PS VR: Snabbhandledning  

PS VR: Snabbhandledning

Ta reda på hur du kommer igång med PlayStation®VR på PlayStation®5- och PlayStation®4-konsoler.

Innan du börjar

Om du förutom PlayStation VR (PS VR) också har köpt en ny PS5™-konsol eller PS4™-konsol ska du börja med att konfigurera konsolen genom att följa anvisningarna på skärmen. Stäng sedan av systemet innan du konfigurerar PS VR.

PS VR: packa upp och installera
PS VR: ansluta
PS VR: spelområde

PS VR på PS5-konsolen

När du ska spela PS VR på PS5-konsolen använder du PlayStation®Camera-adaptern. Adaptern är tillgänglig utan extra kostnad. Mer information finns på:

Välj din PS VR-modell 

Välj din PS VR-modell via beskrivningarna nedan för att visa relevanta installationssteg. 

CUH-ZVR1

 CUH-ZVR2

 • Skjutbart lock på processorenheten.

 • Serienummer på baksidan av processorenheten som börjar med P01/P02.

 • Strömknapp på den anslutna fjärrkontrollen.

 • Processorenhet.

 • Serienummer på baksidan av processorenheten som börjar med P03.

 • Strömknapp på undersidan av headsetets visir.

Konfigurera CUH-ZVR1

Vad medföljer i förpackningen?
 1. Anslut processorenheten till tv:n med HDMI-kabeln som medföljer konsolen. Om konsolen är ansluten till tv:n drar du ut HDMI-kabeln ur konsolen och ansluter den till processorenheten.
 1. Anslut PlayStation Camera till din PS4 (för PS5-konsolen behöver du en PS Camera-adapter). Den lämpligaste höjden från golvet är 1,4 meter. 
 1. Anslut HDMI-kabeln (1) till uttagen på baksidan av konsolen och processorenheten. Om du använder en annan HDMI-kabel än den som medföljer måste du kontrollera att den som lägst är HDMI 1.4.
 1. Anslut USB-kabeln (2) till uttaget på baksidan av processorenheten och uttaget på framsidan av konsolen.
 1. Anslut strömsladden till adapterkabeln (3) och anslut den till ett uttag.
 1. Skjut tillbaka processorenhetens  kontaktskydd och anslut VR-anslutningskabeln (4).
 1. Anslut VR-headsetet (5) till VR-anslutningskabeln (4).
 1. Slå på tv:n och starta konsolen med den trådlösa DUALSHOCK 4- eller DualSense-handkontrollen.
 2. Tryck på strömknappen på den anslutna fjärrkontrollen på headsetets anslutningskabel (5).

 3. När du har gjort det kan du få ett meddelande om att uppdatera PlayStation VR-enhetens programvara.

 4. Därefter kan du påbörja konfigurationen. Följ anvisningarna på skärmen.

Vi förstår att du gärna vill komma igång och spela så snabbt som möjligt, men för att du ska få en så bra spelupplevelse som möjligt är det viktigt att du ägnar en stund åt konfigurationen.

Konfigurera kameran 

 1. Placera PS Camera på cirka 1,4 meters höjd från golvet och cirka 2 meter från den plats där du kommer att sitta eller stå när du spelar.
 2. Den bild som PS Camera registrerar visas på tv-skärmen. Vinkla kameran så att underlaget den står på inte kommer med i bilden.
 3. Placera dig där du kommer att stå eller sitta när du spelar VR och se till så att du hamnar mitt på skärmen när du håller DualShock 4-handkontrollen, PlayStation-sikteshandkontrollen eller den rörelsekänsliga handkontrollen PS Move. Det är viktigt för att PS Camera ska kunna placera handkontrollerna på rätt plats i VR-miljön.
 4. Om du och handkontrollerna inte visas mitt på skärmen eller om det finns mer än en person i spelområdet när du trycker på ”Fortsätt” kan du bli tvungen att upprepa steg 3.
 5. Om du fortfarande har problem med att justera kameran kan det bero på att det är för ljust i rummet. Läs mer om vilka förhållanden som ger bästa möjliga spelupplevelse och försök igen.

 Så här konfigurerar du om PS Camera:

PS5-konsol

 • Gå in på Inställningar Tillbehör PlayStation VR Justera PS Camera.

PS4-konsol

 • Gå in på Inställningar Enheter PlayStation VR Justera PS Camera.

Nästan klart! Nu är det dags att se till att headsetet sitter så bekvämt som möjligt. 

 1. Slå på headsetet (I).
 2. Om du använder öronsnäckor sätter du dem i öronen (var noga med att sätta rätt snäcka i rätt öra) och ansluter dem till uttaget för stereohörlurar (H). Var försiktig så att inte ljudvolymen från spelet blir för hög (K och L). Observera att det inte går att använda Bluetooth-hörlurar med PS VR – du måste använda hörlurar med sladd.
 3. Ta bort plastskydden på linserna innan du tar på dig headsetet första gången.
 4. Lyft headsetet i pannbandet (A), inte i visiret (delen med blå lampor), tryck in utlösningsknappen för pannbandet (E) och dra den främre delen framåt.
 5. Placera headsetet på huvudet och släpp utlösningsknappen för pannbandet.
 6. Dra åt pannbandet med justeringsratten (D) så att headsetet inte rör sig, men utan att det sitter för hårt.
 7. Justera visirets position genom att ta ett försiktigt tag runt kanten och vicka på det tills det sitter bekvämt och bilden är så skarp som möjligt.
 8. Om du använder hörlurar med huvudband sätter du dem på dig (var noga med att vända höger och vänster rätt) och ansluter dem till uttaget för stereohörlurar (H). Var försiktig så att inte volymen blir för hög (K och L). Observera att det inte går att använda Bluetooth-hörlurar med PS VR – du måste använda hörlurar med sladd.
 9. När du vill ta av dig headsetet trycker du in utlösningsknappen för pannbandet (E) och drar ut pannbandet (A).
 10. Lyft headsetet i pannbandet.

Du hittar även de här anvisningarna på konsolen:

PS5-konsol

 • Gå in på Inställningar > Tillbehör > PlayStation VR > Läs hur du tar på VR-headsetet

PS4-konsol

Konfigurera CUH-ZVR2

Vad medföljer i förpackningen?
 1. Anslut en befintlig HDMI-kabel mellan tv:n och HDMI-porten (tv) på processorenheten.
 1. Anslut PlayStation Camera till din PS4 (för PS5-konsolen behöver du en PS Camera-adapter). Den lämpligaste höjden från golvet är 1,4 meter.
 1. Anslut HDMI-kabeln (1) mellan konsolen och HDMI-porten på processorenheten.
 1. Anslut USB-kabeln (2) mellan framsidan på konsolen och baksidan på processorenheten.
 1. Anslut strömsladden till AC-adaptern och anslut adapterkabeln (3) till baksidan av processorenheten. Anslut strömsladden till ett eluttag.
 1. Anslut PlayStation VR-headsetkabeln (4) till processorenheten så att symbolerna som visas stämmer överens.
 1. Nu kan du ansluta stereohörlurar till PlayStation VR-headsetet.
 1. Slå på tv:n och starta konsolen genom att hålla in PS-knappen på DUALSHOCK 4-handkontrollen.

 2. Tryck på strömknappen (A) på undersidan av PlayStation VR-headsetets visir. När VR-headsetet är på lyser spårningslamporna på baksidan blått (B).

 1. Nu kan du konfigurera headsetet. För bästa resultat bör du följa anvisningarna på skärmen, men du kan också följa nedanstående steg.

 1. Placera PS Camera på cirka 1,4 meters höjd från golvet och cirka 2 meter från den plats där du kommer att sitta eller stå när du spelar.
 2. Den bild som PS Camera registrerar visas på tv-skärmen. Vinkla kameran så att underlaget den står på inte kommer med i bilden.
 3. Placera dig där du kommer att stå eller sitta när du spelar VR och se till så att du hamnar mitt på skärmen när du håller den trådlösa DUALSHOCK 4- eller DualSense-handkontrollen, PlayStation-sikteshandkontrollen eller den rörelsekänsliga handkontrollen PS Move. Det är viktigt för att PS Camera ska kunna placera handkontrollerna på rätt plats i VR-miljön.
 4. Om du och handkontrollerna inte visas mitt på skärmen eller om det finns mer än en person i spelområdet när du trycker på ”Fortsätt” kan du bli tvungen att upprepa steg 3.
 5. Om du fortfarande har problem med att justera kameran kan det bero på att det är för ljust i rummet. Så här konfigurerar du om PS Camera:

PS5-konsol

 • Gå in på Inställningar > Tillbehör > PlayStation VR Justera PS Camera.

PS4-konsol

 • Gå in på Inställningar > Enheter > PlayStation VR > Justera PS Camera.

Konfigurera headsetet
 1.  Slå på headsetet genom att trycka på strömknappen (J) på undersidan av headsetets visir.
 2. Om du använder stereohörlurar med öronsnäcka ansluter du dem till uttaget för stereohörlurar (H) och ansluter hörlurskontakten till fästhålet för hörlurar(I).
 3. Ta bort plastskydden på linserna innan du tar på dig headsetet första gången.
 4. Lyft headsetet i pannbandet (A), tryck in utlösningsknappen för pannbandet (E) och dra den främre delen framåt.
 5. Placera headsetet på huvudet och släpp utlösningsknappen för pannbandet.
 6. Dra åt pannbandet med justeringsratten (D) så att headsetet inte rör sig, men utan att det sitter för hårt.
 7. Justera visirets position genom att ta ett försiktigt tag runt kanten och vicka på det tills det sitter bekvämt och bilden är så skarp som möjligt.
 8. Om du använder hörlurar med huvudband sätter du dem på dig (var noga med att vända höger och vänster rätt) och ansluter dem till uttaget för stereohörlurar (H). Du kan justera volymen med knapparna (N och P) på undersidan av headsetets visir. Observera att det inte går att använda Bluetooth-hörlurar med PS VR – du måste använda hörlurar med sladd.
 9. När du vill ta av dig headsetet trycker du in utlösningsknappen för pannbandet (E) och drar ut pannbandet (A).
 10. Lyft headsetet i pannbandet.

Du hittar även de här anvisningarna på konsolen:

PS5-konsol

 • Gå in på Inställningar Tillbehör PlayStation VR Läs hur du tar på VR-headsetet.

PS4-konsol

 • Gå in på Inställningar Enheter PlayStation VR > Läs hur du tar på VR-headsetet.

Använda PS VR med glasögon

Använda PS VR med glasögon

Du kan ha på dig VR-headsetet över glasögonen, men var försiktig när du justerar visiret. Om glasögonen vidrör linsen kan glasögonen eller VR-headsetets lins skadas. Tryck inte in eller dra ut visiret för långt.

Om PS VR-spelmiljön blir oskarp eller suddig när du bär glasögon kan du testa med att ta av dig glasögonen och justera visirets position på nytt innan du börjar spela. Testa att spela med och utan glasögon för att se vad som fungerar bäst för dig.

Behöver du hjälp?

Gå till verktyget PlayStation-reparationer för att få hjälp med felsökning.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter