Hjelp med PS®VR-siktekontroller

Hjelp med PS®VR-siktekontroller

Sette opp og løse problemer med PS VR-siktekontrolleren.

Knappekonfigurasjon 

Grunnleggende funksjoner

 • Power: trykk på PS-knappen for å slå på kontrolleren din. Kontrolleren slås av automatisk når den ikke er i bruk.
 • Kontroller: PS VR-siktekontrolleren dupliserer nesten alle kontrollene og funksjonene til en trådløs DualShock®4-kontroller. Mer informasjon om grunnleggende knappefunksjoner finner du i  brukerhåndboken for PlayStation®4 .
 • Spillområde: Begrens bruken av kontrolleren og PS VR til innenfor spillområdet. Høyden på spillområdet avhenger av rekkevidden som registreres av PlayStation®Camera (selges separat). 
 • Sporing: PlayStation Camera sporer lyskulen på kontrolleren for PS VR-spilling. Sørg for at lyskulen er synlig for kameraet når du spiller.
 • Anbefalt grep: Bruk begge hendene når du holder i kontrolleren. Et typisk grep med høyre hånd vises. Venstrehendte kan bruke et tilsvarende snudd håndgrep.
 • Bare klikk: Andre styreplatefunksjoner er ikke tilgjengelige.
 • PS VR-siktekontrolleren har to R1-knapper, en på hver side over R2-utløserknappen. Dette gjør at du kan bruke PS VR-siktekontrolleren enten med et venstrehendt grep eller et høyrehendt grep, avhengig av hva du foretrekker.

Slik parer du siktekontrolleren

PS VR-siktekontrolleren er en Bluetooth®-enhet. Du må pare kontrolleren når du bruker den for første gang, og når du bruker den med et annet PS4™-system. 

Når PS4-systemet er slått på, kobler du til kontrolleren med en mikro-USB-kabel. Deretter trykker du på 2 PS-knappen. Kontrolleren pares med systemet og slår seg på. Etter at du har paret kontrolleren, kan du koble fra mikro-USB-kabelen og bruke kontrolleren trådløst.  

*PS VR-siktekontrolleren leveres ikke med mikro-USB. Bruk mikro-USB-kabelen til den trådløse DualShock 4-kontrolleren.

Slik lader du siktekontrolleren

Sørg for at kontrolleren er ladet opp og klar før du begynner å spille. Med PS4-systemet slått på eller i hvilemodus kobler du til kontrolleren med en mikro-USB-kabel. 

Hvis du vil lade kontrolleren mens systemet er i hvilemodus, går du til Innstillinger > Strømsparingsinnstillinger > Innstill funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus > Gi strøm til USB-porter

Lyskulen blinker sakte oransje når den lades opp, og slutter å blinke når ladingen er fullført.

Feilsøking av problemer med etterslep, paring eller blinkende lys

Hvis kontrolleren ikke vil pare (lampen blinker hvis dette er problemet), ikke svarer eller har etterslep, følger du instruksjonene for hvordan du tilbakestiller kontrolleren:

 1. Slå av PlayStation 4.
 2. PS VR-siktekontrolleren er en Bluetooth-enhet. Dette betyr at andre Bluetooth-enheter kan forårsake interferens. Slå dem av for å minimere dette.
 3. Finn den lille tilbakestillingsknappen på bunnen av PSVR-siktekontrolleren nær L2-knappen.
 1. Bruk en liten, utbrettet binders eller lignende til å trykke på knappen (knappen er inne i et lite hull). Hold knappen inne i fem sekunder, og slipp.
 2. Når du har tilbakestilt kontrolleren, parer du den på nytt ved å koble mikro-USB-kabelen til kontrolleren og systemet, og slå på PS4.
 3. Trykk på PS-knappen for å logge på PS4-systemet.
 4. Hvis det ikke skjer noe når du trykker på PS-knappen, kan du prøve en annen USB-port på konsollen.
 5. Hvis problemene vedvarer, kan du kontakte oss (eller finne ut om du kan be om reparasjon under garantien).

Ladeproblemer

Hvis kontrolleren ikke ser ut til å lades, skyldes det sannsynligvis et av problemene nedenfor:

 • Koble til og lad PS VR-siktekontrolleren før første gangs bruk.
 • Kontroller at du bruker mikro-USB-kabelen som fulgte med PS4.
 • Kontroller om kontrolleren lades når systemet er slått på. Koble til kontrolleren, og trykk på PS-knappen. Nederst til venstre på skjermen skal du se ikoner for PS VR-siktekontrolleren og batteri. 
 • Kontroller at USB-lading er aktivert. Dette gjør du ved å gå til Innstillinger > Strømsparingsinnstillinger > Still inn funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus > Gi strøm til USB-porter og velge Alltid eller 3 timer.
 • Prøv en annen USB-port og en annen kabel på konsollen.
 •  Kontakt oss hvis problemene vedvarer.

Knapper, utløsere eller analoge spaker som ikke svarer

Hvis noen av kontrollerens knapper, utløsere og analoge spaker ikke fungerer som de skal, kan du kontakte PlayStation-støtte.

Vær oppmerksom på at det kreves kjøpsbevis for service under PSVR-siktekontrollerens produsentgaranti på ett år, og at skader ved uhell ikke dekkes.

PS®Camera har problemer med å gjenkjenne bevegelse av PS VR-siktekontrolleren

PlayStation®Camera sporer lyskulen på enden av kontrolleren for PS VR-spilling.

Sørg for at lyskulen er synlig for kameraet til enhver tid når du spiller.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre