Tillbehör

Tillbehör

PlayStation-support

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välj en kategori nedan:

Tillbaka till kategorier
Trådlös DualSense Edge™-handkontroll
Tillbaka

Trådlös DualSense Edge™-handkontroll

Delarnas namn

A) Riktningsknappar

B) Skapa-knapp

C) Lampskena

D) Styrplatta

E) Spelarindikator

F) Alternativknapp

G) Handlingsknappar

H) Högerspak/R3-knapp

I) Fn-knapp (funktionsknapp)

J) Högtalare

K) PS-knapp

L) Uttag för headset

M) Mikrofon

N) Ljud av-knapp

O) Vänsterspak/L3-knapp

A) R2-stoppreglage

B) L2-stoppreglage

C) Uttag för vänster bakre knapp

D) Återställningsknapp

E) RELEASE-spärr

F) Uttag för höger bakre knapp

Anslut

Första gången du använder handkontrollen måste du parkoppla den med konsolen.

 1. Slå på PS5™-konsolen.
 2. Anslut handkontrollen till konsolen med den medföljande USB-kabeln.
 3. Tryck på PS-knappen.
  Handkontrollen slås på. Först blinkar lampskenan och sedan tänds spelarindikatorn.
 • När handkontrollen har tillräckligt med batteri kan du koppla bort USB-kabeln och använda handkontrollen trådlöst.  

 • Obs! Handkontrollen kan bara vara kopplad till en PS5-konsol i taget. När du vill använda handkontrollen på en annan konsol måste du parkoppla den med den konsolen.  
 • Du kan använda upp till fyra handkontroller samtidigt. När du trycker på PS-knappen tilldelas en färg till varje spelare.

Mer information finns i guiden nedan. 

När du har parkopplat en handkontroll med PS5-konsolen kan du parkoppla fler handkontroller trådlöst.

 1. Kontrollera att lampskenan på en ytterligare handkontroll är släckt innan du gör parkopplingen. Om lampskenan lyser trycker du på PS-knappen tills ljuset släcks. 
 2. Använd den parkopplade handkontrollen och gå till Inställningar > Tillbehör > Allmänt > Bluetooth-tillbehör.  
 3. På nästa handkontroll du vill parkoppla trycker du och håller ned skapa-knappen och PS-knappen samtidigt.  
 4. Med den handkontroll som redan är parkopplad väljer du den ytterligare handkontrollen som visas på skärmen.

Mer information finns i guiden nedan. 

Personanpassa

Den trådlösa DualSense Edge™-handkontrollen levereras med standardgrepp, höga rundade grepp och låga rundade grepp. Välj det spakgrepp som passar ditt sätt att spela bäst.

 1. Dra spakgreppet på handkontrollen uppåt.
  Lyft bort greppet.
 2. Rikta in det valda spakgreppet på spaken och tryck nedåt för att fästa det.

Mer information finns i guiden nedan. 

De halvrunda bakre knapparna går att byta ut.

 1. Sätt in de halvrunda bakre knapparna i uttagen för bakre knappar.

Mer information finns i guiden nedan. 

Gör det enklare att använda den trådlösa DualSense Edge-handkontrollen genom att ändra knapptilldelningarna.

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör.
 2. Välj Trådlös DualSense Edge-handkontroll > Anpassade profiler.
 3. Välj Skapa anpassad profil, ange ett namn för din anpassade profil och välj sedan OK.
 4. Välj Anpassa knapptilldelningar.
 5. Välj den knapp som du vill ändra och välj sedan den funktion som du vill tilldela den.
  Om du väljer Inaktivera kommer en tryckning på knappen inte att resultera i någon inmatning.
 6. Välj Tillämpa.

Mer information finns i guiden nedan. 

Justera känsligheten och den döda zonen för spakarna på den trådlösa DualSense Edge-handkontrollen.

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör.

 2. Välj Trådlös DualSense Edge-handkontroll > Anpassade profiler.

 3. Välj Skapa anpassad profil, ange ett namn för din anpassade profil och välj sedan OK.

 4. Välj Spakens känslighet/döda zon.

 5. Använd riktningsknapparna för att välja de inställningar du vill ändra.

Mer information finns i guiden nedan. 

Profiler

Du kan spara inställningar för spakens känslighet, anpassade knapptilldelningar, intensitet för vibration och mycket mer i anpassade profiler.

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör
 2. Välj Trådlös DualSense Edge-handkontroll > Anpassade profiler
 3. Välj Skapa anpassad profil, ange ett namn för din anpassade profil och välj sedan OK
 4. Välj en inställning att anpassa. 

Mer information finns i guiden nedan. 

Tilldela profiler genvägar så att du kan växla till dem när du spelar och använda dem på andra PS5-konsoler.

Du kommer åt genvägar genom att hålla ned Fn-knappen och sedan trycka på en handlingsknapp (triangelknapp, cirkelknapp, kryssknapp eller fyrkantknapp).

Den profil som är tilldelad till genvägen med Fn-knappen och triangelknappen är standardprofilen och kan inte ändras. Du kan tilldela profiler som du har gjort till de andra tre genvägarna.

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör.

 2. Välj Trådlös DualSense Edge-handkontroll > Anpassade profiler.

 3. Gå till fliken Ej tilldelade profiler och välj Tilldela bredvid den profil du vill tilldela.

 4. Välj en genväg.
  Om det redan finns en profil tilldelad till genvägen visas den profilens namn. Om du tilldelar profilen skrivs den föregående profilen över.

 5. Använd genvägen för att ändra din profil.

Mer information finns i guiden nedan.

Felsökning

Om en spak inte fungerar som den ska eller slutar fungera helt kan du byta ut den mot en ny spakmodul (säljs separat). Vänster och höger spakmoduler är utbytbara och kan sättas på valfri sida.

 1. Se till att spelarindikatorn på handkontrollen är släckt.
  Om spelarindikatorn lyser trycker du och håller ned PS-knappen tills ljuset släcks.
 2. Koppla bort USB-kabeln från handkontrollen.
 3. Ta loss det främre höljet.
  Ta av höljet genom att skjuta på RELEASE-spärren på handkontrollens baksida.
 1. Lyft frisläppningsspaken.
 1. Ta loss spakmodulen och sätt fast en ny spakmodul.
  Se till att spakmodulen är rätt placerad och skjut sedan modulen längs skårorna på handkontrollen tills du hör ett klick.
 1. Sänk frisläppningsspaken.
 1. Sätt på det främre höljet.
  Rikta in höljets upphöjda delar mot fördjupningarna på handkontrollen och tryck sedan försiktigt höljet på plats tills du hör ett klick.

Mer information finns i guiden nedan. 

Om du har problem med handkontrollen är ofta det första felsökningssteget att återställa den. När du återställer handkontrollen påverkas varken konfigurationen, parkopplingen eller profilinställningarna.

D) Återställningsknapp
 1. Stäng av PS5-konsolen.
 2. Leta upp den lilla återställningsknappen på baksidan av handkontrollen.
 3. Tryck på återställningsknappen med en nål eller liknande (ingår inte).
  Det här medför inte att handkontrollen konfigureras om och påverkar inte parkopplingen eller profilinställningarna.
 4. Anslut handkontrollen till din PlayStation®5-konsol med hjälp av den USB-kabel som medföljde handkontrollen och tryck sedan på PS-knappen.

Mer information finns i guiden nedan. 

Om du har försökt återställa handkontrollen och fortfarande har problem väljer du ett problem bland alternativen nedan.