PlayStations kundestøtte

Tilbehør

Hva trenger du hjelp med?

Velg en kategori nedenfor:

Tilbake til kategorier
Trådløse PlayStation-hodesett
Tilbake

Trådløse PlayStation-hodesett

Deler til trådløst PULSE Elite-hodesett

A) Hodebånd

B) Stropp til hodebånd

C) Uttrekkbar mikrofon

D) Dempeindikator/dempeknapp

A) Ladeterminaler

B) Taktil prikk 

C) Volumknapp 

D) USB Type-C-port 

E) Lydinngangskontakt 

F) PlayStation Link™-knapp

G) Statusindikator

A) Monteringsplate 

B) Monteringsstolpe

C) Ladekrok

D) Ladekontakt

E) Stativ 

F) USB Type-C-port

A) USB Type-A-kontakt

B) PlayStation Link-knapp

C) Statusindikator

Koble til

Koble det trådløse PULSE Elite™-hodesettet til PS5®-konsollen ved hjelp av PlayStation Link™ USB-adapteren som følger med. Den medfølgende USB-adapteren parkobles med hodesettet så snart den tas ut av esken. 

 1. Kontroller at PS5-konsollen er slått på. 
 2. Sett USB-adapteren inn i en av USB Type A-portene på konsollen. 
 3. Trykk på PlayStation Link™-knappen på hodesettet for å slå det på.
  Statusindikatoren på hodesettet blinker sakte blått mens det søker etter en tilkobling.
  Når hodesettet er tilkoblet, lyser indikatoren på hodesettet kontinuerlig blått, og indikatoren på adapteren lyser kontinuerlig hvitt.
 4. Følg instruksjonene på skjermen for å bli kjent med hodesettet ditt.

Koble det trådløse PULSE Elite-hodesettet til kompatible PC-er (Windows) eller Mac-er (macOS) med USB-lydutgang ved å bruke den medfølgende PlayStation Link™ USB-adapteren. Den medfølgende USB-adapteren parkobles med hodesettet så snart den tas ut av esken. 

 1. Kontroller at PC-en eller Mac-en er slått på. 
 2. Sett USB-adapteren inn i en USB Type-A-port på PC-en/Mac-en. 
 3. Trykk på PlayStation Link™-knappen på hodesettet for å slå det på.
  Statusindikatoren på hodesettet blinker blått mens det søker etter en tilkobling. 
  Når tilkoblingen er opprettet, lyser indikatoren på hodesettet kontinuerlig blått, og indikatoren på adapteren lyser kontinuerlig hvitt.

Koble det trådløse PULSE Elite-hodesettet til kompatible mobilenheter som støtter en Bluetooth-tilkobling.

For å konfigurere en Bluetooth-tilkobling må du først parkoble hodesettet med en mobilenhet.

 1. Sjekk at Bluetooth er slått på i Bluetooth-innstillingene på mobilenheten. 
 2. Trykk på PS Link-knappen på hodesettet for å slå det på.
  Hodesettet kobles automatisk til enheten som sist var tilkoblet.
 3. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på hodesettet, og slipp den når statusindikatoren på hodesettet blinker raskt blått (ca. 8 sekunder).
  Hodesettet er i paringsmodus når indikatoren blinker raskt blått.
 4. Gå til Bluetooth-innstillingene på mobilenheten, og velg «PULSE Elite» i listen over Bluetooth-enheter.
  Når hodesettet er parkoblet og koblet til, lyser indikatoren på hodesettet kontinuerlig blått.

Bruk PS Link-knappen på det trådløse PULSE Elite-hodesettet til forskjellige funksjoner som aktiveres med korte og lange trykk.

Trykk raskt og slipp

 • Slå på hodesettet for å søke etter og koble til enheten som sist var tilkoblet (PS Link- eller Bluetooth-enhet).
 • Avbryt et søk etter en eksisterende tilkobling eller ny parkobling. Hodesettet kobles til enheten som sist var tilkoblet.

Hurtigtrykk tre ganger

 • Viser Lydkontroller fra kontrollsenteret.

Trykk og hold inne i ca. 2 sekunder, og slipp

 • Deaktiver den gjeldende tilkoblingen og start tilkobling til en tidligere parkoblet PS Link- eller Bluetooth-enhet.

Trykk og hold inne i ca. 4 sekunder, og slipp

 • Slå av hodesettet.

Trykk og hold inne i ca. 8 sekunder, og slipp

 • Parkoble med en ny PS Link- eller Bluetooth-enhet.

Trykk og hold inne i 8 sekunder. Slipp, og trykk og hold deretter inne i 8 sekunder igjen

 • Fjern alle parkoblinger fra hodesettet. Vær forsiktig da dette sletter alle PS Link- og Bluetooth-parkoblinger og -lydinnstillinger.

Trykk og hold inne i minst 10 sekunder, og slipp

 • Tilbakestill hodesettet (dette sletter ikke parkoblinger eller innstillinger).

Første gang du bruker det trådløse PULSE Elite™-hodesettet med PS Portal, må du parkoble dem. Forsikre deg om at du har fullført det første oppsettet av PS Portal før du kobler dem sammen. 

 1. Slå på PS Portal.
 2. Trykk på og hold inne PlayStation Link™-knappen på hodesettet, og slipp den når statusindikatoren på hodesettet blinker raskt blått (i ca. åtte sekunder).
  Hodesettet er i paringsmodus når indikatoren blinker raskt blått.
 3. Trykk på PS-knappen på PS Portal.
  Når hodesettet er parkoblet og tilkoblet, lyser indikatoren på det blått, og PS Portal viser at det er tilkoblet.
 1. Lad hodesettet med USB-kabelen som fulgte med hodesettet.
 2. Plugg USB-adapteren inn i konsollen.
 3. Slå på hodesettet, og vent til det blå lyset slutter å blinke og lyser kontinuerlig blått. Et kontinuerlig blått lys indikerer at paringen var vellykket.

Se den elektroniske brukerhåndboken for å finne ut mer om PS4™-konsollinnstillinger for Lydenheter.

Lade

Når du slår det trådløse PULSE Elite-hodesettet av og på, blinker statusindikatoren for å vise batterinivået. Hvis indikatoren blinker rødt, er batterinivået på hodesettet lavt eller tomt. 
Du kan lade hodesettet fra alle kompatible USB Type A-ladeporter ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen. 

 1. Kontroller at enheten med USB-A-porten er på, for eksempel PS5-konsollen eller PC-en/Mac®-en .
 2. Koble hodesettet til USB-A-porten ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.
  Indikatoren på hodesettet blinker sakte oransje under lading. 
 3. Vent til hodesettet er ladet.
  Du kan bruke hodesettet under lading, så lenge det forblir koblet til USB-enheten. 
  Indikatoren slås av når ladingen er fullført.

Statusindikatoren blinker for å indikere batterinivået til det trådløse PULSE Elite-hodesettet. 

Du må montere PULSE Elite-ladekroken på en vertikal overflate før du bruker den til å lade det trådløse PULSE Elite™-hodesettet.

Feilsøking

Bruk volumknappen på høyre side av hodesettet for å øke eller senke volumet på PlayStation Link™.

Du kan også trykke på dempeknappen på mikrofonen for å dempe eller oppheve demping. 

 • Når dempeindikatoren lyser, er mikrofonen dempet. Andre spillere hører deg ikke. 
 • Når dempeindikatoren ikke lyser, er mikrofonen på. Andre spillere kan høre deg. 

Hvis du har problemer med det trådløse PULSE Elite-hodesettet, kan du prøve å tilbakestille det. Tilbakestillingen påvirker ikke PlayStation Link™- eller Bluetooth-sammenkoblinger eller -lydinnstillinger.

 1. Trykk på og hold inne PlayStation Link™-knappen på hodesettet i minst ti sekunder.
  Hodesettet slås av mens du holder inne knappen.
 2. Trykk på PS Link-knappen på hodesettet for å slå det på igjen.
 3. Kontroller om problemet med hodesettet ditt er løst.
 1. Kontroller at den trådløse adapteren er ordentlig koblet til konsollen.
 2. Slå av hodesettet ved å trykke på OFF-knappen som er plassert nær ørekoppen, og sett det så til ON igjen. Lampen til hodesettet blinker under paringen.

Hodesettet kan være utenfor rekkevidde fra konsollen, eller en annen elektronisk enhet kan forårsake forstyrrelser for den trådløse ruteren.

 1. Prøv å slå trådløsruteren av og deretter på igjen.
 2. Hvis du fremdeles har problemer, kan du prøve å tilbakestille hodesettet.

Oppdateringer for det trådløse PULSE Elite-hodesettet og USB-adapteren legges til når du oppdaterer systemprogramvaren til PS5-konsollen. Kontroller at hodesettet og adapteren er oppdatert til de nyeste versjonene. Når det kommer en ny oppdatering, følger du instruksjonene på skjermen.

Du kan også kontrollere og oppdatere enhetsprogramvaren manuelt. 

Tilbake til kategorier
PULSE Explore trådløse øreplugger
Tilbake

PULSE Explore trådløse øreplugger

Delenavn

A) Taktil prikk

B) Volumknapp 

C) Ladekontakter

D) Mikrofoner

E) PlayStation Link™-knapp

F) Ørepluggtupp

G) Deksel

A) Ladeetuideksel

B) Ladekontakt

C) Ørepluggdokk

D) PlayStation Link-knapp

E) USB Type-C-port

F) Statusindikator

A) USB Type-A-kontakt

B) PlayStation Link-knapp

C) Statusindikator

Bruk

Sørg for at du setter de trådløse PULSE Explore-ørepluggene inn i ørene, som vist under.

Velg den størrelsen på ørepluggene som passer best til din komfort, og som gir en god akustisk forsegling. Velg din favoritt blant fire størrelser som følger med i esken. Ørepluggene er forhåndskoblet med et par.

For å sjekke at du bruker en passende størrelse på ørepluggene, kan du prøve følgende: 

 • Sett ørepluggene i ørene, og prøv å snakke høyt eller gå i nærheten av en høy lydkilde. Eksterne støy skal høres litt dempet ut. Når du spiller av lyd, skal den være lik i begge ørepluggene. 
 • Lytt til musikk på middels volum. Lyden fra begge ørepluggene skal høres lik ut. 
 • Kontroller at det er lett motstand når du fjerner ørepluggene fra ørene. Ørepluggene skal ikke falle ut ved et uhell under bruk. 

Koble til

Koble de trådløse PULSE Explore™-ørepluggene til PS5®-konsollen med den medfølgende PlayStation Link™ USB-adapteren. Den medfølgende USB-adapteren parkobles med ørepluggene så snart den tas ut av esken.

 1. Kontroller at PS5-konsollen er slått på.
 2. Sørg for at begge ørepluggene er koblet til ladeetuiet.
 3. Sett USB-adapteren inn i en av USB Type A-portene på konsollen.
 4. Ta begge ørepluggene ut av etuiet for å koble dem til konsollen.
  Når du er tilkoblet, lyser statusindikatoren på adapteren kontinuerlig hvitt.

Koble de trådløse PULSE Explore-ørepluggene til kompatible PC-er (Windows) eller Mac-er (macOS) med USB-lydutgang ved å bruke den medfølgende PlayStation Link™ USB-adapteren. Den medfølgende USB-adapteren parkobles med ørepluggene så snart den tas ut av esken.

 1. Sjekk at PC-en eller Mac-en er slått på.
 2. Sjekk at begge ørepluggene er dokket i ladeetuiet.
 3. Koble USB-adapteren til en USB Type-A-port på PC-en/Mac-en.
 4. Ta begge ørepluggene ut av etuiet for å koble dem til PC-en/Mac-en.
  Når ørepluggene er tilkoblet, lyser statusindikatoren på adapteren kontinuerlig hvitt.

Koble de trådløse PULSE Explore-ørepluggene til kompatible mobilenheter som støtter en Bluetooth-tilkobling.

For å konfigurere en Bluetooth-tilkobling må du først parkoble ørepluggene med en mobilenhet.

 1. Sjekk at Bluetooth er slått på i Bluetooth-innstillingene på mobilenheten.
 2. Sjekk at begge ørepluggene er dokket i ladeetuiet.
 3. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på etuiet, og slipp den når statusindikatoren på etuiet blinker raskt blått (ca. 8 sekunder).
  Ørepluggene er i parkoblingsmodus når indikatoren blinker raskt gult.
 4. Gå til Bluetooth-innstillingene på mobilenheten, og velg «PULSE Explore» i listen over Bluetooth-enheter.
  Når ørepluggene er parkoblet og koblet til, lyser indikatoren på etuiet kontinuerlig blått.

Første gang du bruker øreproppene med PS Portal, må du parkoble dem. Forsikre deg om at du har fullført det første oppsettet av PS Portal før du kobler dem sammen.

 1. Slå på PS Portal.
 2. Sørg for at begge ørepluggene er i ladeetuiet.
 3. Trykk på og hold PlayStation Link™-knappen på etuiet inne, og slipp den når statusindikatoren på etuiet blinker raskt blått (ca. 8 sekunder).
  Ørepluggene er i paringsmodus når indikatoren blinker raskt blått.
 4. Trykk på PS-knappen på PS Portal.
  Når den er parkoblet og tilkoblet, lyser indikatoren på etuiet blått, og PS Portal viser at den er tilkoblet.

Ta én av eller begge ørepluggene ut av etuiet for å aktivere følgende funksjoner. Hvis du bruker begge ørepluggene, trenger du bare å trykke på PS Link-knappen på den ene ørepluggen.

Trykk raskt og slipp 

 • Slå på ørepluggen(e) for å søke etter og koble til enheten som sist var tilkoblet (PS Link- eller Bluetooth-enhet).
 • Avbryt et søk etter en eksisterende tilkobling eller ny parkobling. Ørepluggene kobles til enheten som sist var tilkoblet.

Trykk og hold inne i ca. 2 sekunder, og slipp 

 • Deaktiver den gjeldende tilkoblingen og start tilkobling til en tidligere parkoblet PS Link- eller Bluetooth-enhet.

Trykk og hold inne i minst 12 sekunder, og slipp

 • Tilbakestill ørepluggene (dette sletter ikke noen av tilkoblingene).

Lade

 1. Plasser øreproppene dine i etuiet.
  Indikatoren på etuiet blinker sakte oransje under lading.
 2. Vent til ørepluggene er ladet opp.
  Indikatoren slås av når ladingen er fullført.
 • Når batteriene i ørepluggene er tomme, tar det ca. 40 minutter å lade dem helt opp. Hvis du vil bruke ørepluggene snarere, kan du la dem lade i 10 minutter for å bruke dem i 1,5 time.
 1. Kontroller at enheten med USB-A-porten er på, for eksempel PS5-konsollen eller PC-en/Mac®-en .
 2. Koble etuiet ditt til USB-A-porten ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.
  Indikatoren på etuiet blinker sakte oransje under lading
 3. Vent til etuiet er ladet.
  Indikatoren slås av når det er oppladet. 
 • Når ladeetuibatteriet er tomt, tar det ca. 1,5 time å lade det helt opp. 
 • Hvis du vil lade etuiet mens konsollen er i hvilemodus, må du aktivere denne funksjonen. 

Statusindikatoren blinker for å indikere batterinivået i ørepluggene og etuiet.

Feilsøking

Oppdateringer for de trådløse PULSE Explore-ørepluggene og USB-adapteren legges til når du oppdaterer systemprogramvaren til PS5-konsollen. Kontroller at ørepluggene og adapteren er oppdatert til den nyeste versjonen. Når det kommer en ny oppdatering, følger du instruksjonene på skjermen.

Du kan også kontrollere og oppdatere enhetsprogramvaren manuelt.

Tilbake til kategorier
PS Link USB-adapter
Tilbake

PS Link USB-adapter

Delenavn

A) USB Type-A-kontakt

B) PlayStation Link-knapp

C) Statusindikator

Koble til

Du kan konfigurere en ekstra PS Link-tilkobling til en USB-lydenhet med en annen PS Link USB-adapter, uten at du må koble fra den første USB-adapteren.

En ny, frittstående USB-adapter parkobles ikke med enheten så snart den tas ut av esken, så dette må du gjøre først.

Når PS Link-enheten er parkoblet og koblet til med PS Link USB-adapterne, kan du enkelt bytte mellom PS Link-tilkoblingene.

Tilbakestill PlayStation Link™ USB-adapteren hvis du vil slette alle PS Link-tilkoblinger.

Du kan tilbakestille USB-adapteren fra en hvilken som helst USB Type-A-ladeport.

 1. Kontroller at enheten med USB-A-port er på, for eksempel PlayStation®5-konsollen eller PC/Mac.
 2. Sett USB-adapteren inn i USB-A-porten på enheten din.
 3. Trykk på og hold PS Link-knappen på USB-adapteren inne i 30 sekunder.
 4. Sjekk om adapteren er tilbakestilt ved å se om noen av de tidligere sammenkoblede PS Link-enhetene automatisk kobles til adapteren.
  Hvis de ikke kobler seg til automatisk, var tilbakestillingen vellykket.
  Hvis de kobler seg til automatisk, var tilbakestillingen mislykket. 
 • Bruk en tidtaker for å sikre at du holder knappen inne i 30 sekunder for å tilbakestille adapteren.

Finn ut hvordan du justerer innstillingene for følgende PlayStation Link™-enheter på PlayStation®5-konsoller: 

 • Trådløst PULSE Elite™-hodesett 

 • Trådløse PULSE Explore™-øreplugger.

Feilsøking

 • Kontroller at ingenting blokkerer tilkoblingen mellom PS Link-enheten og PS Link USB-adapteren. Prøv å koble PS Link USB-adapteren til en USB-port foran på konsollen* eller datamaskinen.
 • Start den trådløse ruteren på nytt. 
 • Prøv å flytte den trådløse ruteren fra PS Link-enhetene. 
 • Hvis du har en trådløs ruter som fungerer på flere frekvenser, kan du prøve å deaktivere hver frekvens og teste PS Link-tilkoblingen.
 • Hvis det finnes andre trådløse enheter i nærheten av PS Link USB-adapteren, må du fjerne dem og slå av enhetene for å se om tilkoblingsproblemene er løst. Eksempel på enheter inkluderer:
  • smartenheter i hjemmet (uttak, lys, termostater osv.)
  • trådløse høyttalere (lydplanker, smarthøyttalere osv.)
  • trådløse rutere
 • Prøv å bruke en USB-skjøteledning (selges separat) for å få litt avstand mellom PS Link-enheten og potensielt forstyrrende kilder.
 • Prøv å bevege deg nærmere PS Link USB-adapteren for å se om signalkvaliteten blir bedre.
 • Hvis du bruker en USB 3.0-hub med flere tilkoblede høyhastighetsenheter (eksterne harddisker osv.), kobler du fra enhetene på en trygg måte og ser om tilkoblingsproblemene er løst. 

*PS5-konsoller (CFI-2000-modellgruppe – smal) krever en USB-C- til USB-A-adapter (selges separat) for å koble til USB-porten på fremsiden.

 • Hvis datamaskinen har flere USB 3.0-porter i bruk, må du koble fra enhetene på en trygg måte og se om tilkoblingsproblemene er løst. 
 • Prøv å bruke en USB-skjøteledning (selges separat) for å få litt avstand mellom USB-adapteren og potensielt forstyrrende kilder.
 • Sørg for at systemprogramvaren din er oppdatert.
 • Hvis du bruker en USB-stasjon for utvidet lagring med PlayStation®5-konsollen, må du koble fra stasjonen på en trygg måte og se om tilkoblingsproblemene er løst. 

Tilbakestill PlayStation Link™ USB-adapteren hvis du vil slette alle PS Link-tilkoblinger.

Du kan tilbakestille USB-adapteren fra en hvilken som helst USB Type-A-ladeport.

 1. Kontroller at enheten med USB-A-port er på, for eksempel PlayStation®5-konsollen eller PC/Mac.
 2. Sett USB-adapteren inn i USB-A-porten på enheten din.
 3. Trykk på og hold PS Link-knappen på USB-adapteren inne i 30 sekunder.
 4. Sjekk om adapteren er tilbakestilt ved å se om noen av de tidligere sammenkoblede PS Link-enhetene automatisk kobles til adapteren.
  Hvis de ikke kobler seg til automatisk, var tilbakestillingen vellykket.
  Hvis de kobler seg til automatisk, var tilbakestillingen mislykket. 
 • Bruk en tidtaker for å sikre at du holder knappen inne i 30 sekunder for å tilbakestille adapteren.
Tilbake til kategorier
Annet tilbehør
Tilbake

Annet tilbehør

HD-kamera (PS5-konsoller)

Vil du være med når du strømmer kringkastingene? Bruk HD-kameraet (CFI-ZEY-serien) eller PlayStation-kameraet (CUH-ZEY-serien) til å få med deg selv på direktestrømmen.

 1. Trykk på opprett-knappen, og velg Kringkast.
 2. Velg strømmetjenesten du vil kringkaste med.
 3. Angi kringkastingsinformasjonen. Når du vil ta med videoen fra kameraet eller lyden fra talechatten, velger du Kringkastingsalternativer og tilpasser hvordan du kringkaster.
 4. Når du er klar, velger du Begynn å sende, så starter kringkastingen. Kringkastingskortet vises i kontrollsenteret.
 1. Rengjør HD-kameralinsene med en ren, tørr mikrofiberklut. Ikke bruk vann eller andre rengjøringsmidler.
 2. Sjekk om linsene har sprekker eller er ødelagte.
 3. Prøv å flytte deg nærmere kameraet. 
 4. Ikke flytt HD-kameraet etter at du har konfigurert det. 
 5. Sørg for at HD-kameraet står på et stabilt underlag. Hvis du flytter på det under spilling, kan det føre til sporingsproblemer.

PlayStation Camera

PlayStation Camera-adapteren brukes til å koble PlayStation®Camera* (solgt til PlayStation®4-konsoller) til en PlayStation®5-konsoll. Dette gjør det mulig å bruke PlayStation®VR når du spiller støttede PS4™-spill på en PS5™-konsoll, inkludert spill som krever PlayStation®Move eller PlayStation®VR-siktekontrollere.

*Modell CUH-ZEY1 eller CUH-ZEY2

Merk: Det nye HD-kameraet til PS5 er ikke kompatibelt med PS VR. Du må bruke PS Camera (til PS4) med en PlayStation Camera-adapter (ingen kjøp kreves) for å bruke PS VR på PS5.

 1. Koble PS Camera-kabelen til AUX-porten som du finner bak på PS4.
 2. Plasser PS-kameraet på et flatt underlag pekende mot der du skal sitte når du spiller.
 3. Endre vinkelen til PS-kameraet for å sørge for at det registrerer riktig område.

Hvis du konfigurerer PS Camera for PS VR, må du utføre noen ekstra trinn. Se den fullstendige hurtigstartveiledningen og videoen for PS VR for å få mer informasjon.

PlayStation Move

PS Move-kontrolleren er kompatibel med PS5™- og PS4™-konsoller. Du må pare kontrolleren hvis det er første gang du bruker den.

 1. Slå på PS5- eller PS4-konsollen, og konfigurer PlayStation®Camera.
 2. Koble PS Move-kontrolleren til konsollen ved hjelp av den medfølgende USB Mini Type-B-kabelen.
 3. Trykk på PS-knappen på PS Move-kontrolleren.
 • Du kan bruke opptil fire bevegelseskontrollere samtidig. Hvis du vil bruke to eller flere PS Move-kontrollere, må du pare hver kontroller for seg.
 • Når du spiller med PS Move-kontrolleren, må du alltid koble fra USB-kabelen før bruk.

Konfigurer bevegelseskontrolleren PS Move, og finn feilsøkingstrinn for problemer med PS Move-bevegelseskontrolleren.

Mediefjernkontroll

Du må pare mediefjernkontrollen med PS5™-konsollen før du kan bruke den:

 1. Gå til Innstillinger > Tilbehør > Mediefjernkontroll > Konfigurer mediefjernkontroll, og følg paringsinstruksjonene på skjermen. 
 2. Hvis den automatiske paringen ikke fungerer, velger du Konfigurere manuelt og følger instruksjonene på skjermen.

Med mediefjernkontrollen kan du navigere i PlayStation®5-konsollen og få tilgang til medier og apper uten en trådløs kontroller.

Trådløs PlayStation-siktekontroller

PS VR-siktekontrolleren er en Bluetooth®-enhet. Du må pare kontrolleren når du bruker den for første gang, og når du bruker den med en annen PS4™-konsoll.

Når PS4-konsollen er slått på, kobler du til kontrolleren med en mikro-USB-kabel*. Deretter trykker du på 2 PS-knappen. Kontrolleren pares med konsollen og slår seg på. Etter at du har paret kontrolleren, kan du koble fra mikro-USB-kabelen og bruke kontrolleren trådløst. 

*PS VR-siktekontrolleren leveres ikke med mikro-USB. Bruk mikro-USB-kabelen til den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren.

Feilsøk problemer med etterslep, parkobling eller blinkende lys med PS VR-siktekontrolleren.

Tilbake til kategorier
PlayStation Portal-fjernspiller
Tilbake

PlayStation Portal-fjernspiller

Brukerhåndbok

Her er litt grunnleggende informasjon om fjernspilleren PlayStation Portal™.

Når du bruker Avstandsspill, gir PS Portal deg tilgang til de samme hovedfunksjonene som når du bruker den trådløse DualSense™-kontrolleren med PlayStation®5-konsollen. PS Portal reagerer på spillingen på samme måte som den trådløse kontrolleren. Enkelte knapper og funksjoner kan bare brukes til Avstandsspill.

Front

Topp

Underside

Front

A) Retningstasten
Uthev et element på skjermen.

B) Opprett-knapp
Under Avstandsspill fungerer denne knappen på samme måte som opprett-knappen på kontrolleren.

C) PS-knapp
Når du har slått på PS Portal, trykker du på PS-knappen for å låse opp låseskjermen.
Du kan gjøre følgende under Avstandsspill.

Trykk én gang Åpne kontrollsenteret på PS5-konsollen.
Trykk og hold Gå til hjem-skjermen på PS5-konsollen.

D) Skjerm (berøringsskjerm) 
Har berøringsfunksjonalitet.
Akkurat som på kontrolleren kan du bruke styreplatefunksjonen på PS Portal under Avstandsspill.

Hvis du vil vite mer om styreplatefunksjoner, kan du se delen «Kontroller for Avstandsspill» > «Bruke styreplaten».

E) Dempeknapp
Slå mikrofonen på eller av under Avstandsspill.
Hvis mikrofonen ikke fungerer under Avstandsspill, må du sjekke at dempeknappen ikke er aktivert, eller at mikrofonen på hodesettet eller ørepluggene ikke er dempet.
Du kan slå indikatoren på dempeknappen av/på i Innstillinger.

Hvis du vil vite mer, kan du se delen «Innstillinger».

B) Valgknapp
Under Avstandsspill fungerer denne knappen på samme måte som valgknappen på kontrolleren.

g) Handlingsknapper

Kryss-knapp
Velg det uthevede elementet.
Sirkel-knapp Avbryt en kommando.
Trekant-knapp Endre rekkefølgen på elementene i en liste, eller vis informasjon under Avstandsspill.
Firkant-knapp Brukes som en snarvei for kontekstavhengige kommandoer, og for å vise flere funksjoner for et bestemt element under Avstandsspill.

H) Lyslist
Under Avstandsspill lyser lyslisten på samme måte som lyslisten på kontrolleren.
Du kan slå indikatoren på lyslisten av/på i Innstillinger

Hvis du vil vite mer, kan du se delen «Innstillinger».

I) Høyre spak/R3-knapp
Trykk på spaken for å bruke den som R3-knappen.

I) Venstre spak/L3-knapp
Trykk på spaken for å bruke den som L3-knappen.

Topp

A) Høyre høyttaler / venstre høyttaler

B) L1-knapp/L2-knapp

C) Av/på-knapp

Trykk én gang Slår på PS Portal eller setter den i hvilemodus.
Trykk og hold Slår PS Portal av/på eller starter den på nytt.

D) PlayStation Link™-knapp
Bruk denne knappen når du parkobler med og kobler til PlayStation Link-støttede hodesett og øreplugger.

E) Volumknapper +/-

F) R1-knapp/R2-knapp

Underside

A) Mikrofon
Bruk den innebygde mikrofonen til talechat. 

B) Hodesettkontakt
Koble til en lydenhet som er kompatibel med en 3,5 mm lydinngangskontakt.

C) USB-port
Bruk den medfølgende USB-kabelen til å lade PS Portal.

PS Portal har følgende skjerm og meny.

Hjem-skjerm

Hurtigmeny

Hjem-skjerm

Skjermen som vises når du slår på PS Portal og låser opp låseskjermen, er hjem-skjermen.

 • Du kan låse opp låseskjermen ved å trykke på PS-knappen.

A) Tilkoblingsstatus
Viser tilkoblingsstatusen.

B) Hurtigmeny
Trykk på denne for å vise hurtigmenyen.

C) Statuslinje
Viser Wi-Fi-tilkoblingsstatusen, batterinivået og tiden.

D) Portal
Trykk på denne for å koble til PS5-konsollen og starte Avstandsspill. 

Se delen «Avstandsspill» for å finne ut hvordan du gjør deg klar til og avslutter Avstandsspill.

E) Tasteveiledning
Viser tips for bruk av knapper og taster. 

Hurtigmeny

Under Avstandsspill kan du sveipe til venstre fra øverst til høyre på skjermen for å vise hurtigmenyen.

Når du trykker på hurtigmenyikonet fra statuslinjen, vises også hurtigmenyen.

A) PS5-konsolltilkobling
Velg dette for å avslutte Avstandsspill eller koble til en annen PS5-konsoll.

B) PS Link-tilkobling
Viser lydenheten som er koblet til med PlayStation Link. Velg dette for å sjekke enhetens batterinivå.

C) Vis lysstyrke
Justerer skjermlysstyrken.

D) Flymodus
Slår trådløsfunksjonaliteten av/på for Wi-Fi og PlayStation Link.

E) Innstillinger
Viser innstillingene for PS Portal. 

Hvis du vil vite mer, kan du se delen «Innstillinger».

Konfigurere PS5-konsollen

Før du starter Avstandsspill, må du slå på PS5-konsollen eller sette den i hvilemodus. Kontroller at følgende innstillinger er konfigurert på PS5-konsollen. Disse innstillingene lagres frem til du endrer dem.

 • Koble PS5-konsollen til Internett.
 • Logg på med den samme kontoen du bruker til å logge på PS Portal.
 • Oppdater PS5-konsollen til den nyeste versjonen av systemprogramvaren.
 • Fra hjem-skjermen på PS5-konsollen velger du Innstillinger > System > Avstandsspill, og deretter slår du på Aktiver Avstandsspill.
 • For å starte Avstandsspill mens PS5-konsollen er i hvilemodus velger du Innstillinger > System > Strømsparing > Tilgjengelige funksjoner i hvilemodus. Deretter slår du på Forbli koblet til Internett og Aktiver påslåing av PS5-enheten fra nettverk.

Hvis tilkoblingen din for Avstandsspill er ustabil, kan du se veiledningen nedenfor.

Starte Avstandsspill

Trykk på portalen eller trykk på kryssknappen på hjem-skjermen til PS Portal. PS Portal kobles sammen med PS5-konsollen du brukte tidligere, og Avstandsspill starter.

 • PS Portal kan ikke søke etter og koble til PS5-konsollen hvis det er en stund siden du sist logget på. Før du prøver å koble til eksternt utenfor hjemmet, må du kontrollere at PS Portal er riktig koblet til når du er i nærheten av PS5-konsollen.

Avslutte Avstandsspill

Under Avstandsspill åpner du hurtigmenyen og velger Koble fra.

Hvis du skal sette PS5-konsollen i hvilemodus når Avstandsspill avsluttes, kan du slå på Sett den tilkoblede PS5-enheten i hvilemodus  og deretter velge Koble fra på PS Portal.

For hurtigmenyen kan du se delen «Innhold på skjermen» > «Hurtigmeny».

Bytte til en annen PS5-konsoll

Hvis du vil bruke en annen PS5-konsoll til Avstandsspill, utfører du følgende trinn. Hvis du bruker Avstandsspill, må du avslutte først.

 1. Fra hjem-skjermen åpner du hurtigmenyen og velger deretter PS5-ikonet.
  Navnet på PS5-konsollen du brukte forrige gang, vises under ikonet.
 2. Velg PS5-konsollen du vil bruke til Avstandsspill.
  Hvis du ikke ser konsollen du ønsker, kan det være fordi PS5-konsollen ikke er konfigurert ennå. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor.

Bruke styreplaten

Under spilling trykker du på skjermen for å se styreplateområdene på venstre og høyre side av skjermen. I disse områdene kan du for eksempel trykke og sveipe.

Hvis du vil bruke styreplaten som en knapp, dobbelttrykker du i et av områdene på styreplaten.

 • Du kan bruke styreplatefunksjonene selv når områdene på styreplaten ikke vises på skjermen.

Vise hurtigmenyen

Sveip til venstre fra øverst i høyre hjørne av skjermen for å åpne hurtigmenyen.

For hurtigmenyen kan du se delen «Innhold på skjermen» > «Hurtigmeny».

 • Når du trykker på hurtigmenyikonet fra statuslinjen, vises også hurtigmenyen.

Vise statuslinjen

Trykk hvor som helst på skjermen for å vise statuslinjen.  

For statuslinjen kan du se delen «Innhold på skjermen» > «Hjem-skjerm».

Med PS Portal kan du bruke alle PlayStation Link-støttede og -kompatible hodesett og øreplugger med 3,5 mm lydinngangskontakt.

Bruke en trådløs lydenhet

Bruke en kablet lydenhet

Bruke en trådløs lydenhet

Du kan bruke PlayStation Link med de trådløse PULSE Explore™-ørepluggene og det trådløse PULSE Elite™-hodesettet.

PS Link-støttede lydenheter kan raskt bytte mellom lyden på PS Portal og PS5-konsollen.

Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du kobler til PS Link-støttede lydenheter, kan du se veiledningen nedenfor.

Bruke en kablet lydenhet

Du kan bruke kablede hodesett eller øreplugger som er kompatible med en lydinngang på 3,5 mm. 

Koble dem til hodesettkontakten på undersiden av PS Portal.

Hvis du vil vise og konfigurere innstillingene for PS Portal, velger du Innstillinger på hurtigmenyen. Du kan endre følgende innstillinger:

Hvis du vil finne ut hvordan du viser hurtigmenyen, kan du se delen «Innhold på skjermen».

Nettverk

Endre Wi-Fi-nettverket du er tilkoblet, og kontroller tilkoblingsstatusen.

System

Oppdater systemprogramvaren, og tilbakestill PS Portal. Du kan også konfigurere innstillinger for enhetsspråk, dato og klokkeslett og strømsparing.

Skjerm og lysstyrke

Juster lysstyrken til skjermen. Slå av/på lyslisten og indikatoren på dempeknappen.

Du kan også justere lysstyrken på skjermen fra hurtigmenyen.

Kontroller

Endre vibreringsintensiteten og intensiteten på avtrekkereffekten.

Logg av

Du kan logge av kontoen din for PlayStation™Network herfra.

Om denne brukerhåndboken

 • Denne brukerhåndboken inneholder informasjon om de viktigste funksjonene og innstillingene for PS5-konsollen, samt tips for ekspertbruk. I tillegg til denne brukerhåndboken kan du se håndboken som fulgte med PS Portal.
 • Informasjonen om systemfunksjonalitet og bildene som er publisert i denne brukerhåndboken, kan avvike fra det som gjelder for din PS Portal og PS5-konsoll, avhengig av systemprogramvareversjonen som brukes. Illustrasjonene og skjermbildene kan også avvike fra det faktiske produktet.

Systemprogramvare

Oppdater alltid systemprogramvaren på PS Portal og PS5-konsollen til den nyeste versjonen. Oppdateringene gir deg tilleggsfunksjoner, forbedret brukervennlighet og sterkere sikkerhet.

Kundeservice

Pass på at du har logget av PlayStation Network før du sender PS Portal til reparasjon hos et autorisert servicesenter. Dette bidrar til å forhindre uautorisert tilgang til kredittkortet ditt og andre personopplysninger. Logg av ved å gå til hurtigmenyen og velge Innstillinger  > Logg av.

Tilgangen på denne typen kundeservice varierer etter land eller område.

Overføringer/returer/avhending

Sørg for å deaktivere og tilbakestille PS Portal før du overfører eierskapet, avhender den eller returnerer den (når det er tillatt).

Informasjon om opphavsrett

Gå til koblingen nedenfor for å se registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Sony Interactive Entertainment Inc. og Sony Group Corporation.

Alle de japanske skrifttypene og enkelte deler av de latinske skrifttypene på denne enheten inneholder tegn som er levert av Fontworks Inc.
© 2024 Fontworks Inc., et Monotype-selskap.

iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008–2013 med enerett.

Feilsøking

 1. Trykk på og hold nede av/på-knappen.
 2. Velg Start på nytt.

Hvis du ikke kan starte PS Portal på nytt, kan du prøve følgende. 

 1. Trykk på og hold inne av/på-knappen på PS Portal.
 2. Vent til PS Portal slås av. Deretter venter du i 30 sekunder.
 3. Trykk på og hold inne av/på-knappen på PS Portal.
  Systemet starter på nytt.

Hvis du fremdeles har problemer, kan du prøve fullstendig tilbakestilling.

 1. På PS5-konsollen går du til Innstillinger > System > Avstandsspill og slår på Aktiver Avstandsspill.
 2. På PS5-konsollen går du til Innstillinger > System > Strømsparing > Funksjoner tilgjengelige i hvilemodus. Velg Forbli tilkoblet til Internett og Aktiver påslåing på PS5 fra nettverk
 3. Kontroller at PS5-konsollen er koblet til Internett, og at du er logget på med den samme kontoen.

Hvis PS Portal uventet krasjer eller starter på nytt under lading, kan du prøve følgende:

 1. Koble ladekabelen fra PS Portal.
 2. Når skjermen på PS Portal er slått av, trykker du på og holder inne av/på-knappen i 10 til 15 sekunder til den slås på og starter med å vise låseskjermen eller et av konfigurasjonsskjermbildene. 
 3. Trykk på og hold nede av/på-knappen i to sekunder til menyen for strømalternativer vises, og velg Slå av.
 4. Etter at PS Portal har slått seg av, kobler du den til ladekabelen og fortsetter ladingen.
 • Hvis PS Portal får dette problemet gjentatte ganger, kan du prøve å slå den av før du kobler til ladekabelen (trinn 3 og 4).
 • Dette problemet er planlagt behandlet snart i en kommende oppdatering av systemprogramvaren.

Systemprogramvare

 1. Sveip til venstre fra øverst til høyre på skjermen for å vise hurtigmenyen. 
 2. Gå til Innstillinger > System > Systemprogramvare
 3. Velg Systemprogramvareoppdatering.
Tilbake til kategorier
Håndbøker og garanti
Tilbake

Håndbøker og garanti

Håndbøker og garantier

Finn håndboken for din konsoll eller enhet.

Finn informasjon om garantien for konsollene og enhetene dine.

Elektronisk brukerhåndbok

Hvis du vil se i brukerhåndboken til PlayStation®5-konsollen din, går du til hjem-skjermen på PS5-konsollen og velger

Innstillinger > Brukerhåndbok, Helse og sikkerhet og Annen informasjon > Brukerhåndbok.

Se den elektroniske brukerhåndboken for PlayStation®4-konsollen.

Se den elektroniske brukerhåndboken for PlayStation®3-konsollen.