTICAL)-port kan du ändra inställningen för ljuduppspelning manuellt. Du justerar inställningar genom att välja Ljud och bildskärm > Inställningar för ljudutdata > Primär utdataport > DIGITAL OUT (OPTICAL).

  • Observera att högtalarna kan skadas om uppspelningsformatet som valts på PS4-systemet inte stöds av den anslutna enheten.

  • Om en enhet som inte är kompatibel med HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection) ansluts till PS4-systemet via HDMI-kabel kan systemet inte spela upp bild och ljud. Du kan stänga av HDCP för enbart spel genom att följa anvisningarna nedan.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) skyddar spel- och videoinnehåll från att spelas in med externa datorer och videoinspelningsenheter. Det är som standard kodat till HDMI-utgången på PS4.

Aktivera/avaktivera HDCP
  1. Gå in på Inställningar > System
  2. För inställningen Aktivera HDCP markerar du kryssrutan om du vill aktivera HDCP och tar bort markeringen om du vill avaktivera HDCP.
  3. När du gör den här ändringen stängs alla program.

Funktionen fungerar bara för spel. Om du försöker spela upp en Blu-Ray-, dvd- eller DRM-video via en strömningstjänst (som PlayStation Video eller Netflix) visas ett meddelande på PS4 om att du måste aktivera HDCP för att visa innehållet.

Utdata till hörlurar

Du kan ange vilket ljud som ska spelas upp via ditt kompatibla headset. Du kan välja allt ljud eller bara chattljud.

  • Välj Ljud och bildskärm > Inställningar för ljudutdata > Utdata till hörlurar. Standardinställningen är Chattljud.

Ljudformat (prioriterat)

Du kan ange formatet för ljudutdata från PS4-systemet.

  • Välj Ljud och bildskärm > Inställningar för ljudutdata > Ljudformat (prioriterat). Standardinställningen är Linjär PCM.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter