Åtgärda 0x83200226

Ett systemfel har uppstått på PlayStation Portal™-fjärrspelaren.

  1. Tryck och håll ned strömknappen.
  2. Välj Starta om.

Om omstart inte löser problemet kan du försöka återställa PS Portal.
Obs! Vid återställning loggas du ut, och alla data och anpassade inställningar raderas.

  1. Svep åt vänster längst upp till höger på PS Portal-skärmen för att visa snabbmenyn.
  2. Välj Inställningar System Systemprogramvara > Återställningsalternativ.
  3. Välj Återställ.

Om du fortfarande har problem kontaktar du PlayStations kundsupport via länken nedan.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter