Sådan tilslutter du dit trådløse PULSE Elite-headset til andre enheder

Find ud af, hvordan du tilslutter dit trådløse PULSE Elite™-headset til en kompatibel PC, Mac® eller mobilenhed. 

Sådan tilslutter du dit trådløse PULSE Elite-headset til en PC eller Mac  

Tilslut dit trådløse PULSE Elite-headset til kompatible PC'er (Windows) eller Macs (macOS), der har USB-lydudgang, ved hjælp af den medfølgende PlayStation Link™ USB-adapter. Den medfølgende USB-adapter kan parres med dit headset, lige fra de tages ud af kassen. 

 1. Kontrollér, at din PC eller Mac er tændt. 
 2. Indsæt USB-adapteren i en USB Type-A-port på din PC/Mac. 
 3. Tryk på PlayStation Link™-knappen på dit headset for at tænde det.
  Statusindikatoren på dit headset blinker blåt, mens det søger efter en forbindelse. 
  Når der er oprettet forbindelse, lyser indikatoren på dit headset konstant blåt, og indikatoren på din adapter lyser konstant hvidt.
 • Dit headset søger efter en forbindelse i 30 sekunder. Hvis det ikke kan finde en tilgængelig forbindelse, slukker dit headset. Tryk på PS Link-knappen på dit headset for at søge efter en forbindelse igen. 
 • Du kan styre lydstyrken for PS Link-lyd fra dit headset. 
 • Du skal muligvis vælge "PlayStation Link Adapter" som den aktive lydenhed på din PC eller Mac. 
 • Du kan finde oplysninger om enhedskompatibilitet og brug i vejledningen, der følger med enheden. Ikke alle enheder fungerer sammen med dit headset. 

Sådan parrer og tilslutter du dit trådløse PULSE Elite-headset til en ny PlayStation Link USB-adapter

Du kan bruge en anden PlayStation Link USB-adapter (sælges separat) til at indstille en anden PS Link-forbindelse til en USB-lydenhed uden at skulle frakoble din første USB-adapter. Du kan f.eks. indsætte én adapter i din PlayStation®5-konsol og en anden adapter i din PC eller Mac. 

En ny, selvstændig USB-adapter er ikke parret med dit headset, så du skal parre dem først. 

 1. Sørg for, at din PC/Mac eller PS5®-konsol er tændt. 
 2. Indsæt USB-adapteren i en USB Type-A-port på din PC/Mac eller konsol. 
 3. Tryk på PS Link-knappen på dit headset, hold den nede, og slip den, når statusindikatoren på headsettet blinker hurtigt blåt (ca. 8 sekunder). Dit headset er i parringstilstand, når indikatoren blinker hurtigt blåt. 
 1. Tryk på PS Link-knappen på USB-adapteren.
  Statusindikatoren på adapteren blinker hvidt, mens den søger efter en PS Link-enhed.

Når det er parret og tilsluttet, lyser indikatoren på dit headset blåt, og indikatoren på adapteren lyser hvidt. 

 • Når du har parret med USB-adapteren, søger dit headset også efter parrede Bluetooth-enheder, der er klar til at tilslutte. Indikatoren på headsettet blinker langsomt fra lys til mørk i nogle få sekunder under søgning. Du kan forbinde din mobilenhed til dit headset på dette tidspunkt for at lytte til lyd fra begge enheder på samme tid. Latenstiden for PS Link-lyd påvirkes ikke af samtidig forbindelse med Bluetooth-lyd. 
 • Dit headset forbliver i parringstilstand i op til 30 sekunder. Hvis det ikke kan finde en tilgængelig forbindelse, slukker headsettet. Tryk på PS Link-knappen på dit headset, og hold den nede i ca. 8 sekunder for at starte parringstilstand igen.
 • USB-adapteren søger efter en PS Link-forbindelse i op til 30 sekunder. Hvis den ikke kan finde en tilgængelig forbindelse, slukker den. Tryk på PS Link-knappen på adapteren for at søge efter en forbindelse igen.
 • Dit headset kan parres med op til otte PS Link USB-adaptere, men kan kun tilsluttes og afspille lyd fra én adapter ad gangen. Én USB-adapter kan parres med op til otte PS Link-enheder.
 • Du kan styre lydstyrken for PS Link-lyd fra dit headset. 
 • Du skal muligvis vælge "PlayStation Link Adapter" som den aktive lydenhed på din PC eller Mac. 
 • Du kan finde oplysninger om enhedskompatibilitet og brug i vejledningen, der følger med enheden. Ikke alle enheder fungerer sammen med dit headset. 

Sådan skifter du lydforbindelser mellem dine PlayStation Link USB-adaptere 

Når du bruger dit trådløse PULSE Elite-headset med din PS5-konsol og vil skifte til lyden fra din PC/Mac (eller omvendt), skal du følge disse trin for at skifte PlayStation Link-forbindelser. 

Dit headset skal være parret med de adaptere, der er indsat i din PS5®-konsol og din PC/Mac.

 1. Sørg for, at din PC/Mac er tændt, og at der er indsat en PS Link USB-adapter i USB Type-A-porten. 
 2. Tryk på PS Link-knappen på dit headset for at tænde det.
  Dit headset opretter automatisk forbindelse til den senest tilsluttede enhed. 
 3. Tryk på PS Link-knappen på dit headset, hold den nede, og slip den, når statusindikatoren på headsettet blinker hvidt (i ca. 2 sekunder).
  Indikatoren blinker langsomt fra lys til mørk, mens der søges efter en tidligere parret forbindelse. 
 4. Tryk på PS Link-knappen på USB-adapteren, der er sat i din PC/Mac.
  Statusindikatoren på adapteren blinker hvidt, mens den søger efter en PS Link-enhed. Når der er oprettet forbindelse, lyser indikatoren på dit headset konstant blåt, og indikatoren på adapteren lyser konstant hvidt.

Se som et eksempel grafikken nedenfor. Den adapter, der er sat i din konsol, er "adapter A". Den adapter, der er sat i din PC, er "adapter B".

 1. Sørg for, at din PS5-konsol er tændt, og at PS Link USB-adapteren er sat i en af dens USB-A-porte.
 2. Tryk på PS Link-knappen på dit headset for at tænde det.
  Dit headset opretter automatisk forbindelse til den senest tilsluttede enhed. 
 3. Tryk på PS Link-knappen på dit headset, hold den nede, og slip den, når statusindikatoren på headsettet blinker hvidt (i ca. 2 sekunder).
  Indikatoren blinker langsomt fra lys til mørk, mens der søges efter en tidligere parret forbindelse. 
 1. Følg instruktionerne på skærmen, når der vises en meddelelse om PS Link-enhed i nærheden på skærmen, der er tilsluttet din konsol. 
 • Hvis din PS5-konsol eller PC/Mac er slukket, når du forsøger at skifte forbindelser, vil dit headset ikke oprette forbindelse til den. Dit headset opretter forbindelse til den senest tilsluttede enhed igen.
 • Du kan kun forbinde og lytte til én PS Link-forbindelse ad gangen, når dit headset er parret med to eller flere PS Link USB-adaptere. 
 • Du kan regulere lydstyrken fra dit headset, din konsol eller din PC/Mac.  
 • Meddelelsen PS Link-enhed i nærheden vises kun, hvis den parrede adapter er sat i din PS5-konsol. Hvis meddelelsen ikke vises på skærmen, skal du trykke på PS Link-knappen på USB-adapteren.
 • Du kan også skifte lydforbindelser mellem din PS5-konsol og PlayStation Portal™ - ekstern afspiller. 

Sådan bruger du PlayStation Link-knappen på dit trådløse PULSE Elite-headset

Brug PS Link-knappen på dit trådløse PULSE Elite-headset til forskellige funktioner, der kan aktiveres med korte og lange tryk.

 • Tænd dit headset for at søge efter og oprette forbindelse til din senest tilsluttede enhed (PS Link eller Bluetooth-enhed).
 • Annuller en søgning efter en eksisterende forbindelse eller ny parring. Dit headset opretter forbindelse til den senest tilsluttede enhed igen.
 • Viser Lydstyring fra kontrolcenteret. 

 • Deaktiver den aktuelle forbindelse, og opret forbindelse til en tidligere parret PS Link- eller Bluetooth-enhed.

 • Par med en ny PS Link- eller Bluetooth-enhed. 

 • Slet alle parrede forbindelser fra dit headset. Vær forsigtig, da dette sletter alle PS Link- og Bluetooth-parringer og lydindstillinger. 

 • Nulstil dit headset (dette sletter ikke nogen parringer eller indstillinger).

PlayStation Link USB-adapteren (CFI-ZWA2) har også en PS Link-knap med forskellige funktioner.

 • Søg efter en PS Link-forbindelse.
 • Nulstil din adapter (dette sletter alle PS Link-parringer).

Sådan parrer og forbinder du dit trådløse PULSE Elite-headset til mobilenheder med Bluetooth

Forbind dit trådløse PULSE Elite-headset til kompatible mobilenheder, der understøtter en Bluetooth-forbindelse.

Du skal først parre dit headset med din mobilenhed for at konfigurere en Bluetooth-forbindelse.

 1. Sørg for, at Bluetooth er slået "til" i Bluetooth-indstillingerne på din mobilenhed. 
 2. Tryk på PS Link-knappen på dit headset for at tænde det.
  Dit headset opretter automatisk forbindelse til den senest tilsluttede enhed.
 3. Tryk på PS Link-knappen på dit headset, hold den nede, og slip den, når statusindikatoren på headsettet blinker hurtigt blåt (ca. 8 sekunder).
  Dit headset er i parringstilstand, når indikatoren blinker hurtigt blåt. 
 1. I Bluetooth-indstillingerne på din mobilenhed, skal du vælge "PULSE Elite" på listen over Bluetooth-enheder.
  Når det er parret og tilsluttet, lyser indikatoren på dit headset konstant blåt.
 • Når du har parret med mobilenheden, søger dit headset også efter parrede PS Link-enheder, der er klar til at tilslutte. Indikatoren blinker langsomt fra lys til mørk i nogle få sekunder under søgning. Du kan forbinde din PS5-konsol eller PC/Mac med dit headset på dette tidspunkt for at lytte til lyd fra begge enheder på samme tid. Latenstiden for PS Link-lyden bliver ikke påvirket af samtidig forbindelse med Bluetooth-lyd. 
 • Dit headset forbliver i parringstilstand i op til 30 sekunder. Hvis det ikke kan finde en tilgængelig forbindelse, slukker headsettet. Tryk på PS Link-knappen på dit headset, og hold den nede i ca. 8 sekunder for at starte parringstilstand igen.
 • Dit headset kan parres med op til 10 Bluetooth-enheder, men kan kun tilsluttes og afspille lyd fra én Bluetooth-enhed ad gangen. 
 • Volumenknappen styrer kun PS Link-lyden fra din konsol eller PC/Mac. Når dit headset er tilsluttet en Bluetooth-enhed, skal du regulere lydstyrken fra din mobilenhed. Når du lytter til to lydkilder på samme tid fra både PS Link- og Bluetooth-enheder, styrer volumenknappen kun PS Link-lyden. 
 • Du kan finde oplysninger om enhedskompatibilitet og brug i vejledningen, der følger med enheden. Ikke alle enheder fungerer sammen med dit headset.  

Sådan forbinder du dit trådløse PULSE Elite-headset til din PS Portal

Du kan parre og tilslutte dit headset til din PlayStation Portal™ - ekstern afspiller og skifte lydforbindelser mellem din PS Portal og PS5-konsol via PlayStation Link-forbindelser. 

Sådan tilslutter du dit trådløse PULSE Elite-headset til andre enheder med et lydkabel

Du kan tilslutte dit trådløse PULSE Elite-headset til et 3,5 mm jackstik til lyd på kompatible enheder ved hjælp af et 4-leder eller 3-leder lydkabel (medfølger ikke). 

4-leder lydkabel
3-leder lydkabel

Du skal bruge et 4-leder lydkabel, hvis du vil bruge mikrofonen på dit headset til at tale. Du kan bruge et 3-leder lydkabel, hvis du kun vil lytte til lyd. 

 1. Tryk på PS Link-knappen på dit headset for at tænde det.
 2. Tilslut lydkablet til jackstikket til lyd på dit headset og 3,5 mm jackstikket til lyd på din kompatible enhed.  
 • Dit headset fungerer ikke med trådløse forbindelser til dine PS Link- eller Bluetooth-enheder, når det er kabeltilsluttet.
 • Du skal regulere lydstyrken for din kabeltilsluttede forbindelse fra din enhed.
 • Du kan finde oplysninger om enhedskompatibilitet og brug i vejledningen, der følger med enheden. Ikke alle enheder fungerer sammen med dit headset. 

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister