Slik feilsøker du problemer med PS Portal

Finn ut hvordan du løser problemer med fjernspilleren PlayStation Portal™.

Slik starter du PS Portal på nytt

 1. Trykk på og hold nede av/på-knappen.
 2. Velg Start på nytt.

Hvis du ikke kan starte PS Portal på nytt, kan du prøve følgende. 

 1. Trykk på og hold inne av/på-knappen på PS Portal.
 2. Vent til PS Portal slås av. Deretter venter du i 30 sekunder.
 3. Trykk på og hold inne av/på-knappen på PS Portal.
  Systemet starter på nytt.

Hvis du fremdeles har problemer, kan du prøve fullstendig tilbakestilling.

Slik kobler du til PS Portal

Når du tilbakestiller PS Portal, blir du logget av, og alle data og innstillinger på PS Portal slettes.

 1. Sveip til venstre øverst til høyre på skjermen for å vise hurtigmenyen. 
 2. Gå til Innstillinger > System > Systemprogramvare > Tilbakestillingsalternativer.
 3. Velg Tilbakestill.

PS Portal slår seg ikke på?

 1. Koble PS Portal til PlayStation®5-konsollen med den medfølgende USB-kabelen.
 2. Vent til ladingen er fullført før du kobler fra PS Portal.
  Du kan bruke PS Portal mens den lades.
 3. Trykk på og hold inne av/på-knappen på PS Portal.
 4. Koble PS Portal fra konsollen.

Hvis du fortsatt har problemer, kan du kontakte oss.

Tilkoblingsproblemer?

Velg problemet ditt for å se feilsøkingstrinn.

 1. Sjekk PSN-statussiden.
 2. Kontroller at Wi-Fi-nettverket fungerer med andre enheter.
  Hvis du får problemer med Wi-Fi-tilkoblingen, kontakter du Internett-leverandøren din for å få mer hjelp.
 3. Sveip til venstre fra øverst til høyre på PS Portal-skjermbildet for å vise hurtigmenyen. 
 4. Velg Innstillinger > Nettverk > Konfigurere Internett-tilkobling, og se etter Wi-Fi. 
 5. Prøv å flytte deg nærmere ruteren.
 6. Kontroller at du følger de anbefalte innstillingene fra Internett-leverandøren eller nettverksadministratoren. 

Hvis du fortsatt opplever problemer, kan du kontakte oss.

Som standard anbefaler vi en rask tilkobling med opplastings- og nedlastingshastighet på minst 5 Mbps. For å få best mulig ytelse anbefaler vi en rask tilkobling med opplastings- og nedlastingshastighet på minst 15 Mbps.

 1. Kontroller at Wi-Fi-tilkoblingene er stabile.
 2. Sett nedlastinger på pause på enheter som er koblet til Wi-Fi.
 3. Prøv å bruke en kablet tilkobling for PS5®-konsollen. Hvis du bruker en trådløs tilkobling, kan du prøve å plassere PS Portal og PS5-konsollen nærmere ruteren og kontrollere at det ikke er noen hindringer som forstyrrer signalet.

Hvis du fortsatt opplever problemer, kan du kontakte oss.

Får du ikke koblet til den parede PS5-konsollen?

 1. På PS5-konsollen går du til Innstillinger > System > Avstandsspill og slår på Aktiver Avstandsspill.
 2. På PS5-konsollen går du til Innstillinger > System > Strømsparing > Funksjoner tilgjengelige i hvilemodus. Velg Forbli tilkoblet til Internett og Aktiver påslåing på PS5 fra nettverk
 3. Kontroller at PS5-konsollen er koblet til Internett, og at du er logget på med den samme kontoen.
 1. Test Internett-tilkoblingen.
  Prøv å koble en annen enhet til nettverket og kjør en tilkoblingstest.
  Hvis du får problemer med Wi-Fi, kontakter du Internett-leverandøren din for å få hjelp.
 2. Prøv å bruke en kablet tilkobling for PS5-konsollen. Hvis du bruker en trådløs tilkobling, kan du prøve å plassere PS Portal og PS5-konsollen nærmere ruteren og kontrollere at det ikke er noen hindringer som forstyrrer signalet.

Hvis du fortsatt opplever problemer, kan du kontakte oss.

Bildeproblemer?

Hvis du opplever problemer med bildekvaliteten under avstandsspilling, må du kontrollere kvaliteten på Internett-tilkoblingen.

 1. Sveip til venstre øverst til høyre på skjermen for å vise hurtigmenyen. 
 2. Gå til Innstillinger > Skjerm og lysstyrke, og juster bildeinnstillingene.

Hvis du fortsatt opplever problemer, kan du kontakte oss.

Knapp eller analog spak som sitter fast?

 1. Bruk en myk klut for å fjerne smuss fra basen til den analoge spaken eller knappen, og prøv igjen.
 2. Hvis du fortsatt opplever problemer, kan du kontakte oss.

Svarer ikke knappene?

 1. Prøv å tilbakestille PS Portal.
 2. Hvis du fortsatt opplever problemer, kan du kontakte oss.

Tømmes batteriet fortere enn forventet?

Batterilevetiden kan variere ut fra bruk. 

Hvis du vil øke varigheten på batterilevetiden, kan du prøve å redusere vibrasjonsintensiteten, intensiteten på avtrekkereffekten og skjermens lysstyrke.

Feilsøking av lydproblemer

Velg problemet ditt fra listen nedenfor.

 1. Kontroller at PS Portal ikke er dempet. 
 1. Prøv å koble en kompatibel kablet enhet til PS Portal.
 2. Hvis du kan høre lyd fra den kablede enheten, tilbakestiller du PS Portal.
 3. Hvis du fortsatt har problemer, kan du kontakte oss.
 1. Kontroller at PS Portal ikke er dempet. 
 1. Kontroller at den kompatible enheten har en 3,5 mm lydinngang og fungerer med andre enheter.
 2. Prøv å bruke en annen kompatibel kablet lydenhet eller PS Portal-høyttalerne.
 3. Hvis du fortsatt opplever problemer, kan du kontakte oss.

Bare enheter som bruker PlayStation Link™, kan koble til PS Portal trådløst.

 1. Kontroller at PS Portal ikke er dempet.
 1. Kontroller at den kompatible lydenheten er ladet.
 1. Kontroller at systemprogramvaren til PS Portal er oppdatert.
 1. Prøv å pare den kompatible lydenheten på nytt.
 2. Prøv å bruke lydenheten med en annen kompatibel enhet.
 3. Hvis du fortsatt opplever problemer, kan du kontakte oss.

PS Portal vibrerer ikke?

 1. Gå til Innstillinger> Kontroller og sjekk at Vibrering er aktivert.
 2. Sjekk spillinnstillingene. Det kan hende at vibreringsinnstillingene er slått av.
 3. Kontroller at spillet støtter vibrering. Ikke alle spillene har denne funksjonen. 

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre