Åtgärda 0x8320011E

Ett systemfel har uppstått på PlayStation Portal™-fjärrspelsenheten.

Kontrollera din Wi-Fi-proxyserveradress genom att gå till Inställningar > Nätverk > Konfigurera Internet-anslutning > Konfigurera manuellt.

Om du behöver hjälp kontaktar du routertillverkaren eller internetleverantören.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter