PS5: Slik konfigurerer du en mediefjernkontroll

PS5: Slik konfigurerer du en mediefjernkontroll

Med mediefjernkontrollen kan du navigere i PlayStation®5-konsollen og få tilgang til medier og apper uten en trådløs kontroller.

Slik kobler du en mediefjernkontroll til en PS5™-konsoll

Du må pare mediefjernkontrollen med PS5-konsollen før du kan bruke den:

  1. Gå til Innstillinger > Tilbehør > Mediefjernkontroll > Konfigurere mediefjernkontroll, og følg instruksjonene på skjermen for paring. 
  2. Hvis den automatiske paringen ikke fungerer, velger du Konfigurere manuelt og følger instruksjonene på skjermen.

Knapper og funksjoner til PS5-mediefjernkontroll

A ) Volumknapper for TV
Den endrer volumet på TV-en opp og ned.

B ) (Mikrofon)-knapp
(Den er reservert for kommende bruksområder)

C ) IR-sender
Den sender infrarøde signaler til TV-en.

D ) Av/på-knappen for TV
Den slår TV-en av/på.

E) (TV-dempe)-knapp

F ) Retningsknapper
Disse brukes til å utheve et element på skjermen.

G ) ENTER-knapp
Trykk på denne for å velge eller bekrefte valget.

H ) (Tilbake)-knapp
Den tar deg tilbake eller avbryter valget.

I ) (Valg)-knapp
Den fungerer på samme måte som (valg)-knappen på den trådløse kontrolleren.

J ) (Rask spoling)-knapp
Lar deg spole raskt i avspilling av musikk og video når du er i fullskjerm eller i bilde-i-bilde eller fest-til-side-skjermoppsett. Avhengig av appen kan du bruke denne knappen til å hoppe til neste spor.

(Spill av / pause)-knapp
Denne spiller av eller setter musikk og videoavspilling på pause i fullskjerm eller i bilde-i-bilde eller fest-til-side-skjermoppsett.

(Spol fremover)-knapp
Spol fremover i avspilling av musikk og video i fullskjerm eller i bilde-i-bilde eller fest-til-side-skjermoppsett. Avhengig av appen kan du bruke denne knappen til å gå tilbake til forrige spor.

K ) Tjenestestart-knapper
Disse gir rask tilgang til strømming fra musikk- og videoapper med ett enkelt trykk.

L ) (PS)-knappen
Den fungerer akkurat som PS-knappen på den trådløse kontrolleren.