Åtgärda 0x83200200

Ett systemfel har uppstått på PlayStation Portal™-fjärrspelsenheten.

Så här åtgärdar du problemet: 

  • Starta om PS Portal-fjärrspelsenheten.
  1. Tryck och håll ned strömknappen.
  2. Välj Starta om.

- Om felet fortsätter inträffa använder du länken nedan till att kontakta PlayStation-kundsupporten.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter