Åtgärda 0x83200100

Det går inte att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med PlayStation Portal™-fjärrspelsenheten.

Det kan vara problem med inställningarna för Wi-Fi-nätverket/-åtkomstpunkten.

  • Kontrollera om Wi-Fi-nätverket är tillgängligt på andra enheter. Om du inte kan ansluta till Wi-Fi-nätverket på någon av dina enheter kontaktar du internetleverantören.
  • Om du endast har Wi-Fi-anslutningsproblem på PS Portal-fjärrspelsenheten kontrollerar du inställningarna för Wi-Fi-nätverket/-åtkomstpunkten.
  1. Svep åt vänster längst upp till höger på PS Portal-skärmen för att visa snabbmenyn.
  2. Välj Inställningar > Nätverk > Konfigurera internetanslutning och kontrollera Wi-Fi-inställningarna.
     

- Om problemet fortsätter uppstå startar du om PS Portal-fjärrspelsenheten.

  1. Håll ned strömknappen.
  2. Välj Starta om.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter