PS5: HD-kamera set up

PS5: HD-kamera set up

Ta reda på hur du kommer igång med HD-kameran på PlayStation®5-konsolen.

HD-kameran är ett tillbehör till PS5-konsolen. Om du ska använda PS VR på PS5-konsoler behöver du en PlayStation®Camera och en PlayStation®Camera-adapter. HD-kameran kan inte användas med PS VR.

Så här konfigurerar du HD-kameran med en PS5-konsol

 1. Anslut HD-kameran till Superspeed USB-porten (10 Gbit/s) på PS5-konsolens baksida med den medföljande kabeln.

 2. Placera HD-kameran på en plan yta och rikta den direkt mot den plats där du kommer att sitta när du spelar.

 3. Justera vinkeln på HD-kameran så att den spelar in rätt område.

Justera HD-kamerans inställningar

Du ställer in kameran så att den registrerar din position rätt när du befinner dig framför den genom att gå in på hemskärmen och välja Inställningar > Tillbehör > Kamera. Välj en kameratyp och följ anvisningarna på skärmen.

Sända med HD-kameran på PS5-konsoler

Vill du vara med i bild när du strömmar? Använd en HD-kamera (CFI-ZEY-serien) eller PlayStation Camera (CUH-ZEY-serien) och ta plats i liveströmmen.

 1. Tryck på skapa-knappen och välj Sändning.

 2. Välj den strömningstjänst du vill sända med.

 3. Ange din sändningsinformation.
  När du vill ta med video från kameran eller ljud från röstchatten väljer du Sändning, Alternativ och anpassar sändningen.

 4. När du är nöjd med inställningarna väljer du Starta sändning så startas sändningen.
  Sändningskortet visas i kontrollcentret.

Otydlig bild från HD-kameran

 1. Rengör objektiven på HD-kameran med en ren, torr mikrofiberduk. Använd inte vatten eller någon annan rengöringsvätska.

 2. Kontrollera om objektiven är spruckna eller skadade.

 3. Testa med att flytta dig närmare kameran. 

 4. Flytta inte på HD-kameran när du har ställt in den.

 5. Se till att placera HD-kameran på ett stadigt underlag. Om kameran rör sig när du spelar är det inte säkert att den spårningen fungerar.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter