Åtgärda 0x8320020B

Ett systemfel har uppstått på PlayStation Portal™-fjärrspelsenheten.

Det kan vara problem med inställningarna för Wi-Fi-nätverket/-åtkomstpunkten.

 • Starta om PS Portal-fjärrspelsenheten.
  1. Tryck och håll ned strömknappen.
  2. Välj Starta om.
 • Om omstart inte löser problemet kan du försöka återställa PS Portal.
  Obs! Vid återställning loggas du ut från PS Portal och alla data och anpassade inställningar raderas.
  1. Svep åt vänster från det övre högra hörnet av PS Portal-skärmen för att visa snabbmenyn.
  2. Välj Inställningar > System > Systemprogramvara > Återställningsalternativ.
  3. Välj Återställ.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter