Åtgärda 0x83200213

Ett systemfel har uppstått på PlayStation Portal™-fjärrspelsenheten.

Så här åtgärdar du problemet:

  • Starta om PS Portal-fjärrspelsenheten.
    1. Tryck och håll ned strömknappen.
    2. Välj Starta om.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter