playstation.com

Juridisk

Merknad om opphavsrett og varemerker

“, “PlayStation”, ””, “PS5”, “, “PS4”, “”, “PS3, “”, “PS2”, “”, “”, “”, “DualSense”, “DUALSHOCK”, “”, “PlayStation Shapes Logo”, “”, “SHARE FACTORY” og “Play Has No Limits” er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" og  er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Sony Group Corporation.

Andre produktnavn, tjenestenavn, logoer og/eller selskapsnavn som brukes på denne nettsiden, er beskyttet av varemerker og opphavsrett og tilhører sine respektive eiere og/eller lisensgivere.