Åtgärda 0x83200111

PlayStation Portal™-fjärrspelsenheten kan inte ansluta till ett Wi-Fi-nätverk.

Det kan vara problem med inställningarna för Wi-Fi-nätverket/-åtkomstpunkten.

  • Kontrollera om Wi-Fi-nätverket är tillgängligt på andra enheter. Om du har problem med Wi-Fi-nätverket kontaktar du internetleverantören.
  • Försök återställa inställningarna för Wi-Fi-nätverket/-åtkomstpunkten.
  1. Svep åt vänster längst upp till höger på PS Portal-skärmen för att visa snabbmenyn.
  2. Välj Inställningar  >  Nätverk och kontrollera Wi-Fi- och DHCP-inställningarna.

Om felet fortsätter uppstå ansluter du till ett annat Wi-Fi-nätverk och försöker igen.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter