Tillbehör

Tillbehör

PlayStation-support

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välj en kategori nedan:

Tillbaka till kategorier
Andra tillbehör
Tillbaka

Andra tillbehör

HD-kamera (PS5-konsoler)

Vill du vara med i bild när du strömmar? Använd en HD-kamera (CFI-ZEY-serien) eller PlayStation Camera (CUH-ZEY-serien) och ta plats i liveströmmen.

 1. Tryck på skapa-knappen och välj Sändning.
 2. Välj den strömningstjänst du vill sända med.
 3. Ange din sändningsinformation. När du vill ta med video från kameran eller ljud från röstchatten väljer du Sändningsalternativ och anpassar sedan sändningen.
 4. När allt är klart väljer du Gå live så börjar sändningen. Sändningskortet visas i kontrollcentret.
 1. Rengör objektiven på HD-kameran med en ren, torr mikrofiberduk. Använd inte vatten eller någon annan rengöringsvätska.
 2. Kontrollera om objektiven är spruckna eller skadade.
 3. Testa att flytta dig närmare kameran. 
 4. Flytta inte på HD-kameran när du har konfigurerat den. 
 5. Placera HD-kameran på ett stadigt underlag. Om kameran rör sig när du spelar är det inte säkert att spårningen fungerar.

PlayStation Camera

PlayStation Camera-adaptern används för att ansluta en PlayStation®Camera* (säljs till PlayStation®4-konsoler) till en PlayStation®5-konsol. Det gör att du kan använda PlayStation®VR när du spelar PS4™-spel som stöds på PS5™-konsoler. Det omfattar spel som du behöver den rörelsekänsliga handkontrollen PlayStation®Move eller PlayStation®VR-sikteshandkontrollen för att spela.

* Modellen CUH-ZEY1 eller CUH-ZEY2

Obs! Den nya HD-kameran till PS5 kan inte användas med PS VR. Du måste använda PS Camera (till PS4) med en PlayStation Camera-adapter (inget köp krävs) om du vill använda PS VR på PS5.

 1. Anslut PS Camera-kabeln till AUX-porten på baksidan av PS4.
 2. Placera PS Camera på en plan yta och rikta den direkt mot den plats där du kommer att sitta när du spelar.
 3. Justera vinkeln på PS Camera så att den spelar in rätt område.

Om du ska konfigurera PS Camera för PS VR tillkommer några extra steg. Mer information finns i snabbhandledningen till PS VR och tillhörande video.

PlayStation Move

Handkontrollen PS Move är kompatibel med PS5™- och PS4™-konsoler. Om det är första gången du använder den måste du parkoppla handkontrollen.

 1. Slå på PS5- eller PS4-konsolen och konfigurera din PlayStation®Camera.
 2. Anslut handkontrollen PS Move till konsolen med den medföljande USB Mini Type-B-kabeln.
 3. Tryck på PS-knappen på handkontrollen PS Move.
 • Du kan använda upp till fyra rörelsekänsliga handkontroller samtidigt. Om du vill använda två eller fler PS Move-handkontroller parkopplar du varje handkontroll separat.
 • När du spelar med handkontrollen PS Move ska du alltid koppla bort USB-kabeln före användning.

Konfigurera den rörelsekänsliga handkontrollen PS Move och hitta felsökningssteg för problem med den rörelsekänsliga handkontrollen PS Move.

Fjärrkontroll för media

Du måste parkoppla fjärrkontrollen för media med PS5™-konsolen innan du kan börja använda den:

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör > Fjärrkontroll för media > Konfigurera fjärrkontroll för media och följ sedan instruktionerna om parkoppling på skärmen. 
 2. Om den automatiska parkopplingen inte fungerar väljer du Konfigurera manuellt och följer instruktionerna på skärmen.

Med fjärrkontrollen för media kan du styra PlayStation®5-konsolen och få åtkomst till innehåll och appar utan att behöva någon trådlös handkontroll.

Trådlös PlayStation-sikteshandkontroll

PS VR-sikteshandkontrollen är en Bluetooth®-enhet. Du måste para ihop handkontrollen när du använder den för första gången och om du ska använda den på en annan PS4™-konsol.

När PS4-konsolen är på ansluter du handkontrollen med en mikro-USB-kabel* och trycker sedan på PS-knappen. Handkontrollen paras ihop med konsolen och aktiveras. När du har parkopplat handkontrollen kan du koppla bort mikro-USB-kabeln och använda handkontrollen trådlöst. 

* PS VR-sikteshandkontrollen levereras inte med mikro-USB. Använd mikro-USB-kabeln till den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen.

Felsöka problem med inmatningsfördröjning, parkoppling och blinkande lampor med PS VR-sikteshandkontroller.

Tillbaka till kategorier
Trådlös DualSense™-handkontroll
Tillbaka

Trådlös DualSense™-handkontroll

Ansluta

Första gången du använder en handkontroll måste du parkoppla den med konsolen.

 1. Kontrollera att PS5™-konsolen är på.
 2. Anslut handkontrollen till konsolen med den medföljande USB-kabeln.
 3. Om handkontrollen är avstängd trycker du på PS-knappen. Först blinkar lampskenan och sedan tänds spelarindikatorn.
 • När handkontrollen har tillräckligt med batteri kan du koppla bort USB-kabeln och använda handkontrollen trådlöst.
 • Obs! Handkontrollen kan bara vara kopplad till en PS5-konsol i taget. När du vill använda handkontrollen på en annan konsol måste du parkoppla den med den konsolen.  Du kan använda upp till fyra handkontroller samtidigt. När du trycker på PS-knappen tilldelas en färg till varje spelare.

Parkoppla med andra enheter

Enheter med de operativsystem som anges nedan eller senare har stöd för anslutning till trådlösa DualSense-handkontroller via Bluetooth och USB. När du är ansluten kan du använda den trådlösa handkontrollen för att styra kompatibla spel och program.

 • macOS Big Sur 11.3
 • iOS 14.5 
 • iPadOS 14.5 
 • tvOS 14.5 
 • Android 12

Handkontrollen stöds av Windows-datorer via en fast anslutning.

 • Beroende på enheten kanske vissa av handkontrollens funktioner inte är tillgängliga. Det finns ingen garanti för att alla enheter är kompatibla med handkontrollen.
 • Om du vill veta vilka Android-enheter som har stöd för den trådlösa DualSense-handkontrollens drivrutin kontaktar du enhetens tillverkare.

För att parkoppla en trådlös handkontroll med en enhet som stöds via Bluetooth för första gången aktiverar du parkopplingsläget:

 1. Se till att spelarindikatorn på handkontrollen är släckt.
  Om spelarindikatorn lyser trycker du och håller ned PS-knappen tills ljuset släcks. Om en USB-enhet är ansluten till handkontrollen kopplar du bort den.
 2. Tryck och håll ned skapa-knappen samtidigt som du trycker och håller ned PS-knappen tills lampskenan börjar blinka.
 3. Aktivera Bluetooth på enheten och välj sedan handkontrollen i listan över Bluetooth-enheter.
  När parkopplingen är klar blinkar lampskenan och sedan tänds spelarindikatorn.

En handkontroll kan endast parkopplas med en enhet i taget. Varje gång du byter enhet måste du parkoppla handkontrollen med den nya enheten.

Uppdatera

Programvaruuppdateringar för trådlösa DualSense-handkontroller läggs till när du uppdaterar PS5-konsolens systemprogramvara. Parkoppla handkontrollen och uppdatera genom att följa instruktionerna på skärmen.

Så här startar du en uppdatering manuellt:

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör Handkontroll (Allmänt).
 2. Välj Den trådlösa DualSense-handkontrollens programvara.

Felsökning

 1. Stäng av PS5-konsolen.
 2. Leta upp den lilla återställningsknappen på baksidan av handkontrollen. Tryck på återställningsknappen med en nål eller liknande (ingår inte).
 3. Det här medför inte att handkontrollen konfigureras om och påverkar inte parkopplingen.
 4. Anslut handkontrollen till PlayStation®5-konsolen med hjälp av den USB-kabel som medföljde handkontrollen och tryck sedan på PS-knappen.

Serienumret finns på baksidan av den trådlösa handkontrollen, nedanför QR-koden.

 • Serienumret består av 17 alfanumeriska tecken.

Om du har följt anvisningarna ovan men tror att handkontrollen inte ansluts korrekt kan du gå till felsökningsverktyget PlayStation-reparationer.

Tillbaka till kategorier
Trådlös DualSense Edge™-handkontroll
Tillbaka

Trådlös DualSense Edge™-handkontroll

Delarnas namn

A) Riktningsknappar

B) Skapa-knapp

C) Lampskena

D) Styrplatta

E) Spelarindikator

F) Alternativknapp

G) Handlingsknappar

H) Högerspak/R3-knapp

I) Fn-knapp (funktionsknapp)

J) Högtalare

K) PS-knapp

L) Uttag för headset

M) Mikrofon

N) Ljud av-knapp

O) Vänsterspak/L3-knapp

A) R2-stoppreglage

B) L2-stoppreglage

C) Uttag för vänster bakre knapp

D) Återställningsknapp

E) RELEASE-spärr

F) Uttag för höger bakre knapp

A) Förvaring för spakmodul (extra spakmodul säljs separat)

B) Spakar för bakre knappar *

C) Kontakthölje

D) Spakgrepp

* De halvrunda bakre knapparna sitter fast under handkontrollen (ej i bild).

Ansluta

Första gången du använder handkontrollen måste du parkoppla den med konsolen.

 1. Slå på PS5™-konsolen.
 2. Anslut handkontrollen till konsolen med den medföljande USB-kabeln.
 3. Tryck på PS-knappen.
  Handkontrollen slås på. Först blinkar lampskenan och sedan tänds spelarindikatorn.
 • När handkontrollen har tillräckligt med batteri kan du koppla bort USB-kabeln och använda handkontrollen trådlöst.  

 • Obs! Handkontrollen kan bara vara kopplad till en PS5-konsol i taget. När du vill använda handkontrollen på en annan konsol måste du parkoppla den med den konsolen.  
 • Du kan använda upp till fyra handkontroller samtidigt. När du trycker på PS-knappen tilldelas en färg till varje spelare.

Mer information finns i guiden nedan. 

När du har parkopplat en handkontroll med PS5-konsolen kan du parkoppla fler handkontroller trådlöst.

 1. Kontrollera att lampskenan på en ytterligare handkontroll är släckt innan du gör parkopplingen. Om lampskenan lyser trycker du på PS-knappen tills ljuset släcks. 
 2. Använd den parkopplade handkontrollen och gå till Inställningar > Tillbehör > Allmänt > Bluetooth-tillbehör.  
 3. På nästa handkontroll du vill parkoppla trycker du och håller ned skapa-knappen och PS-knappen samtidigt.  
 4. Med den handkontroll som redan är parkopplad väljer du den ytterligare handkontrollen som visas på skärmen.

Mer information finns i guiden nedan. 

Personanpassa

Den trådlösa DualSense Edge™-handkontrollen levereras med standardgrepp, höga rundade grepp och låga rundade grepp. Välj det spakgrepp som passar ditt sätt att spela bäst.

 1. Dra spakgreppet på handkontrollen uppåt.
  Lyft bort greppet.
 2. Rikta in det valda spakgreppet på spaken och tryck nedåt för att fästa det.

Mer information finns i guiden nedan. 

De halvrunda bakre knapparna går att byta ut.

 1. Sätt in de halvrunda bakre knapparna i uttagen för bakre knappar.

Mer information finns i guiden nedan. 

Gör det enklare att använda den trådlösa DualSense Edge-handkontrollen genom att ändra knapptilldelningarna.

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör.
 2. Välj Trådlös DualSense Edge-handkontroll > Anpassade profiler.
 3. Välj Skapa anpassad profil, ange ett namn för din anpassade profil och välj sedan OK.
 4. Välj Anpassa knapptilldelningar.
 5. Välj den knapp som du vill ändra och välj sedan den funktion som du vill tilldela den.
  Om du väljer Inaktivera kommer en tryckning på knappen inte att resultera i någon inmatning.
 6. Välj Tillämpa.

Mer information finns i guiden nedan. 

Justera känsligheten och den döda zonen för spakarna på den trådlösa DualSense Edge-handkontrollen.

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör.

 2. Välj Trådlös DualSense Edge-handkontroll > Anpassade profiler.

 3. Välj Skapa anpassad profil, ange ett namn för din anpassade profil och välj sedan OK.

 4. Välj Spakens känslighet/döda zon.

 5. Använd riktningsknapparna för att välja de inställningar du vill ändra.

Mer information finns i guiden nedan. 

Profiler

Du kan spara inställningar för spakens känslighet, anpassade knapptilldelningar, intensitet för vibration och mycket mer i anpassade profiler.

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör
 2. Välj Trådlös DualSense Edge-handkontroll > Anpassade profiler
 3. Välj Skapa anpassad profil, ange ett namn för din anpassade profil och välj sedan OK
 4. Välj en inställning att anpassa. 

Mer information finns i guiden nedan. 

Tilldela profiler genvägar så att du kan växla till dem när du spelar och använda dem på andra PS5-konsoler.

Du kommer åt genvägar genom att hålla ned Fn-knappen och sedan trycka på en handlingsknapp (triangelknapp, cirkelknapp, kryssknapp eller fyrkantknapp).

Den profil som är tilldelad till genvägen med Fn-knappen och triangelknappen är standardprofilen och kan inte ändras. Du kan tilldela profiler som du har gjort till de andra tre genvägarna.

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör.

 2. Välj Trådlös DualSense Edge-handkontroll > Anpassade profiler.

 3. Gå till fliken Ej tilldelade profiler och välj Tilldela bredvid den profil du vill tilldela.

 4. Välj en genväg.
  Om det redan finns en profil tilldelad till genvägen visas den profilens namn. Om du tilldelar profilen skrivs den föregående profilen över.

 5. Använd genvägen för att ändra din profil.

Mer information finns i guiden nedan.

Felsökning

Om en spak inte fungerar som den ska eller slutar fungera helt kan du byta ut den mot en ny spakmodul (säljs separat). Vänster och höger spakmoduler är utbytbara och kan sättas på valfri sida.

 1. Se till att spelarindikatorn på handkontrollen är släckt.
  Om spelarindikatorn lyser trycker du och håller ned PS-knappen tills ljuset släcks.
 2. Koppla bort USB-kabeln från handkontrollen.
 3. Ta loss det främre höljet.
  Ta av höljet genom att skjuta på RELEASE-spärren på handkontrollens baksida.
 1. Lyft frisläppningsspaken.
 1. Ta loss spakmodulen och sätt fast en ny spakmodul.
  Se till att spakmodulen är rätt placerad och skjut sedan modulen längs skårorna på handkontrollen tills du hör ett klick.
 1. Sänk frisläppningsspaken.
 1. Sätt på det främre höljet.
  Rikta in höljets upphöjda delar mot fördjupningarna på handkontrollen och tryck sedan försiktigt höljet på plats tills du hör ett klick.

Mer information finns i guiden nedan. 

Om du har problem med handkontrollen är ofta det första felsökningssteget att återställa den. När du återställer handkontrollen påverkas varken konfigurationen, parkopplingen eller profilinställningarna.

D) Återställningsknapp
 1. Stäng av PS5-konsolen.
 2. Leta upp den lilla återställningsknappen på baksidan av handkontrollen.
 3. Tryck på återställningsknappen med en nål eller liknande (ingår inte).
  Det här medför inte att handkontrollen konfigureras om och påverkar inte parkopplingen eller profilinställningarna.
 4. Anslut handkontrollen till din PlayStation®5-konsol med hjälp av den USB-kabel som medföljde handkontrollen och tryck sedan på PS-knappen.

Mer information finns i guiden nedan. 

Om du har försökt återställa handkontrollen och fortfarande har problem väljer du ett problem bland alternativen nedan.

Tillbaka till kategorier
Trådlös DUALSHOCK®4-handkontroll
Tillbaka

Trådlös DUALSHOCK®4-handkontroll

Ansluta

 1. Kontrollera att konsolen är på.
 2. Anslut handkontrollen till konsolen med den medföljande USB-kabeln. 
 • Om handkontrollen är avstängd trycker du på PS-knappen. Lampskenan blinkar och sedan tänds spelarindikatorn.
 • När handkontrollen har tillräckligt med batteri kan du koppla från USB-kabeln och använda handkontrollen trådlöst. 
 • Obs! Handkontrollen kan bara vara kopplad till en konsol i taget. När du vill använda handkontrollen på en annan konsol måste du parkoppla den med den konsolen.
 • Du kan använda upp till fyra handkontroller samtidigt. När du trycker på PS-knappen tilldelas en färg till varje spelare. 
 • Gå till PlayStation-reparationer om du har problem med att parkoppla handkontrollen med konsolen.

Parkoppla med andra enheter

För att parkoppla en trådlös handkontroll med en enhet som stöds via Bluetooth för första gången aktiverar du parkopplingsläget.

 1. Se till att spelarindikatorn på handkontrollen är släckt. Om spelarindikatorn lyser trycker du och håller ned PS-knappen tills ljuset släcks. Om en USB-enhet är ansluten till handkontrollen kopplar du bort den. 
 2. Tryck och håll ned SHARE-knappen samtidigt som du trycker och håller ned PS-knappen tills lampskenan börjar blinka.
 3. Aktivera Bluetooth på enheten och välj sedan handkontrollen i listan över Bluetooth-enheter. När parkopplingen är klar blinkar lampskenan och sedan tänds spelarindikatorn.

Du går igenom de här stegen varje gång du ansluter till PS5- eller PS4-konsolen från din PC eller Mac.

 1. Slå på konsolen eller sätt den på viloläge. 
 2. Anslut handkontrollen till din PC eller Mac. 
 3. Starta appen PS Remote Play på din PC eller Mac och välj Logga in på PSN.
  Logga in med samma konto som du använder för din konsol. 
 4. Du kan konfigurera inställningar för videokvalitet för fjärrspel, som upplösning och bildhastighet, under Inställningar
 5. Välj PS5 eller PS4.
  Appen söker efter den PS5- eller PS4-konsol som du har loggat in på med ditt konto och ansluter sedan automatiskt till konsolen. Konsolens skärm visas på PC:n eller Mac-datorn när appen har anslutit och du kan börja använda fjärrspel. Välj den konsol som du vill använda om flera konsoler hittas. 

Från och med andra gången kan du välja den konsol som du anslöt till tidigare. 

Du ombeds att registrera konsolen manuellt på din PC eller Mac om konsolen inte kan ansluta till datorn automatiskt.

Felsökning

 1. Stäng av och koppla ur PS4-konsolen. 
 2. Leta upp den lilla återställningsknappen på baksidan av handkontrollen nära L2-knappen.
 3. Använd ett litet verktyg och tryck in knappen i det lilla hålet. Håll in knappen i 3-5 sekunder.
 4. Anslut konsolen, anslut handkontrollen med en USB-kabel och tryck på PS-knappen. Om lampskenan börjar lysa blått har handkontrollen parkopplats.

Om du har följt anvisningarna ovan men tror att handkontrollen inte ansluts korrekt kan du gå till felsökningsverktyget PlayStation-reparationer.

Tillbaka till kategorier
Kompatibla headset
Tillbaka

Kompatibla headset

Parkoppla

 1. Ladda headsetet med USB-kabeln som medföljde headsetet.
 2. Anslut USB-adaptern till konsolen.
 3. Slå på headsetet och vänta tills den blå lampan slutar blinka och lyser med fast blått sken. Ett fast blått sken anger att parkopplingen genomförts.

Mer information om PS4™-konsolinställningar för ljudenheter finns i användarhandboken online.

Felsökning

 1. Kontrollera att den trådlösa adaptern är ordentligt ansluten till konsolen.
 2. Slå av headsetet genom att trycka på OFF-knappen som sitter i närheten av hörluren och tryck sedan på headsetet igen. Headsetlampan blinkar under parkopplingen.

Headsetet kan vara utom räckhåll för konsolen, eller så kan en annan elektronisk enhet störa den trådlösa routern.

 1. Prova att stänga av den trådlösa routern och sedan starta den igen.
 2. Om problemen kvarstår kan du prova att återställa headsetet.
Tillbaka till kategorier
Handböcker och garanti
Tillbaka

Handböcker och garanti

Handböcker och garantier

Hitta handböcker för din konsol eller enhet.

Hitta garantiinformation för dina konsoler och enheter.

Användarhandbok online

Om du vill läsa PlayStation®5-konsolens användarhandbok går du till hemskärmen på PS5-konsolen och väljer

Inställningar > Användarhandbok, hälso- och säkerhetsinformation samt annan information > Användarhandbok.

Visa användarhandboken online för PlayStation®4-konsoler.

Visa användarhandboken online för PlayStation®3-konsoler.