Åtgärda 0x8320011A

Det gick inte att ansluta PlayStation Portal™-fjärrspelsenheten till ett Wi-Fi-nätverk.

Det kan vara problem med inställningarna för Wi-Fi-nätverket/-åtkomstpunkten.

  • Kontrollera om Wi-Fi-nätverket är tillgängligt på andra enheter. Om du inte kan ansluta till Wi-Fi-nätverket på någon av dina enheter kontaktar du internetleverantören.
  • Om du endast har Wi-Fi-anslutningsproblem på PS Portal-fjärrspelsenheten kontrollerar du inställningarna för Wi-Fi-nätverket/-åtkomstpunkten.
    1. Svep åt vänster från det övre högra hörnet av PS Portal-skärmen för att visa snabbmenyn.
    2. Välj Inställningar > Nätverk > Konfigurera Internet-anslutning och kontrollera Wi-Fi-inställningarna.
  • Om du har flera enheter som är anslutna till Wi-Fi-åtkomstpunkten försöker du med att koppla ifrån några av dem.
  • Om felet fortsätter uppstå försöker du med att använda ett annat Wi-Fi-nätverk.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter