Åtgärda 0x83200219

Ett systemfel har uppstått på PlayStation Portal™-fjärrspelaren.

Ett systemfel kan ha inträffat i PS Portal.

 • Starta om PS Portal-fjärrspelsenheten.
  1. Tryck och håll ned strömknappen.
  2. Välj Starta om.
 • Om omstart inte löser problemet kan du försöka återställa PS Portal.
  Obs! Vid återställning loggas du ut från PS Portal och alla data och anpassade inställningar raderas.
  1. Svep åt vänster längst upp till höger på PS Portal-skärmen för att visa snabbmenyn.
  2. Välj Inställningar > System > Systemprogramvara > Återställningsalternativ.
  3. Välj Återställ.

- Om felet fortsätter inträffa använder du länken nedan till att kontakta PlayStation-kundsupporten.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter