Åtgärda 0x8320021B

Ett systemfel har uppstått på PlayStation Portal™-fjärrspelsenheten.

  1. Tryck och håll ned strömknappen 
  2. Välj Starta om.

Om omstart inte löser problemet kan du försöka återställa PS Portal.
Obs! Vid återställning loggas du ut, och alla data och anpassade inställningar raderas.

  1. Svep åt vänster längst upp till höger på PS Portal-skärmen för att visa snabbmenyn.
  2. Välj Inställningar > System > Systemprogramvara > Återställningsalternativ.
  3. Välj Återställ.

Om du fortfarande har problem kontaktar du PlayStations kundsupport via länken nedan.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter