Ändra ljudutgång på PS4-konsoler

Ta reda på hur du ändrar ljudutgång på PlayStation®4-konsolen.

Ändra den primära ljudutdataporten på PS4-konsoler

När du ansluter PS4™-konsolen till en tv, hemmabio eller annan enhet optimeras ljudutdataformatet för PS4-konsolen automatiskt för enheten. Om du ansluter en enhet till porten DIGITAL OUT (OPTICAL) på PS4-konsolen kan du ändra inställningarna för ljudutdata manuellt.

 1. Gå till Inställningar > Ljud och bildskärm.
 2. Välj Inställningar för ljudutdata > Primär utdataport.
 3. Välj DIGITAL OUT (OPTICAL).
 • CUH-2000-serien har ingen optisk digital utgång.
 • Om dina högtalare inte har stöd för de ljudutdata du väljer för PS4-konsolen kan högtalarna skadas.
 • Du kan inte få video- eller ljudutdata från PS4-konsolen om en enhet du har anslutit via HDMI inte är HDCP-kompatibel (High-bandwidth Digital Content Protection). Du kan avaktivera HDCP för spel.

Ändra HDCP-inställningarna på PS4-konsoler

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) skyddar spel- och videoinnehåll från att spelas in med externa datorer och videoinspelningsenheter. HDCP är aktiverat för HDMI-utdata från PS4-konsolen som standard.

Du kan aktivera eller inaktivera HDCP-inställningen genom att följa stegen nedan. När du gör den här ändringen avslutas alla program.

 1. Gå till Inställningar > System.
 2. För inställningen Aktivera HDCP markerar du kryssrutan om du vill aktivera HDCP och tar bort markeringen om du vill avaktivera HDCP.
 • Funktionen fungerar bara för spel. Om du försöker spela upp en Blu-Ray- eller dvd-skiva eller en DRM-video från en strömningstjänst visas ett meddelande på PS4-konsolen om att du måste aktivera HDCP för att visa innehållet.

Ange utdata till hörlurar på PS4-konsoler

Du kan ange ljudutdata till ditt kompatibla headset för allt ljud eller endast för chattljud.

 1. Gå till Inställningar > Enheter.
 2. Välj Ljudenheter > Utdata till hörlurar. Standardinställningen är Chattljud.

Ställa in ljudformat (prioriterat)

Du kan ange formatet för ljudutdata från PS4-konsolen.

 1. Gå till Inställningar > Ljud och bildskärm.
 2. Välj Inställningar för ljudutdata > Ljudformat (prioriterat). Standardinställningen är Linjär PCM.

Behöver du hjälp?

Nedan finns svar på vissa av de frågor du kan ha om ljudinställningar.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter