PS5: Sådan konfigureres en universel fjernbetjening

PS5: Sådan konfigureres en universel fjernbetjening

Med den universelle fjernbetjening kan du navigere i din PlayStation®5-konsol og få adgang til medier og apps uden en trådløs controller.

Sådan sluttes en universel fjernbetjening til en PS5™-konsol

Du skal parre den universelle fjernbetjening med PS5-konsollen, før du kan bruge den:

  1. Gå til Indstillinger > Tilbehør > Universel fjernbetjening > Konfigurer universel fjernbetjening, og følg parringsinstruktionerne på skærmen. 
  2. Hvis den automatiske parring ikke fungerer, skal du vælge Konfigurer manuelt og følge instruktionerne på skærmen.

Knapper og funktioner på den universelle fjernbetjening til PS5

A) Lydstyrkeknapper på TV
Skruer op og ned for lyden på dit TV.

B) (mikrofon)-knap
(reserveret til fremtidig brug)

C) IR-sender
Sender infrarøde signaler til dit TV.

D) Power-knap på TV
Tænder og slukker for dit TV.

E) (TV lydløs tilstand)-knap

F) Retningsretningsknapper
Fremhæver et element på skærmen.

G) ENTER-knap
Tryk på for at vælge eller bekræfte dit valg.

H) (tilbage)-knap
Tryk for at gå tilbage eller annullere dit valg.

I) (OPTIONS)-knap
Fungerer på samme måde som knappen (OPTIONS) på din trådløse controller.

J) (hurtig tilbagespoling)-knap
Hurtig tilbagespoling af musik og videoafspilning i fuldskærmsvisning eller i billede-i-billede- eller fastgør til side-skærmlayout. Afhængigt af appen kan du bruge denne knap til at springe til det næste nummer.

(afspil/pause)-knap
Afspil/sæt musik- og videoafspilning på pause i fuldskærmsvisning eller på billede-i-billede- eller fastgør til side-skærmlayout.

(hurtig fremadspoling)-knap
Hurtig fremadspoling af musik- og videoafspilning i fuldskærmsvisning eller i billede-i-billede- eller fastgør til side-skærmlayout. Afhængigt af appen kan du bruge denne knap til at gå tilbage til det forrige nummer.

K) Knapper til start af tjeneste
Giver hurtigt adgang til streaming af musik- og videoapps med et enkelt tryk.

L) (PS)-knap
Fungerer på samme måde som PS-knappen på din trådløse controller.