PlayStation Portal Error codes

PlayStation Support

Search for your error code or browse the most common PlayStation Portal error codes below.

Felkod 0x83200100  Det går inte att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med PlayStation Portal™-fjärrspelsenheten. 

Felkod 0x83200200  Ett systemfel har uppstått på PlayStation Portal™-fjärrspelsenheten. 

Felkod 0x83200117  Det gick inte att ansluta PlayStation Portal™-fjärrspelsenheten till ett Wi-Fi-nätverk. 

Felkod 0x83200110  Det gick inte att ansluta PlayStation Portal™-fjärrspelsenheten till ett Wi-Fi-nätverk. 

Felkod 0x83200111  PlayStation Portal™-fjärrspelsenheten kan inte ansluta till ett Wi-Fi-nätverk. 

Felkod 0x83200112  Det gick inte att ansluta PlayStation Portal™-fjärrspelsenheten till ett Wi-Fi-nätverk. 

Felkod 0x83200113  Det gick inte att ansluta PlayStation Portal™-fjärrspelsenheten till ett Wi-Fi-nätverk. 

Felkod 0x83200114  Det gick inte att ansluta PlayStation Portal™-fjärrspelsenheten till ett Wi-Fi-nätverk. 

Felkod 0x83200115  Det gick inte att ansluta PlayStation Portal™-fjärrspelsenheten till ett Wi-Fi-nätverk. 

Felkod 0x83200116  Det gick inte att ansluta PlayStation Portal™-fjärrspelsenheten till ett Wi-Fi-nätverk. 

Felkod 0x83200118  Det gick inte att ansluta PlayStation Portal™-fjärrspelsenheten till ett Wi-Fi-nätverk. 

Felkod 0x8320011B  Det gick inte att ansluta PlayStation Portal™-fjärrspelsenheten till ett Wi-Fi-nätverk. 

Felkod 0x83200119  Det gick inte att ansluta PlayStation Portal™-fjärrspelsenheten till ett Wi-Fi-nätverk. 

Felkod 0x8320010F  Det gick inte att ansluta PlayStation Portal™-fjärrspelsenheten till ett Wi-Fi-nätverk. 

Felkod 0x8320010E  Det gick inte att ansluta PlayStation Portal™-fjärrspelsenheten till ett Wi-Fi-nätverk.