Sådan tilslutter og oplader du dine trådløse PULSE Explore-øretelefoner

Find ud af, hvordan du tilslutter trådløse PULSE Explore™-øretelefoner til en PlayStation®5-konsol.

Sådan tilslutter du dine trådløse PULSE Explore-øretelefoner til din PS5-konsol

Tilslut dine trådløse PULSE Explore-ørepropper til din PS5®-konsol med den medfølgende PlayStation Link™ USB-adapter. Den medfølgende USB-adapter kan parres med dine øretelefoner, lige fra de tages ud af kassen.

 1. Kontrollér, at PS5-konsollen er tændt.
 2. Sørg for, at begge dine øretelefoner er docket i opladningsetuiet.
 3. Indsæt USB-adapteren i en af USB Type-A-portene på din konsol.
 4. Fjern begge øretelefoner fra etuiet for at tilslutte dem til din konsol.
  Når de er tilsluttet, lyser statusindikatoren på adapteren konstant hvidt.
 • Dine øretelefoner søger efter en forbindelse i 30 sekunder. Hvis de ikke kan finde en tilgængelig forbindelse, slukker øretelefonerne. Tryk på PlayStation Link™-knappen på en af dine øretelefoner for at søge efter en forbindelse igen.
 • Du kan styre lydstyrken fra begge øretelefoner og din PS5-konsol.
 • Brug dine øretelefoner til at spille med PlayStation®VR2, når de tilsluttet din konsol. Hvis du har tilsluttet hovedtelefoner til dit VR-headset, skal du frakoble dem, før du bruger dine øretelefoner.

Sådan oplader du dine trådløse PULSE Explore-øretelefoner

Når du åbner opladningsetuiet, mens de trådløse PULSE Explore-øretelefoner er docket, blinker statusindikatoren for at vise batteriniveauet i dine øretelefoner. Hvis indikatoren blinker rødt, er batteriniveauet i dine øretelefoner lav eller tomt.

 1. Dock dine øretelefoner i etuiet.
  Indikatoren på etuiet blinker langsomt orange under opladning.
 2. Vent på, at øretelefonerne er opladet.
  Indikatoren slukker, når opladningen er fuldført.
 • Når batteriet i dine øretelefoner er tomt, tager det ca. 40 minutter at oplade dem helt. Hvis du vil bruge dine øretelefoner hurtigere, skal du lade dem oplade i 10 minutter for at bruge dem i 1,5 timer.

Sådan oplader du opladningsetuiet

Når du lukker opladningsetuiet, mens øretelefonerne er docket, blinker statusindikatoren for at vise etuiets batteriniveau. Hvis indikatoren blinker rødt, er etuiets batteriniveau lavt eller tomt.

Du kan oplade dit etui fra enhver kompatibel USB Type-A-opladningsport med det medfølgende USB-kabel.

 1. Sørg for, at din enhed med USB-A-porten er tændt, f.eks. din PS5-konsol eller PC/Mac®.
 2. Slut dit etui til USB-A-porten med det medfølgende USB-kabel.
  Indikatoren på etuiet blinker langsomt orange under opladning.
 3. Vent på, at etuiet er opladet.
  Indikatoren slukker, når opladningen er fuldført.
 • Når batteriet i opladningsetuiet er tomt, tager det ca. 1,5 time at oplade helt.
 • Hvis du vil oplade etuiet, mens konsollen er i pausetilstand, skal du aktivere denne funktion.

Batteriniveau i dine trådløse PULSE Explore-øretelefoner og opladningsetui

Statusindikatoren blinker på følgende måder for at angive batteriniveauet i øretelefonerne og etuiet:

Fuldt
Grøn, 3 blink

Lav
Rød, 1 blink

Mellem
Orange, 2 blink

Tomt
Rød, hurtige blink

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister