Slik konfigurerer du en mediefjernkontroll for PS5-konsoller

Slik konfigurerer du en mediefjernkontroll for PS5-konsoller

Med mediefjernkontrollen kan du navigere i PlayStation®5-konsollen og få tilgang til medier og apper uten en trådløs kontroller.

Slik kobler du mediefjernkontrollen til en PS5-konsoll

Du må pare mediefjernkontrollen med PS5™-konsollen før du kan bruke den:

  1. Gå til Innstillinger > Tilbehør > Mediefjernkontroll > Konfigurer mediefjernkontrollen, og følg instruksjonene på skjermen for paring. 
  2. Hvis den automatiske paringen ikke fungerer, velger du Konfigurere manuelt og følger instruksjonene på skjermen.

Knapper og funksjoner til PS5-mediefjernkontroll

A ) Volumknapper for TV
Den endrer volumet på TV-en opp og ned.

B ) (mikrofon)-knapp

C ) IR-sender
Den sender infrarøde signaler til TV-en.

D ) Av/på-knapp for TV
Den slår TV-en av/på.

E ) (TV-dempe)-knapp

F ) Retningsknapper
Disse brukes til å utheve et element på skjermen.

G ) ENTER-knapp
Trykk på denne for å velge eller bekrefte valget.

H ) (Tilbake)-knapp
Den tar deg tilbake eller avbryter valget.

I ) (Valg)-knapp
Den fungerer på samme måte som (valg)-knappen på den trådløse kontrolleren.

J ) (Rask spoling)-knapp
Lar deg spole raskt i avspilling av musikk og video når du er i fullskjerm eller i bilde-i-bilde eller fest-til-side-skjermoppsett. Avhengig av appen kan du bruke denne knappen til å hoppe til neste spor.

(Spill/pause)-knapp
Spill av eller sett musikk og videoavspilling på pause i fullskjerm eller i bilde-i-bilde eller fest-på-siden-skjermoppsett.

(Spol fremover)-knapp
Spol fremover i avspilling av musikk og video i fullskjerm eller i bilde-i-bilde eller fest-til-side-skjermoppsett. Avhengig av appen kan du bruke denne knappen til å gå tilbake til forrige spor.

K ) Tjenestestart-knapper
Disse gir rask tilgang til strømming fra musikk- og videoapper med ett enkelt trykk.

L ) PS-knappen
Den fungerer akkurat som PS-knappen på den trådløse kontrolleren.

PS5-mediefjernkontrollkompabilitet 

Mediefjernkontrollen er et tilbehør til PS5-konsollen. Den er ikke kompatibel med PlayStation®4-konsoller.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre