Hjælp til PS®VR-sigtecontrolleren

Hjælp til PS®VR-sigtecontrolleren

Opsætning og fejlrettelse af problemer med PS VR-sigtecontrolleren.

Konfiguration af knapper 

Grundlæggende betjening

 • Tænd: Tryk på PS-knappen for at tænde controlleren. Din controller slukkes automatisk, når den ikke er i brug.
 • Betjeningsknapper: PS VR-sigtecontrolleren kopierer næsten alle knapper og funktioner fra en trådløs DualShock®4-controller. Se brugervejledningen til PlayStation®4 for at få mere at vide om grundlæggende knapfunktioner.
 • Spilleområde:Brug kun din controller og PS VR inden for spilleområdet. Højden på spilleområdet afhænger af rækkevidden af det, der indfanges af PlayStation®Camera (sælges separat). 
 • Sporing: PlayStation Camera sporer sfæren på din controller ved PS VR-gameplay. Sørg for, at sfæren er synlig for kameraet, når du spiller.
 • Anbefalet greb: Hold fast i controlleren med begge hænder. Typisk greb for en højrehåndet person vist her. Bagsiden af dette greb fungerer også for venstrehåndede personer.
 • Kun klik; andre touchpad-funktioner er ikke tilgængelige.
 • PS VR-sigtecontrolleren har to R1-knapper, en på hver side, over R2-aftrækkerknappen. Det betyder, at du kan bruge PS VR-sigtecontrolleren med både venstre og højre hånd, afhængigt af hvad du foretrækker.

Sådan parres sigtecontrolleren

PS VR-sigtecontrolleren er en Bluetooth®-enhed. Du skal parre din controller, når du bruger den første gang, og når du bruger den med et andet PS4™-system. 

Når dit PS4-system er tændt, skal du tilslutte controlleren ved hjælp af et mikro-USB-kabel* og derefter trykke på 2 PS-knappen. Din controller parres med systemet og tændes. Når du har parret controlleren, kan du frakoble mikro-USB-kablet og bruge controlleren trådløst.  

*PS VR-sigtecontrolleren leveres ikke med mikro-USB-stik. Brug mikro-USB-kablet til din trådløse DualShock 4-controller.

Sådan oplades sigtecontrolleren

Sørg for, at din controller er opladet og klar, før du begynder at spille. Med PS4-systemet tændt eller i pausetilstand kan du slutte din controller til dit system vha. et mikro-USB-kabel. 

Hvis du vil oplade din controller, mens dit system er i pausetilstand, skal du gå til Indstillinger > Strømspareindstillinger > Indstil funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand > Levér strøm til USB-porte

Sfæren blinker langsomt orange og stopper med at blinke, når opladningen er fuldført.

Fejlfinding af problemer med inputforsinkelse, parring eller blinkende lys

Hvis din controller ikke kan parres (lyset blinker, hvis dette er problemet), ikke reagerer eller har inputforsinkelse, skal du følge instruktionerne til, hvordan du nulstiller controlleren:

 1. Sluk for PlayStation 4.
 2. PS VR-sigtecontrolleren er en Bluetooth-enhed. Det betyder, at andre Bluetooth-enheder kan forårsage interferens. Sluk for dem for at minimere dette.
 3. Find den lille nulstillingsknap på bagsiden af PS VR-sigtecontrolleren nær L2-kantknappen.
 1. Brug en lille, udfoldet papirclips eller lignende til at trykke på knappen (knappen er inden i et lille hul). Hold knappen nede i fem sekunder, og slip den.
 2. Når du har nulstillet controlleren, skal du parre den igen ved at slutte mikro-USB-kablet til controlleren og systemet og tænde for PS4.
 3. Tryk på PS-knappen for at logge på PS4-systemet.
 4. Hvis der ikke sker noget, når du trykker på PS-knappen, skal du prøve en anden USB-port på konsollen.
 5. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte os (eller finde ud af, om du kan anmode om en reparation under garantien).

Problemer med opladning

Hvis din controller ikke virker til at oplade, skyldes det sandsynligvis et af nedenstående problemer:

 • Tilslut og oplad PS VR-sigtecontrolleren, før den anvendes første gang.
 • Sørg for, at du bruger det mikro-USB-kabel, der fulgte med PS4.
 • Kontrollér, om controlleren oplader, når systemet er tændt. Tilslut controlleren, og tryk på PS-knappen. I nederste venstre hjørne af skærmen bør du kunne se PS VR-sigtecontrolleren og batteriikonerne. 
 • Kontrollér, om USB-opladning er aktiveret. For at gøre dette skal du gå til Indstillinger > Strømspareindstillinger > Indstil funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand > Levér strøm til USB-porte og vælge Altid eller 3 timer.
 • Prøv en anden USB-port og et andet kabel på konsollen.
 • Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte os.

Knapper, udløsere eller analoge pinde, der ikke reagerer

Hvis nogen af controllerens knapper, udløsere eller analoge pinde ikke fungerer korrekt, skal du PlayStation Support.

Vær opmærksom på, at der kræves købsbevis for få service under den et-årige fabriksgaranti for PS VR-sigtecontrolleren, og at hændelige uheld ikke er dækket.

PS®Camera har svært ved at genkende PS VR-sigtecontrollerens bevægelser

PlayStation®Camera sporer lyssfæren på enden din controller ved PS VR-gameplay.

Sørg for, at sfæren altid er synlig for kameraet, når du spiller.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister