Sådan tilslutter du dine trådløse PULSE Explore-øretelefoner til andre enheder

Find ud af, hvordan du tilslutter dine trådløse PULSE Explore™-øretelefoner til en kompatibel PC, Mac® eller mobilenhed.

Sådan tilslutter du dine trådløse PULSE Explore-øretelefoner til en PC eller Mac

Tilslut dine trådløse PULSE Explore-øretelefoner til kompatible PC'er (Windows) eller Macs (macOS), der har USB-lydudgang, ved hjælp af den medfølgende PlayStation Link™ USB-adapter. Den medfølgende USB-adapter kan parres med dine øretelefoner, lige fra de tages ud af kassen.

 1. Kontrollér, at din PC eller Mac er tændt.
 2. Sørg for, at begge dine øretelefoner er docket i opladningsetuiet.
 3. Indsæt USB-adapteren i en USB Type-A-port på din PC/Mac.
 4. Fjern begge øretelefoner fra etuiet for at tilslutte dem til din PC/Mac.
  Når de er tilsluttet, lyser statusindikatoren på adapteren konstant hvidt.
 • Øretelefonerne søger efter en forbindelse i 30 sekunder. Hvis de ikke kan finde en tilgængelig forbindelse, slukker øretelefonerne. Tryk på PlayStation Link™-knappen på en af dine øretelefoner for at søge efter en forbindelse igen.
 • Du kan styre lydstyrken for PS Link-lyd fra dine øretelefoner.
 • Du skal muligvis vælge "PlayStation Link Adapter" som den aktive lydenhed på din PC eller Mac.
 • Du kan finde oplysninger om enhedskompatibilitet og brug i vejledningen, der følger med enheden. Ikke alle enheder fungerer sammen med dine øretelefoner.

Sådan parrer og tilslutter du dine trådløse PULSE Explore-øretelefoner til en ny PlayStation Link USB-adapter 

Du kan bruge en anden PlayStation Link USB-adapter (sælges separat) til at indstille en anden PS Link-forbindelse til en USB-lydenhed uden at skulle frakoble din første USB-adapter. Du kan f.eks. indsætte én adapter i din PlayStation®5-konsol og en anden adapter i din PC eller Mac.

En ny, selvstændig USB-adapter er ikke parret med dine øretelefoner, så du skal parre dem først.

 1. Sørg for, at din PC/Mac eller PS5®-konsol er tændt.
 2. Indsæt USB-adapteren i en USB Type-A-port på din PC/Mac eller PS5®-konsol.
 3. Sørg for, at begge dine øretelefoner er i opladningsetuiet.
 4. Tryk på PS Link-knappen på USB-adapteren.
  Statusindikatoren på adapteren blinker hvidt, mens den søger efter en PS Link-enhed.
 1. Tryk på PS Link-knappen på etuiet, hold den nede, og slip den, når statusindikatoren på etuiet blinker hurtigt blåt (ca. 8 sekunder).
  Dine øretelefoner er i parringstilstand, når indikatoren blinker hurtigt blåt.

Når den er parret og tilsluttet, lyser indikatoren på adapteren konstant hvidt, og indikatoren på etuiet lyser konstant blåt.

 • Når du har parret med USB-adapteren, søger dine øretelefoner også efter parrede Bluetooth-enheder, der er klar til at tilslutte. Indikatoren på etuiet blinker langsomt fra lys til mørk i nogle få sekunder under søgning. Du kan forbinde din mobilenhed med dine øretelefoner på dette tidspunkt for at lytte til lyd fra begge enheder på samme tid.
 • Dine øretelefoner forbliver i parringstilstand i op til 30 sekunder. Hvis de ikke kan finde en tilgængelig forbindelse, slukker øretelefonerne. Tryk på PS Link-knappen på dit etui, og hold den nede i ca. 8 sekunder for at starte parringstilstand igen.
 • USB-adapteren søger efter en PS Link-forbindelse i op til 30 sekunder. Hvis den ikke kan finde en tilgængelig forbindelse, slukker den. Tryk på PS Link-knappen på adapteren for at søge efter en forbindelse igen.
 • Du kan styre lydstyrken for PS Link-lyd fra dine øretelefoner.
 • Du skal muligvis vælge "PlayStation Link Adapter" som den aktive lydenhed på din PC eller Mac.
 • Du kan finde oplysninger om enhedskompatibilitet og brug i vejledningen, der følger med enheden. Ikke alle enheder fungerer sammen med dine øretelefoner.

Sådan skifter du mellem tilslutninger af PlayStation Link USB-adaptere

Når dine PULSE Explore-øretelefoner er parret og forbundet med dine PlayStation Link USB-adaptere, kan du nemt skifte mellem PS Link-forbindelser. Du kan kun lytte til én USB-adapterforbindelse ad gangen.

 1. Sørg for, at de enheder, du vil lytte til, er tændt (f.eks. din PS5-konsol og PC/Mac).
 2. Indsæt USB-adapterer i USB Type-A-porte på dine enheder.
 3. Fjern den ene eller begge øretelefoner fra opladningsetuiet.
  Dine øretelefoner opretter automatisk forbindelse til den senest tilsluttede enhed.
 4. Tryk på PS Link-knappen på en af dine øretelefoner, og hold den nede i ca. to sekunder.
 5. Tryk på PS Link-knappen på USB-adapteren med en inaktiv forbindelse til dine øretelefoner.
  Statusindikatoren på adapteren blinker hvidt, mens den søger efter en PS Link-enhed. Når den er tilsluttet, lyser indikatoren konstant hvidt.

Se som et eksempel grafikken nedenfor. Den USB-adapter, der er sat i din aktuelle lydkilde, er "adapter A". Den USB-adapter, der er sat i den enhed, du vil skifte lyd til, men som har en inaktiv forbindelse, er "adapter B".

 1. Hvis du vil skifte tilbage til lyd på "adapter A", skal du gentage trin 4-5 og i stedet trykke på PS Link-knappen på "adapter A".
 • Du kan kun tilslutte og lytte til én PS Link-forbindelse ad gangen, når dine øretelefoner er parret med to eller flere USB-adaptere.

Sådan bruger du PlayStation Link-knapperne på dine trådløse PULSE Explore-øretelefoner og opladningsetuiet

Brug PS Link-knappen på dine trådløse PULSE Explore-øretelefoner og opladningsetuiet til forskellige funktioner, der kan aktiveres med korte og lange tryk.

PS Link-knapfunktioner på trådløse PULSE Explore-øretelefoner

Fjern den ene eller begge øretelefoner fra etuiet for at aktivere følgende funktioner. Hvis du bruger begge øretelefoner, skal du kun trykke på den ene PS Link-knap på den ene af dine øretelefoner.

 • Tænd dine øretelefoner for at søge efter og oprette forbindelse til din senest tilsluttede enhed (PS Link eller Bluetooth-enhed).
 • Annuller en søgning efter en eksisterende forbindelse eller ny parring. Dine øretelefoner opretter forbindelse til den senest tilsluttede enhed igen.
 • Viser Lydstyring fra kontrolcenteret. 

 • Deaktiver den aktuelle forbindelse, og opret forbindelse til en tidligere parret PS Link- eller Bluetooth-enhed.

 • Nulstil din øretelefon (dette sletter ikke nogen indstillinger eller parringer).

PS Link-knapfunktioner på opladningsetuiet

Afhængigt af trykket skal den ene eller begge øretelefoner være docket i etuiet for at aktivere de fleste af følgende funktioner.

Mindst én øretelefon skal være docket i etuiet.

 • Tænd dine øretelefoner for at søge efter og oprette forbindelse til din senest tilsluttede enhed (PS Link eller Bluetooth-enhed).
 • Annuller en søgning efter en eksisterende forbindelse eller ny parring. Dine øretelefoner opretter forbindelse til den senest tilsluttede enhed igen.

Mindst én øretelefon skal være docket i etuiet.

 • Deaktiver den aktuelle forbindelse, og opret forbindelse til en tidligere parret PS Link- eller Bluetooth-enhed.

Begge øretelefoner skal være docket i etuiet.

 • Par med en ny PS Link- eller Bluetooth-enhed. 

Begge øretelefoner skal være docket i etuiet.

 • Fjern alle parrede forbindelser af dine øretelefoner. Vær forsigtig, da det sletter alle parrede PS Link- og Bluetooth-enheder.

Øretelefoner kan dockes i etuiet.

 • Nulstil dit etui. Dette sletter ikke nogen indstillinger eller parringer.

PlayStation Link USB-adapteren (CFI-ZWA2) har også en PS Link-knap med forskellige funktioner.

 • Søg efter en PS Link-forbindelse.
 • Nulstil din adapter (dette sletter alle PS Link-forbindelser).

Sådan parrer og forbinder du dine trådløse PULSE Explore-øretelefoner til mobilenheder med Bluetooth

Forbind dine trådløse PULSE Explore-ørepropper til kompatible mobilenheder, der understøtter en Bluetooth-forbindelse.

Du skal først parre dine øretelefoner med din mobilenhed for at konfigurere en Bluetooth-forbindelse.

 1. Sørg for, at Bluetooth er slået "til" i Bluetooth-indstillingerne på din mobilenhed.
 2. Sørg for, at begge dine øretelefoner er i opladningsetuiet.
 3. Tryk på PS Link-knappen på etuiet, hold den nede, og slip den, når statusindikatoren på etuiet blinker hurtigt blåt (ca. 8 sekunder).
  Dine øretelefoner er i parringstilstand, når indikatoren blinker hurtigt blåt.
 1. Gå til Bluetooth-indstillinger på din mobilenhed, og vælg derefter "PULSE Explore" på listen over Bluetooth-enheder.
  Når den er parret og tilsluttet, lyser indikatoren på etuiet konstant blåt.
 • Når du har parret med mobilenheden, søger dine øretelefoner også efter parrede PS Link-enheder, der er klar til at tilslutte. Indikatoren blinker langsomt fra lys til mørk i nogle få sekunder under søgning. Du kan forbinde din PS5-konsol eller PC med dine øretelefoner på dette tidspunkt for at lytte til lyd fra begge enheder på samme tid.
 • Dine øretelefoner forbliver i parringstilstand i op til 30 sekunder. Hvis de ikke kan finde en tilgængelig forbindelse, slukker øretelefonerne. Tryk på PS Link-knappen på dit etui, og hold den nede i ca. 8 sekunder for at starte parringstilstand igen.
 • Du kan lytte til to lydkilder på samme tid fra både en PS Link- og en Bluetooth-enhed. Du kan dog ikke lytte til lyd på samme tid fra to PS Link-enheder eller to Bluetooth-enheder. 
 • Du kan kun tilslutte dine øretelefoner til én Bluetooth-forbindelse ad gangen. 
 • Volumenknappen styrer kun PS Link-lyden fra din konsol eller PC. Når dine øretelefoner er tilsluttet en Bluetooth-enhed, skal du regulere lydstyrken fra din mobilenhed. Når du lytter til to lydkilder på samme tid fra både PS Link- og Bluetooth-enheder, styrer volumenknappen kun PS Link-lyden.
 • Hvis du har parret to eller flere Bluetooth-enheder: For at undgå en uønsket forbindelse skal du justere Bluetooth-indstillingerne på den pågældende enhed for at afbryde dine øretelefoner. 
 • Du kan finde oplysninger om enhedskompatibilitet og brug i vejledningen, der følger med enheden. Ikke alle enheder fungerer sammen med dine øretelefoner. 

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister