PlayStation Support

Tilbehør

Hvad kan vi hjælpe med?

Vælg en kategori nedenfor:

الرجوع إلى التصنيفات
Trådløse PlayStation-headsets
Tilbage

Trådløse PlayStation-headsets

Dele til trådløst PULSE Elite-headset

A) Hovedbøjle

B) Hovedbøjlestrop

C) Udtrækkelig mikrofon

D) Mute-indikator/muteknap

A) Kontaktpunkter til opladning

B) Berøringsprik 

C) Volumenknap 

D) USB Type-C-port 

E) Jackstik til lyd 

F) PlayStation Link™-knap

G) Statusindikator

A) Monteringsplade 

B) Monteringsstamme

C) Opladerkrog

D) Opladningsstik

E) Holder 

F) USB Type-C-port

A) USB Type-A-stik

B) PlayStation Link-knap

C) Statusindikator

Opret forbindelse

Tilslut dit trådløse PULSE Elite™-headset til din PS5®-konsol med den medfølgende PlayStation Link™ USB-adapter. Den medfølgende USB-adapter kan parres med dit headset, lige fra de tages ud af kassen. 

 1. Kontrollér, at PS5-konsollen er tændt. 
 2. Indsæt USB-adapteren i en af USB Type-A-portene på din konsol. 
 3. Tryk på PlayStation Link™-knappen på dit headset for at tænde det.
  Statusindikatoren på dit headset blinker langsomt blåt, mens det søger efter en forbindelse.
  Når der er oprettet forbindelse, lyser indikatoren på dit headset konstant blåt, og indikatoren på adapteren lyser konstant hvidt.
 4. Følg vejledningen på skærmen for at lære dit headset at kende.

Tilslut dit trådløse PULSE Elite-headset til kompatible PC'er (Windows) eller Macs (macOS), der har USB-lydudgang, ved hjælp af den medfølgende PlayStation Link™ USB-adapter. Den medfølgende USB-adapter kan parres med dit headset, lige fra de tages ud af kassen. 

 1. Kontrollér, at din PC eller Mac er tændt. 
 2. Indsæt USB-adapteren i en USB Type-A-port på din PC/Mac. 
 3. Tryk på PlayStation Link™-knappen på dit headset for at tænde det.
  Statusindikatoren på dit headset blinker blåt, mens det søger efter en forbindelse. 
  Når der er oprettet forbindelse, lyser indikatoren på dit headset konstant blåt, og indikatoren på din adapter lyser konstant hvidt.

Forbind dit trådløse PULSE Elite-headset til kompatible mobilenheder, der understøtter en Bluetooth-forbindelse.

Du skal først parre dit headset med din mobilenhed for at konfigurere en Bluetooth-forbindelse.

 1. Sørg for, at Bluetooth er slået "til" i Bluetooth-indstillingerne på din mobilenhed. 
 2. Tryk på PS Link-knappen på dit headset for at tænde det.
  Dit headset opretter automatisk forbindelse til den senest tilsluttede enhed.
 3. Tryk på PS Link-knappen på dit headset, hold den nede, og slip den, når statusindikatoren på headsettet blinker hurtigt blåt (ca. 8 sekunder).
  Dit headset er i parringstilstand, når indikatoren blinker hurtigt blåt.
 4. I Bluetooth-indstillingerne på din mobilenhed, skal du vælge "PULSE Elite" på listen over Bluetooth-enheder.
  Når det er parret og tilsluttet, lyser indikatoren på dit headset konstant blåt.

Brug PS Link-knappen på dit trådløse PULSE Elite-headset til forskellige funktioner, der kan aktiveres med korte og lange tryk.

Hurtigt tryk og slip

 • Tænd dit headset for at søge efter og oprette forbindelse til din senest tilsluttede enhed (PS Link- eller Bluetooth-enhed).
 • Annuller en søgning efter en eksisterende forbindelse eller ny parring. Dit headset opretter forbindelse til den senest tilsluttede enhed igen.

Tryk hurtigt tre gange

 • Viser Lydstyring fra kontrolcenteret.

Tryk og hold nede i ca. 2 sekunder, og slip

 • Deaktiver den aktuelle forbindelse, og opret forbindelse til en tidligere parret PS Link- eller Bluetooth-enhed.

Tryk og hold nede i ca. 4 sekunder, og slip

 • Sluk dit headset.

Tryk og hold nede i ca. 8 sekunder, og slip

 • Par med en ny PS Link- eller Bluetooth-enhed.

Tryk og hold nede i 8 sekunder. Slip, og hold den derefter nede i 8 sekunder igen

 • Slet alle parrede forbindelser fra dit headset. Vær forsigtig, da dette sletter alle PS Link- og Bluetooth-parringer og lydindstillinger.

Tryk og hold nede i mindst 10 sekunder, og slip

 • Nulstil dit headset (dette sletter ikke nogen parringer eller indstillinger).

Første gang du bruger dit trådløse PULSE Elite™-headset med din PS Portal, skal du parre dem. Sørg for, at du har fuldført den indledende opsætning af din PS Portal, før du parrer. 

 1. Tænd for din PS Portal.
 2. Tryk på PlayStation Link™-knappen på dit headset, hold den nede, og slip den, når statusindikatoren på headsettet blinker hurtigt blåt (ca. 8 sekunder).
  Dit headset er i parringstilstand, når indikatoren blinker hurtigt blåt.
 3. Tryk på PS Link-knappen på din PS Portal.
  Når det er parret og forbundet, lyser indikatoren dit headset konstant blåt, og din PS Portal viser en tilsluttet tilstand.
 1. Oplad headsettet med det USB-kabel, der fulgte med headsettet.
 2. Sæt USB-adapteren i konsollen.
 3. Tænd for headsettet, og vent på, at den blå indikator holder op med at blinke og lyser konstant blåt. En konstant blå indikator angiver, at parringen er lykkedes.

Besøg onlinebrugerguiden for at få mere at vide om indstillinger for Lydenhederpå PS4™-konsollen.

Oplad

Når du tænder eller slukker for det trådløse PULSE Elite-headset, blinker statusindikatoren for at vise batteriniveauet. Hvis indikatoren blinker rødt, er batteriniveauet på dit headset lavt eller tomt. 
Du kan oplade dit headset fra enhver kompatibel USB Type-A-opladningsport med det medfølgende USB-kabel. 

 1. Sørg for, at din enhed med USB-A-porten er tændt, f.eks. din PS5-konsol eller PC/Mac®. 
 2. Tilslut dit headset til USB-A-porten med det medfølgende USB-kabel.
  Indikatoren på dit headset blinker langsomt orange under opladning. 
 3. Vent på, at headsettet er opladet.
  Du kan bruge dit headset under opladning, så længe det er tilsluttet USB-enheden. 
  Indikatoren slukker, når opladningen er fuldført.

Statusindikatoren blinker for at angive batteriniveauet på dit trådløse PULSE Elite-headset.

Du skal montere PULSE Elite-opladerkrogen på en lodret overflade, før du bruger den til at oplade dit trådløse PULSE Elite™-headset.

Fejlfinding

Brug volumenknappen på højre side af dit headset til at hæve eller sænke lydstyrken for PlayStation Link™.

Du kan trykke på muteknappen på din mikrofon for at slå lyden fra eller til. 

 • Når mute-indikatoren lyser, er mikrofonen slået fra. Andre spillere kan ikke høre dig. 
 • Når mute-indikatoren er slukket, er mikrofonen slået til. Andre spillere kan høre dig. 

Hvis du har problemer med dit trådløse PULSE Elite-headset, kan du prøve at nulstille det. Nulstilling påvirker ikke PlayStation Link™- eller Bluetooth-parringer eller lydindstillinger.

 1. Tryk på PlayStation Link™-knappen på dit headset, og hold den nede i mindst 10 sekunder.
  Mens du holder knappen nede, slukkes headsettet.
 2. Tryk på PS Link-knappen på dit headset for at tænde det igen.
 3. Kontrollér, om problemet med dit headset er blevet løst.
 1. Sørg for, at den trådløse adapter er sat korrekt i konsollen.
 2. Sluk for headsettet ved at trykke på knappen OFF i nærheden af ørekoppen og derefter på ON igen. Headsettets indikator blinker under parring.

Dit headset er muligvis uden for rækkevidde fra din konsol, eller en anden elektronisk enhed kan forårsage interferens med din trådløse router.

 1. Prøv at slukke for routeren og derefter tænde den igen.
 2. Hvis problemerne fortsætter, kan du prøve at nulstille headsettet.

Opdateringer til dine trådløse PULSE Elite-headset og USB-adapter tilføjes, når du opdaterer systemsoftwaren på din PS5-konsol. Sørg for, at dit headset og adapter er opdateret til den nyeste version. Når der er en ny opdatering, skal du følge instruktionerne på skærmen.

Du kan også manuelt kontrollere og opdatere softwaren på enheden. 

الرجوع إلى التصنيفات
Trådløse PULSE Explore-earbuds
Tilbage

Trådløse PULSE Explore-earbuds

Navne på dele

A) Berøringsprik

B) Volumenknap 

C) Kontaktpunkter til opladning

D) Mikrofoner

E) PlayStation Link™-knap

F) Øreprop

G) Hylster

A) Cover til opladningsetui

B) Opladningsstik

C) Dock til earbud

D) PlayStation Link-knap

E) USB Type-C-port

F) Statusindikator

A) USB Type-A-stik

B) PlayStation Link-knap

C) Statusindikator

Brug

Sørg for at sætte dine trådløse PULSE Explore-earbuds i ørerne som vist nedenfor.

Vælg den ørepropstørrelse, der passer dig bedst og giver en god akustisk forsegling. Vælg din favorit ud fra fire størrelser, der medfølger i kassen. Der på forhånd monteret et par på dine earbuds.

For at kontrollere, om du bruger en passende ørepropstørrelse til dig, skal du prøve følgende: 

 • Sæt dine earbuds i ørerne, og prøv at tale højt eller gå i nærheden af en høj lydkilde. Lyd udefra skal lyde en smule dæmpet. Når du afspiller lyd, skal den være ens i begge earbuds. 
 • Lyt til musik med medium lydstyrke. Lyden fra begge earbuds bør lyde ens. 
 • Kontroller, at der er lidt modstand, når du fjerner dine earbuds fra ørerne. Dine earbuds må ikke falde ud ved et uheld under brug. 

Tilslut

Tilslut dine trådløse PULSE Explore™-earbuds til din PS5®-konsol med den medfølgende PlayStation Link™ USB-adapter. Den medfølgende USB-adapter er parret med dine earbuds ved levering.

 1. Kontrollér, at PS5-konsollen er tændt.
 2. Sørg for, at begge dine earbuds er docket i opladningsetuiet.
 3. Indsæt USB-adapteren i en af USB Type-A-portene på din konsol.
 4. Fjern begge earbuds fra etuiet for at tilslutte dem til din konsol.
  Når de er tilsluttet, lyser statusindikatoren på adapteren konstant hvidt.

Tilslut dine trådløse PULSE Explore-earbuds til kompatible PC'er (Windows) eller Macs (macOS), der har USB-lydudgang, ved hjælp af den medfølgende PlayStation Link™ USB-adapter. Den medfølgende USB-adapter er parret med dine earbuds ved levering.

 1. Kontrollér, at din PC eller Mac er tændt.
 2. Sørg for, at begge dine earbuds er docket i opladningsetuiet.
 3. Indsæt USB-adapteren i en USB Type-A-port på din PC/Mac.
 4. Fjern begge earbuds fra etuiet for at tilslutte dem til din PC/Mac.
  Når de er tilsluttet, lyser statusindikatoren på adapteren konstant hvidt.

Forbind dine trådløse PULSE Explore-earbuds til kompatible mobilenheder, der understøtter en Bluetooth-forbindelse.

Du skal først parre dine earbuds med din mobilenhed for at konfigurere en Bluetooth-forbindelse.

 1. Sørg for, at Bluetooth er slået "til" i Bluetooth-indstillingerne på din mobilenhed.
 2. Sørg for, at begge dine earbuds er i opladningsetuiet.
 3. Tryk på PS Link-knappen på etuiet, hold den nede, og slip den, når statusindikatoren på etuiet blinker hurtigt blåt (ca. 8 sekunder).
  Dine earbuds er i parringstilstand, når indikatoren blinker hurtigt blåt.
 4. Gå til Bluetooth-indstillinger på din mobilenhed, og vælg derefter "PULSE Explore" på listen over Bluetooth-enheder.
  Når den er parret og tilsluttet, lyser indikatoren på etuiet konstant blåt.

Første gang du bruger dine earbuds med din PS Portal, skal du parre dem. Sørg for, at du har fuldført den indledende opsætning af din PS Portal, før du parrer.

 1. Tænd for din PS Portal.
 2. Sørg for, at begge dine earbuds er i opladningsetuiet.
 3. Tryk på PlayStation Link™-knappen på etuiet, hold den nede, og slip den, når statusindikatoren på etuiet blinker hurtigt blåt (ca. 8 sekunder).
  Dine earbuds er i parringstilstand, når indikatoren blinker hurtigt blåt.
 4. Tryk på PS Link-knappen på din PS Portal.
  Når den er parret og forbundet, lyser indikatoren på etuiet konstant blåt, og din PS Portal viser en tilsluttet tilstand.

Fjern den ene eller begge earbuds fra etuiet for at aktivere følgende funktioner. Hvis du bruger begge earbuds, skal du kun trykke på den ene PS Link-knap på den ene af dine earbuds.

Hurtigt tryk og slip 

 • Tænd dine earbuds for at søge efter og oprette forbindelse til din senest tilsluttede enhed (PS Link eller Bluetooth-enhed).
 • Annuller en søgning efter en eksisterende forbindelse eller ny parring. Dine earbuds opretter forbindelse til den senest tilsluttede enhed igen.

Tryk og hold nede i ca. 2 sekunder, og slip 

 • Deaktiver den aktuelle forbindelse, og opret forbindelse til en tidligere parret PS Link- eller Bluetooth-enhed.

Tryk og hold nede i mindst 12 sekunder, og slip

 • Nulstil dine earbuds (dette sletter ikke eventuelle forbindelser).

Oplad

 1. Dock dine earbuds i etuiet.
  Indikatoren på etuiet blinker langsomt orange under opladning.
 2. Vent på, at dine earbuds er opladet.
  Indikatoren slukker, når opladningen er fuldført.
 • Når batteriet i dine earbuds er tomt, tager det ca. 40 minutter at oplade dem helt. Hvis du vil bruge dine earbuds hurtigere, skal du lade dem oplade i 10 minutter for at bruge dem i 1,5 timer.
 1. Sørg for, at din enhed med USB-A-porten er tændt, f.eks. din PS5-konsol eller PC/Mac®. 
 2. Slut dit etui til USB-A-porten med det medfølgende USB-kabel.
  Indikatoren på etuiet blinker langsomt orange under opladning
 3. Vent på, at etuiet er opladet.
  Indikatoren slukker, når opladningen er fuldført. 
 • Når batteriet i opladningsetuiet er tomt, tager det ca. 1,5 time at oplade helt. 
 • Hvis du vil oplade etuiet, mens konsollen er i pausetilstand, skal du aktivere denne funktion. 

Statusindikatoren blinker for at angive batteriniveauet i dine earbuds og etuiet.

Fejlfinding

Opdateringer til dine trådløse PULSE Explore-earbuds og USB-adapter tilføjes, når du opdaterer systemsoftwaren på din PS5-konsol. Sørg for, at dine earbuds og adapter er opdateret til den nyeste version. Når der er en ny opdatering, skal du følge instruktionerne på skærmen.

Du kan også manuelt kontrollere og opdatere softwaren på enheden.

الرجوع إلى التصنيفات
PS Link USB-adapter
Tilbage

PS Link USB-adapter

Navne på dele

A) USB Type-A-stik

B) PlayStation Link-knap

C) Statusindikator

Opret forbindelse

Du kan bruge en anden PS Link USB-adapter til at indstille en anden PS Link-forbindelse til en USB-lydenhed uden at skulle frakoble din første USB-adapter.

En ny, selvstændig USB-adapter er ikke parret med din enhed, så du skal parre dem først.

Når din PS Link-enhed er parret og forbundet med dine PS Link USB-adaptere, kan du nemt skifte mellem PS Link-forbindelser.

Nulstil din PlayStation Link™ USB-adapter, hvis du vil rydde alle PS Link-forbindelser.

Du kan nulstille din USB-adapter fra enhver USB Type-A-opladningsport.

 1. Sørg for, at din enhed med USB-A-porten er tændt, f.eks. din PlayStation®5-konsol eller PC/Mac.
 2. Sæt USB-adapteren i USB-A-porten på din enhed.
 3. Tryk på PS Link-knappen på din USB-adapter, og hold den nede i 30 sekunder.
 4. Find ud af, om din adapter nulstilles ved at kontrollere, om nogen af dine tidligere parrede PS Link-enheder automatisk opretter forbindelse til din adapter.
  Hvis de ikke automatisk opretter forbindelse, er nulstillingen gennemført.
  Hvis de opretter automatisk forbindelse, mislykkedes nulstillingen. 
 • Brug en timer til at holde knappen nede i 30 sekunder for at nulstille din adapter.

Find ud af, hvordan du justerer indstillingerne for følgende PlayStation Link™-enheder på PlayStation®5-konsoller: 

 • Trådløst PULSE Elite™-headset 

 • Trådløse PULSE Explore™-earbuds.

Fejlfinding

 • Sørg for, at intet blokerer forbindelsen mellem din PS Link-enhed og din PS Link USB-adapter. Prøv at slutte din PS Link USB-adapter til en USB-port på forsiden af din konsol* eller computer.
 • Genstart din trådløse router. 
 • Prøv at flytte din trådløse router væk fra dine PS Link-enheder. 
 • Hvis du har en trådløs router, der kører på flere frekvenser, kan du prøve at deaktivere hver frekvens og teste din PS Link-forbindelse.
 • Hvis der kører andre trådløse enheder i nærheden af din PS Link USB-adapter, skal du fjerne dem og slukke for enhederne for at se, om forbindelsesproblemerne bliver løst. Eksempler på enheder omfatter:
  • Smartenheder i hjemmet (udtag, lys, termostater osv.)
  • Trådløse højtalere (soundbars, smart-højtalere osv.)
  • Trådløse routere
 • Prøv at bruge et USB-forlængerkabel (sælges separat) til at skabe afstand mellem din PS Link-enhed og potentielle interferenskilder.
 • Prøv at bevæge dig tættere på din PS Link USB-adapter for at se, om signalkvaliteten bliver bedre.
 • Hvis du bruger en USB 3.0-hub med flere tilsluttede enheder med høj hastighed (eksterne harddiske osv.), skal du tage stikket ud på en sikker måde og se, om forbindelsesproblemerne bliver løst. 

*PS5-konsoller (modelgruppe CFI-2000 – slim) kræver en USB-C til USB-A-adapter (sælges separat) for at tilslutte til USB-porten på forsiden.

 • Hvis din computer har flere USB 3.0-porte i brug, skal du frakoble enhederne sikkert og se, om forbindelsesproblemerne bliver løst. 
 • Prøv at bruge et USB-forlængerkabel (sælges separat) til at skabe afstand mellem din USB-adapter og potentielle interferenskilder.
 • Sørg for, at din systemsoftware er den nyeste version.
 • Hvis du bruger et USB-drev til udvidet lager med din PlayStation®5-konsol, skal du frakoble drevet på en sikker måde og se, om det løser problemerne med forbindelsen. 

Nulstil din PlayStation Link™ USB-adapter, hvis du vil rydde alle PS Link-forbindelser.

Du kan nulstille din USB-adapter fra enhver USB Type-A-opladningsport.

 1. Sørg for, at din enhed med USB-A-porten er tændt, f.eks. din PlayStation®5-konsol eller PC/Mac.
 2. Sæt USB-adapteren i USB-A-porten på din enhed.
 3. Tryk på PS Link-knappen på din USB-adapter, og hold den nede i 30 sekunder.
 4. Find ud af, om din adapter nulstilles ved at kontrollere, om nogen af dine tidligere parrede PS Link-enheder automatisk opretter forbindelse til din adapter.
  Hvis de ikke automatisk opretter forbindelse, er nulstillingen gennemført.
  Hvis de opretter automatisk forbindelse, mislykkedes nulstillingen. 
 • Brug en timer til at holde knappen nede i 30 sekunder for at nulstille din adapter.
الرجوع إلى التصنيفات
Andet tilbehør
Tilbage

Andet tilbehør

HD-kamera (PS5-konsoller)

Vil du være med, når du streamer dine udsendelser? Brug dit HD-kamera (CFI-ZEY-serien) eller PlayStation Camera (CUH-ZEY-serien), og vær med i din live-stream.

 1. Tryk på oprettelsesknappen, og vælg Udsendelser.
 2. Vælg den streamingtjeneste, du vil broadcaste med.
 3. Indtast dine udsendelsesoplysninger. Når du vil medtage video fra dit kamera eller lyd fra din voice chat, skal du vælge Indstillinger for udsendelser og tilpasse, hvordan du sender.
 4. Når du er klar, skal du vælge Gå live, hvorefter din udsendelse starter. Udsendelseskortet vises i kontrolcenteret.
 1. Rengør linserne på dit HD-kamera med en ren, tør mikrofiberklud. Brug ikke vand eller andre rengøringsvæsker.
 2. Kontroller linserne for at se, om de er revnede eller på anden måde beskadigede.
 3. Prøv at bevæge dig tættere på kameraet. 
 4. Flyt ikke HD-kameraet, når du har indstillet det. 
 5. Sørg for, at dit HD-kamera står på en stabil overflade. Bevægelse under spil kan resultere i sporingsfejl.

PlayStation Camera

PlayStation Camera-adapteren bruges til at slutte PlayStation®Camera* (sælges til PlayStation®4-konsoller) til en PlayStation®5-konsol. Dette giver mulighed for brug af PlayStation®VR, når du spiller understøttede PS4™-spil på en PS5™-konsol, herunder spil, der kræver PlayStation®Move eller PlayStation®VR-sigtecontrollere.

*Model CUH-ZEY1 eller CUH-ZEY2

Bemærk: Det nye HD-kamera til PS5 er ikke kompatibelt med PS VR. Du skal anvende PS Camera (til PS4) med en PlayStation Camera-adapter (ikke købsbetinget) for at bruge PS VR på PS5.

 1. Slut PS Camera-kablet til AUX-porten på bagsiden af din PS4.
 2. Placer dit PS Camera på en plan overflade, som vender direkte ud mod det sted, hvor du sidder, når du spiller.
 3. Skift vinklen på PS Camera for at sikre, at det registrerer det rigtige område.

Hvis du konfigurerer dit PS Camera til PS VR, er der nogle ekstra trin i konfigurationsprocessen. Se den komplette PS VR Hurtig startguide og video for at få flere oplysninger.

PlayStation Move

PS Move-controlleren er kompatibel med PS5™-konsoller og PS4™-konsoller. Du skal parre din controller, hvis det er første gang, du bruger den.

 1. Tænd for PS5-konsollen eller PS4-konsollen, og indstil dit PlayStation®Camera.
 2. Tilslut din PS Move-controller til din konsol ved hjælp af det medfølgende USB Mini Type-B-kabel.
 3. Tryk på PS-tasten på PS Move-controlleren.
 • Du kan bruge op til fire bevægelsescontrollere på én gang. Hvis du vil bruge to eller flere PS Move-controllere, skal du parre hver controller separat.
 • Når du spiller med din PS Move-controller, skal du altid frakoble USB-kablet før brug.

Konfigurer PS Move-bevægelsescontrolleren, og find fejlfindingstrin til problemer med PS Move-bevægelsescontrolleren.

Universel fjernbetjening

Du skal parre den universelle fjernbetjening med PS5™-konsollen, før du kan bruge den:

 1. Gå til Indstillinger > Tilbehør > Universel fjernbetjening > Konfigurer universel fjernbetjening, og følg parringsinstruktionerne på skærmen. 
 2. Hvis den automatiske parring ikke fungerer, skal du vælge Konfigurer manuelt og følge instruktionerne på skærmen.

Med den universelle fjernbetjening kan du navigere i din PlayStation®5-konsol og få adgang til medier og apps uden en trådløs controller.

Trådløs PlayStation-sigtecontroller

PS VR-sigtecontrolleren er en Bluetooth®-enhed. Du skal parre din controller, når du bruger den første gang, og når du bruger den med en anden PS4™-konsol.

Når din PS4-konsol er tændt, skal du tilslutte controlleren ved hjælp af et mikro-USB-kabel* og derefter trykke på 2 PS-knappen. Din controller parres med konsollen og tændes. Når du har parret controlleren, kan du frakoble mikro-USB-kablet og bruge controlleren trådløst. 

*PS VR-sigtecontrolleren leveres ikke med mikro-USB-stik. Brug mikro-USB-kablet til din trådløse DUALSHOCK 4-controller.

Foretag fejlfinding af problemer med inputforsinkelse, parring eller blinkende lys på PS VR-sigtecontrolleren.

الرجوع إلى التصنيفات
PlayStation Portal - ekstern afspiller
Tilbage

PlayStation Portal - ekstern afspiller

Brugervejledning

Her er nogle grundlæggende oplysninger om din PlayStation Portal™ - ekstern afspiller.

Under Remote Play giver din PS Portal dig mulighed for at nyde de samme nøglefunktioner på den trådløse DualSense™-controller, som du bruger på din PlayStation®5-konsol. Din PS Portal reagerer på dit gameplay på samme måde som din trådløse controller. Nogle knapper og funktioner kan kun bruges under Remote Play.

Forside

Top

Underside

Forside

A) Retningsknap
Fremhæv et element på skærmen.

B) Oprettelsesknap
Under Remote Play fungerer denne knap på samme måde som oprettelsesknappen på din controller.

C) PS-knap
Når du har tændt for din PS Portal, skal du trykke på PS-knappen for at låse op for skærmen.
Du kan gøre følgende under Remote Play.

Tryk en gang Åbn kontrolcenteret på din PS5®-konsol.
Tryk og hold Gå til startskærmen på din PS5-konsol.

D) Skærm (berøringsskærm) 
Har berøringsfunktionalitet.
Ligesom på din controller kan du bruge touchpad-funktionen på din PS Portal under Remote Play.

Få mere at vide om touchpad-funktionen i afsnittet "Styring af Remote Play" > "Brug touchpad'en".

E) Muteknap
Slå mikrofonlyden fra eller til under Remote Play.
Hvis mikrofonen ikke fungerer under Remote Play, skal du kontrollere, at denne knap ikke er slået fra, eller at mikrofonen på dit headset eller dine øretelefoner ikke er slået fra.
Du kan slå indikatoren på muteknappen til/fra under Indstillinger.

Få mere at vide i afsnittet "Indstillinger".

F) Indstillingsknap
Under Remote Play fungerer denne knap på samme måde som indstillingsknappen på din controller.

G) Handlingsknapper

Kryds-knap
Vælg det fremhævede element.
Cirkel-knap Annuller en kommando.
Trekant-knap Omarranger elementer på en liste, eller få vist relaterede oplysninger under Remote Play.
Firkant-knap Brug som en genvej til kontekstfølsomme kommandoer og til at få vist flere funktioner for et bestemt element under Remote Play.

H) Lysstribe
Under Remote Play lyser lysstriben på samme måde som controllerens lysstribe.
Du kan slå indikatoren på lysstriben til/fra under Indstillinger

Få mere at vide i afsnittet "Indstillinger".

I) Højre pind/R3-knap
Tryk på pinden for at bruge den som R3-knap.

J) Venstre pind/L3-knap
Tryk på pinden for at bruge den som L3-knap.

Top

A) Højre højttaler/venstre højttaler

B) L1-knap/L2-knap

C) Tænd/sluk-knap

Tryk en gang Tænd for eller sæt din PS Portal i pausetilstand.
Tryk og hold Tænd, sluk eller genstart din PS Portal.

D) PlayStation Link™-knap
Bruges, når du parrer med og genopretter forbindelse til PlayStation Link-understøttede headsets eller earbuds.

E) Volumenknapper +/-

F) R1-knap/R2-knap

Underside

A) Mikrofon
Brug den indbyggede mikrofon til voice chat. 

B) Jackstik til headset
Tilslut en lydenhed, der er kompatibel med et 3,5 mm jackstik til lyd.

C) USB-port
Brug det medfølgende USB-kabel til at oplade din PS Portal.

Din PS Portal har følgende skærm og menu.

Startskærm

Genvejsmenu

Startskærm

Skærmen, der vises, når du tænder for din PS Portal og derefter låser skærmen op, er startskærmen.

 • Du kan låse op for skærmen ved at trykke på PS-knappen.

A) Forbindelsesstatus
Viser forbindelsesstatus.

B) Genvejsmenu
Tryk for at vise genvejsmenuen.

C) Statuslinje
Viser Wi-Fi-forbindelsesstatus, batteriniveau og tid.

D) Portal
Tryk for at oprette forbindelse til PS5-konsollen og starte Remote Play. 

Se afsnittet "Remote Play" for at få oplysninger om, hvordan du forbereder og afslutter Remote Play.

E) Guide til knapper
Viser tip til brug af knapper og taster. 

Genvejsmenu

Under Remote Play skal du stryge til venstre fra øverst til højre på skærmen for at få vist genvejsmenuen.

Når du trykker på genvejsmenuikonet på statuslinjen, vises også genvejsmenuen.

A) Forbindelse til PS5-konsol
Vælg denne for at afslutte Remote Play eller oprette forbindelse til en anden PS5-konsol.

B) Forbindelse til PS Link
Viser den lydenhed, der er tilsluttet PlayStation Link. Vælg denne for at kontrollere batteriniveauet.

C) Lysstyrke på skærm
Justerer skærmens lysstyrke.

D) Flytilstand
Slå den trådløse funktionalitet for Wi-Fi og PlayStation Link til/fra.

E) Indstillinger
Viser indstillingerne for din PS Portal. 

Få mere at vide i afsnittet "Indstillinger".

Konfigurer din PS5-konsol

Før du starter Remote Play, skal du tænde for PS5-konsollen eller sætte den i pausetilstand. Sørg for, at følgende indstillinger er konfigureret på din PS5-konsol. Disse indstillinger gemmes, indtil du ændrer dem.

 • Opret forbindelse til internettet på din PS5-konsol.
 • Log ind med den samme konto, som du bruger til at logge ind på din PS Portal.
 • Opdater din PS5-konsol med den nyeste version af systemsoftwaren.
 • På startskærmen på PS5 skal du vælge Indstillinger > System > Remote Play og derefter aktivere Aktivér Remote Play.
 • Hvis du vil starte Remote Play, mens din PS5-konsol er i pausetilstand, skal du vælge Indstillinger > System > Strømbesparelse > Funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand. Aktivér derefter Bevar forbindelsen til internettet og Aktivér tænding af PS5 fra netværk.

Hvis din Remote Play-forbindelse er ustabil, skal du gå til guiden nedenfor.

Start Remote Play

På startskærmen på din PS Portal skal du trykke på portalen eller trykke på kryds-knappen. Din PS Portal opretter forbindelse til den PS5-konsol, du brugte tidligere, og Remote Play starter.

 • Din PS Portal kan ikke søge efter og oprette forbindelse til din PS5-konsol, hvis det er et stykke tid siden, at du sidst loggede ind. Før du forsøger at oprette fjernforbindelse fra uden for dit hjem, skal du kontrollere, at din PS Portal er tilsluttet korrekt, når du er i nærheden af din PS5-konsol.

Afslut Remote Play

Under Remote Play skal du åbne genvejsmenuen og vælge Afbryd.

Hvis du vil sætte din PS5-konsol i pausetilstand, når Remote Play afslutter, skal du aktivere Sæt den tilsluttede PS5 i pausetilstand og derefter vælge Afbryd på din PS Portal.

Se afsnittet "Hvad er der på skærmen" > "Genvejsmenu" for at få oplysninger om genvejsmenuen.

Skift til en anden PS5-konsol

Hvis du vil bruge en anden PS5-konsol til Remote Play, skal du udføre følgende trin. Hvis du i øjeblikket bruger Remote Play, skal du afslutte først.

 1. Fra hjemmeskærmen skal du åbne genvejsmenuen og derefter vælge PS5-ikonet.
  Navnet på den PS5-konsol, du brugte sidst, vises under ikonet.
 2. Vælg den PS5-konsol, du vil bruge til Remote Play.
  Hvis du ikke kan se den konsol, du leder efter, kan det skyldes, at din PS5-konsol ikke er konfigureret endnu. Få mere information i guiden nedenfor.

Brug touchpad'en

Under spillet skal du trykke på skærmen, hvorefter touchpad-områderne vises i venstre og højre side af skærmen. I disse områder kan du f.eks. trykke og trække.

Hvis du vil bruge touchpad'en som en knap, skal du trykke to gange i et af touchpad-områderne.

 • Du kan bruge touchpad-funktionen, selv når touchpad-områderne ikke vises på skærmen.

Vis genvejsmenuen

Træk til venstre fra øverste højre hjørne af skærmen for at åbne genvejsmenuen.

Se afsnittet "Hvad er der på skærmen" > "Genvejsmenu" for at få oplysninger om genvejsmenuen.

 • Når du trykker på genvejsmenuikonet på statuslinjen, vises også genvejsmenuen.

Vis statuslinjen

Tryk et vilkårligt sted på skærmen for at få vist statuslinjen.  

Se afsnittet "Hvad er der på skærmen" > "Startskærm" for at få oplysninger om statuslinjen.

Med din PS Portal kan du bruge alle headsets eller øretelefoner, der understøttes af PlayStation Link, eller som er kompatible med et 3,5 mm jackstik til lyd.

Brug en trådløs lydenhed

Brug en kabeltilsluttet lydenhed

Brug en trådløs lydenhed

Du kan bruge PlayStation Link med dine trådløse PULSE Explore™-earbuds og dit trådløse PULSE Elite™-headset.

PS Link-understøttede lydenheder kan hurtigt skifte mellem lyden på din PS Portal og din PS5-konsol.

Du kan finde instruktioner til, hvordan du tilslutter PS Link-understøttede lydenheder, i guiden nedenfor.

Brug en kabeltilsluttet lydenhed

Du kan bruge kabeltilsluttede headsets eller earbuds, der er kompatible med et 3,5 mm jackstik til lyd. 

Slut dem til jackstikket til headset på undersiden af din PS Portal.

Hvis du vil have vist og konfigurere indstillingerne for din PS Portal, skal du vælge Indstillinger i genvejsmenuen. Du kan ændre følgende indstillinger:

Se afsnittet "Hvad er der på skærmen" for at få oplysninger om, hvordan du får vist genvejsmenuen.

Netværk

Skift det Wi-Fi-netværk, du har forbindelse til, og kontroller forbindelsesstatus.

System

Opdater systemsoftwaren, og nulstil din PS Portal. Du kan også konfigurere indstillingerne for enhedssprog, dato og klokkeslæt og batteri.

Skærm og lysstyrke

Tilpas skærmens lysstyrke. Tænd/sluk for lysstriben og indikatoren på muteknappen.

Du kan også justere skærmens lysstyrke fra genvejsmenuen.

Controller

Skift vibrationsintensitet og aftrækkereffektintensitet.

Log ud

Du kan logge af din konto til PlayStation™Network herfra.

Om denne brugervejledning

 • Denne brugervejledning introducerer de vigtigste funktioner og indstillinger på din PS Portal samt tip til avanceret brug. Sammen med denne brugervejledning henvises der til den instruktionsvejledning, der fulgte med din PS Portal.
 • Oplysninger om systemfunktioner og billeder udgivet i denne brugervejledning kan variere fra dem på din PS Portal og PS5-konsol afhængigt af den version af systemsoftware, du bruger. Illustrationerne og skærmbillederne kan også adskille sig fra det faktiske produkt.

Systemsoftware

Opdater altid din PS Portal og PS5-konsol til den nyeste version af systemsoftwaren. Ved at opdatere kan du nyde godt af yderligere funktioner, forbedret brugervenlighed og forøget sikkerhed.

Eftersalgsservice

Sørg for, at du er logget ud af PlayStation Network, før du sender din PS Portal til reparation på et autoriseret servicecenter. Dette er med til at forhindre uautoriseret adgang til dit kreditkort og andre personlige oplysninger. Du logger ud ved at gå til genvejsmenuen og vælge Indstillinger  > Log ud.

De tilgængelige former for eftersalgsservice varierer afhængigt af landet eller området.

Overførsel af ejerskab/returnering/bortskaffelse

Sørg for, at du deaktiverer og nulstiller din PS Portal, før du overfører ejerskab, bortskaffer eller returnerer den (hvor det er tilladt).

Meddelelser om immateriel ejendomsret

Du kan få flere oplysninger om registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Interactive Entertainment Inc. og Sony Group Corporation ved at klikke på linket nedenfor.

Alle de japanske skrifttyper og nogle dele af de latinske skrifttyper på denne maskine bruger tegn leveret af Fontworks Inc.
© 2024 Fontworks Inc., et Monotype Company.

iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Fejlfinding

 1. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede.
 2. Vælg Genstart.

Hvis du ikke kan genstarte PS Portal, kan du prøve følgende. 

 1. Hold tænd/sluk-knappen nede på din PS Portal.
 2. Vent på, at din PS Portal slukker. Vent derefter 30 sekunder.
 3. Hold tænd/sluk-knappen nede på din PS Portal.
  Systemet genstarter.

Hvis du stadig har problemer, kan du prøve at udføre en komplet nulstilling.

 1. På PS5-konsollen skal du gå til Indstillinger > System > Remote Play og derefter aktivere Aktivér Remote Play.
 2. På PS5-konsollen skal du gå til Indstillinger > System > Strømbesparelse > Funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand. Vælg Bevar forbindelsen til internettet og Aktivér tænding af PS5 fra netværk
 3. Sørg for, at din PS5-konsol har forbindelse til internettet, og at du er logget på med den samme konto.

Hvis din PS Portal uventet går ned eller genstarter under opladning, kan du prøve følgende:

 1. Tag opladningskablet ud af din PS Portal.
 2. Når skærmen på PS Portal er slukket, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i 10 til 15 sekunder, indtil den tændes og starter låseskærmen eller en af de indledende opsætningsskærme. 
 3. Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i to sekunder, indtil menuen med strømindstillinger vises, og vælg "Sluk".
 4. Når PS Portal er blevet slukket, skal du slutte den til opladningskablet og genoptage opladningen.
 • Hvis din PS Portal oplever dette problem gentagne gange, kan du prøve at slukke den, før du tilslutter opladningskablet (trin 3 og 4).
 • Dette problem forventes snart at blive løst i en kommende systemsoftwareopdatering.

Systemsoftware

 1. Stryg til venstre fra øverste højre hjørne af skærmen for at få vist genvejsmenuen. 
 2. Gå til Indstillinger > System > Systemsoftware
 3. Vælg systemsoftwareopdatering.

Se de funktioner, der er tilgængelige i opdateringen nedenfor.

الرجوع إلى التصنيفات
Manualer og garanti
Tilbage

Manualer og garanti

Manualer og garantier

Find manualen til din konsol eller enhed.

Find garantioplysninger til dine konsoller og enheder.

Onlinebrugerguide

Hvis du vil se brugervejledningen til din PlayStation®5-konsol, skal du gå til startskærmen på din PS5-konsol og vælge

Indstillinger > Brugervejledning, Sundhed og sikkerhed og andre oplysninger > Brugervejledning.

Se brugerguiden til PlayStation®4-konsollen online.

Se brugerguiden til PlayStation®3-konsollen online.