Åtgärda 0x83200116

Det gick inte att ansluta PlayStation Portal™-fjärrspelsenheten till ett Wi-Fi-nätverk.

Det kan vara problem med inställningarna för Wi-Fi-nätverket/-åtkomstpunkten.

  • Kontrollera om Wi-Fi-nätverket är tillgängligt på andra enheter. Om du har problem med Wi-Fi-nätverket kontaktar du internetleverantören.
  • Kontrollera inställningarna för Wi-Fi-nätverket/-åtkomstpunkten.
  1. Svep åt vänster längst upp till höger på PS Portal-skärmen för att visa snabbmenyn.
  2. Välj Inställningar > Nätverk > Konfigurera internetanslutning och kontrollera Wi-Fi-inställningarna igen.
     

- Om felet fortsätter uppstå försöker du med att använda ett annat Wi-Fi-nätverk.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter