PlayStation-support

Handkontroller

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välj en kategori nedan:

Tillbaka till kategorier
DualSense-handkontroll
Tillbaka

DualSense-handkontroll

Ansluta

Första gången du använder din trådlösa DualSense™-handkontroll måste du parkoppla den med konsolen.

 1. Kontrollera att PS5™-konsolen är på.
 2. Anslut handkontrollen till konsolen med den medföljande USB-kabeln.
 3. Om handkontrollen är avstängd trycker du på PS-knappen. Först blinkar lampskenan och sedan tänds spelarindikatorn.
 • När handkontrollen har tillräckligt med batteri kan du koppla bort USB-kabeln och använda handkontrollen trådlöst.
 • Obs! Handkontrollen kan bara vara kopplad till en PS5-konsol i taget. När du vill använda handkontrollen på en annan konsol måste du parkoppla den med den konsolen.  Du kan använda upp till fyra handkontroller samtidigt. När du trycker på PS-knappen tilldelas en färg till varje spelare.

Parkoppla med andra enheter

Enheter med de operativsystem som anges nedan eller senare har stöd för anslutning till trådlösa DualSense-handkontroller via Bluetooth och USB. När du är ansluten kan du använda den trådlösa handkontrollen för att styra kompatibla spel och program.

 • macOS Big Sur 11.3
 • iOS 14.5 
 • iPadOS 14.5 
 • tvOS 14.5 
 • Android 12

Handkontrollen stöds av Windows-datorer via en fast anslutning.

 • Beroende på enheten kanske vissa av handkontrollens funktioner inte är tillgängliga. Det finns ingen garanti för att alla enheter är kompatibla med handkontrollen.
 • Om du vill veta vilka Android-enheter som har stöd för den trådlösa DualSense-handkontrollens drivrutin kontaktar du enhetens tillverkare.

För att parkoppla en trådlös handkontroll med en enhet som stöds via Bluetooth för första gången aktiverar du parkopplingsläget:

 1. Se till att spelarindikatorn på handkontrollen är släckt.
  Om spelarindikatorn lyser trycker du och håller ned PS-knappen tills ljuset släcks. Om en USB-enhet är ansluten till handkontrollen kopplar du bort den.
 2. Tryck och håll ned skapa-knappen samtidigt som du trycker och håller ned PS-knappen tills lampskenan börjar blinka.
 3. Aktivera Bluetooth på enheten och välj sedan handkontrollen i listan över Bluetooth-enheter.
  När parkopplingen är klar blinkar lampskenan och sedan tänds spelarindikatorn.

En handkontroll kan endast parkopplas med en enhet i taget. Varje gång du byter enhet måste du parkoppla handkontrollen med den nya enheten.

Uppdatera

Programvaruuppdateringar för trådlösa DualSense-handkontroller läggs till när du uppdaterar PS5-konsolens systemprogramvara. Parkoppla handkontrollen och uppdatera genom att följa instruktionerna på skärmen.

Så här startar du en uppdatering manuellt:

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör Handkontroll (Allmänt).
 2. Välj Den trådlösa DualSense-handkontrollens programvara.

Felsökning

 1. Stäng av PS5-konsolen.
 2. Leta upp den lilla återställningsknappen på baksidan av handkontrollen. Tryck på återställningsknappen med en nål eller liknande (ingår inte).
 3. Det här medför inte att handkontrollen konfigureras om och påverkar inte parkopplingen.
 4. Anslut handkontrollen till PlayStation®5-konsolen med hjälp av den USB-kabel som medföljde handkontrollen och tryck sedan på PS-knappen.

Serienumret finns på baksidan av den trådlösa handkontrollen, nedanför QR-koden.

 • Serienumret består av 17 alfanumeriska tecken.

Om du har följt anvisningarna ovan men tror att handkontrollen inte ansluts korrekt kan du gå till felsökningsverktyget PlayStation-reparationer.

Tillbaka till kategorier
DualSense Edge-handkontroll
Tillbaka

DualSense Edge-handkontroll

Delarnas namn

A) Riktningsknappar

B) Skapa-knapp

C) Lampskena

D) Styrplatta

E) Spelarindikator

F) Alternativknapp

G) Handlingsknappar

H) Högerspak/R3-knapp

I) Fn-knapp (funktionsknapp)

J) Högtalare

K) PS-knapp

L) Uttag för headset

M) Mikrofon

N) Ljud av-knapp

O) Vänsterspak/L3-knapp

A) R2-stoppreglage

B) L2-stoppreglage

C) Uttag för vänster bakre knapp

D) Återställningsknapp

E) RELEASE-spärr

F) Uttag för höger bakre knapp

A) Förvaring för spakmodul (extra spakmodul säljs separat)

B) Spakar för bakre knappar *

C) Kontakthölje

D) Spakgrepp

* De halvrunda bakre knapparna sitter fast under handkontrollen (ej i bild).

Ansluta

Första gången du använder din trådlösa DualSense Edge™-handkontroll måste du parkoppla den med konsolen.

 1. Slå på PS5™-konsolen.
 2. Anslut handkontrollen till konsolen med den medföljande USB-kabeln.
 3. Tryck på PS-knappen.
  Handkontrollen slås på. Först blinkar lampskenan och sedan tänds spelarindikatorn.
 • När handkontrollen har tillräckligt med batteri kan du koppla bort USB-kabeln och använda handkontrollen trådlöst.  

 • Obs! Handkontrollen kan bara vara kopplad till en PS5-konsol i taget. När du vill använda handkontrollen på en annan konsol måste du parkoppla den med den konsolen.  
 • Du kan använda upp till fyra handkontroller samtidigt. När du trycker på PS-knappen tilldelas en färg till varje spelare.

Mer information finns i guiden nedan. 

När du har parkopplat en handkontroll med PS5-konsolen kan du parkoppla fler handkontroller trådlöst.

 1. Kontrollera att lampskenan på en ytterligare handkontroll är släckt innan du gör parkopplingen. Om lampskenan lyser trycker du på PS-knappen tills ljuset släcks. 
 2. Använd den parkopplade handkontrollen och gå till Inställningar > Tillbehör > Allmänt > Bluetooth-tillbehör.  
 3. På nästa handkontroll du vill parkoppla trycker du och håller ned skapa-knappen och PS-knappen samtidigt.  
 4. Med den handkontroll som redan är parkopplad väljer du den ytterligare handkontrollen som visas på skärmen.

Mer information finns i guiden nedan. 

Personanpassa

Den trådlösa DualSense Edge™-handkontrollen levereras med standardgrepp, höga rundade grepp och låga rundade grepp. Välj det spakgrepp som passar ditt sätt att spela bäst.

 1. Dra spakgreppet på handkontrollen uppåt.
  Lyft bort greppet.
 2. Rikta in det valda spakgreppet på spaken och tryck nedåt för att fästa det.

Mer information finns i guiden nedan. 

De halvrunda bakre knapparna går att byta ut.

 1. Sätt in de halvrunda bakre knapparna i uttagen för bakre knappar.

Mer information finns i guiden nedan. 

Gör det enklare att använda den trådlösa DualSense Edge-handkontrollen genom att ändra knapptilldelningarna.

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör.
 2. Välj Trådlös DualSense Edge-handkontroll > Anpassade profiler.
 3. Välj Skapa anpassad profil, ange ett namn för din anpassade profil och välj sedan OK.
 4. Välj Anpassa knapptilldelningar.
 5. Välj den knapp som du vill ändra och välj sedan den funktion som du vill tilldela den.
  Om du väljer Inaktivera kommer en tryckning på knappen inte att resultera i någon inmatning.
 6. Välj Tillämpa.

Mer information finns i guiden nedan. 

Justera känsligheten och den döda zonen för spakarna på den trådlösa DualSense Edge-handkontrollen.

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör.

 2. Välj Trådlös DualSense Edge-handkontroll > Anpassade profiler.

 3. Välj Skapa anpassad profil, ange ett namn för din anpassade profil och välj sedan OK.

 4. Välj Spakens känslighet/döda zon.

 5. Använd riktningsknapparna för att välja de inställningar du vill ändra.

Mer information finns i guiden nedan. 

Profiler

Du kan spara inställningar för spakens känslighet, anpassade knapptilldelningar, intensitet för vibration och mycket mer i anpassade profiler.

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör
 2. Välj Trådlös DualSense Edge-handkontroll > Anpassade profiler
 3. Välj Skapa anpassad profil, ange ett namn för din anpassade profil och välj sedan OK
 4. Välj en inställning att anpassa. 

Mer information finns i guiden nedan. 

Tilldela profiler genvägar så att du kan växla till dem när du spelar och använda dem på andra PS5-konsoler.

Du kommer åt genvägar genom att hålla ned Fn-knappen och sedan trycka på en handlingsknapp (triangelknapp, cirkelknapp, kryssknapp eller fyrkantknapp).

Den profil som är tilldelad till genvägen med Fn-knappen och triangelknappen är standardprofilen och kan inte ändras. Du kan tilldela profiler som du har gjort till de andra tre genvägarna.

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör.

 2. Välj Trådlös DualSense Edge-handkontroll > Anpassade profiler.

 3. Gå till fliken Ej tilldelade profiler och välj Tilldela bredvid den profil du vill tilldela.

 4. Välj en genväg.
  Om det redan finns en profil tilldelad till genvägen visas den profilens namn. Om du tilldelar profilen skrivs den föregående profilen över.

 5. Använd genvägen för att ändra din profil.

Mer information finns i guiden nedan.

Felsökning

Om en spak inte fungerar som den ska eller slutar fungera helt kan du byta ut den mot en ny spakmodul (säljs separat). Vänster och höger spakmoduler är utbytbara och kan sättas på valfri sida.

 1. Se till att spelarindikatorn på handkontrollen är släckt.
  Om spelarindikatorn lyser trycker du och håller ned PS-knappen tills ljuset släcks.
 2. Koppla bort USB-kabeln från handkontrollen.
 3. Ta loss det främre höljet.
  Ta av höljet genom att skjuta på RELEASE-spärren på handkontrollens baksida.
 1. Lyft frisläppningsspaken.
 1. Ta loss spakmodulen och sätt fast en ny spakmodul.
  Se till att spakmodulen är rätt placerad och skjut sedan modulen längs skårorna på handkontrollen tills du hör ett klick.
 1. Sänk frisläppningsspaken.
 1. Sätt på det främre höljet.
  Rikta in höljets upphöjda delar mot fördjupningarna på handkontrollen och tryck sedan försiktigt höljet på plats tills du hör ett klick.

Mer information finns i guiden nedan. 

Om du har problem med handkontrollen är ofta det första felsökningssteget att återställa den. När du återställer handkontrollen påverkas varken konfigurationen, parkopplingen eller profilinställningarna.

D) Återställningsknapp
 1. Stäng av PS5-konsolen.
 2. Leta upp den lilla återställningsknappen på baksidan av handkontrollen.
 3. Tryck på återställningsknappen med en nål eller liknande (ingår inte).
  Det här medför inte att handkontrollen konfigureras om och påverkar inte parkopplingen eller profilinställningarna.
 4. Anslut handkontrollen till din PlayStation®5-konsol med hjälp av den USB-kabel som medföljde handkontrollen och tryck sedan på PS-knappen.

Mer information finns i guiden nedan. 

Om du har försökt återställa handkontrollen och fortfarande har problem väljer du ett problem bland alternativen nedan.

Tillbaka till kategorier
DUALSHOCK 4-handkontroll
Tillbaka

DUALSHOCK 4-handkontroll

Ansluta

 1. Kontrollera att konsolen är påslagen.
 2. Anslut den trådlösa DUALSHOCK®4-handkontrollen till konsolen med den medföljande USB-kabeln.
 • Om handkontrollen är avstängd trycker du på PS-knappen. Lampskenan blinkar och sedan tänds spelarindikatorn.
 • När handkontrollen har tillräckligt med batteri kan du koppla från USB-kabeln och använda handkontrollen trådlöst. 
 • Obs! Handkontrollen kan bara vara kopplad till en konsol i taget. När du vill använda handkontrollen på en annan konsol måste du parkoppla den med den konsolen.
 • Du kan använda upp till fyra handkontroller samtidigt. När du trycker på PS-knappen tilldelas en färg till varje spelare. 
 • Gå till PlayStation-reparationer om du har problem med att parkoppla handkontrollen med konsolen.

Parkoppla med andra enheter

För att parkoppla en trådlös handkontroll med en enhet som stöds via Bluetooth för första gången aktiverar du parkopplingsläget.

 1. Se till att spelarindikatorn på handkontrollen är släckt. Om spelarindikatorn lyser trycker du och håller ned PS-knappen tills ljuset släcks. Om en USB-enhet är ansluten till handkontrollen kopplar du bort den. 
 2. Tryck och håll ned SHARE-knappen samtidigt som du trycker och håller ned PS-knappen tills lampskenan börjar blinka.
 3. Aktivera Bluetooth på enheten och välj sedan handkontrollen i listan över Bluetooth-enheter. När parkopplingen är klar blinkar lampskenan och sedan tänds spelarindikatorn.

Du går igenom de här stegen varje gång du ansluter till PS5- eller PS4-konsolen från din PC eller Mac.

 1. Slå på konsolen eller sätt den på viloläge. 
 2. Anslut handkontrollen till din PC eller Mac. 
 3. Starta appen PS Remote Play på din PC eller Mac och välj Logga in på PSN.
  Logga in med samma konto som du använder för din konsol. 
 4. Du kan konfigurera inställningar för videokvalitet för fjärrspel, som upplösning och bildhastighet, under Inställningar
 5. Välj PS5 eller PS4.
  Appen söker efter den PS5- eller PS4-konsol som du har loggat in på med ditt konto och ansluter sedan automatiskt till konsolen. Konsolens skärm visas på PC:n eller Mac-datorn när appen har anslutit och du kan börja använda fjärrspel. Välj den konsol som du vill använda om flera konsoler hittas. 

Från och med andra gången kan du välja den konsol som du anslöt till tidigare. 

Du ombeds att registrera konsolen manuellt på din PC eller Mac om konsolen inte kan ansluta till datorn automatiskt.

Felsökning

 1. Stäng av och koppla ur PS4-konsolen. 
 2. Leta upp den lilla återställningsknappen på baksidan av handkontrollen nära L2-knappen.
 3. Använd ett litet verktyg och tryck in knappen i det lilla hålet. Håll in knappen i 3-5 sekunder.
 4. Anslut konsolen, anslut handkontrollen med en USB-kabel och tryck på PS-knappen. Om lampskenan börjar lysa blått har handkontrollen parkopplats.

Om du har följt anvisningarna ovan men tror att handkontrollen inte ansluts korrekt kan du gå till felsökningsverktyget PlayStation-reparationer.

Tillbaka till kategorier
Access-handkontrollen
Tillbaka

Access-handkontrollen

Delarnas namn och deras funktioner

A. PS-knapp

B. Analog spak 

C. Låsknapp för förlängningsarmen

D. Profilindikator/profilknapp 

E. Handkontrollens indikator 

F. Spelarindikator 

G. Lampskena 

H. Mittknapp 

I. Knapputtag 

J. Knapp/knappsymbol

A. Spakfäste

B. Spakbas

C. Frisläppningsspärr

E. Expansionsportar

A. Återställningsknapp

B. 10–24 skruvhål 

C. 1/4–20 skruvhål

D. Halkfri baksida

Ansluta

Första gången du använder Access™-handkontrollen måste du parkoppla den med PS5®-konsolen. Konsolen måste också konfigureras och parkopplas med en trådlös DualSense™-handkontroll.

 1. Kontrollera att PS5-konsolen är påslagen.
 2. Anslut handkontrollen till konsolen med den medföljande USB-kabeln.
  Parkopplingen har slutförts och du kan koppla bort USB-kabeln om du vill använda handkontrollen trådlöst.
 3. Tryck på PS-knappen på spakbasen.
 4. Välj en användare.
  När lampskenan blinkar tänds spelarindikatorn och handkontrollens indikatorlampa.
 5. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera handkontrollen. Använd basprofilen för att navigera i konfigurationen.

Om du vill använda två nya Access-handkontroller för första gången måste du parkoppla båda med PS5-konsolen. Konsolen måste också konfigureras och parkopplas med en trådlös DualSense™-handkontroll. 

 1. Kontrollera att konsolen är påslagen. 
 2. Anslut en av handkontrollerna till konsolen med den medföljande USB-kabeln. Upprepa med den andra handkontrollen.
  Parkopplingen har slutförts och du kan koppla bort USB-kabeln om du vill använda handkontrollerna trådlöst.
 3. Tryck på PS-knappen på spakbasen för den första handkontrollen. 
 4. Välj en användare.
  När lampskenan blinkar tänds spelarindikatorn och handkontrollens indikatorlampa.
 5. Tryck på PS-knappen på spakbasen för den andra handkontrollen.
 6. Välj samma användare som för den första handkontrollen.
  När lampskenan blinkar tänds spelarindikatorn precis som på den första handkontrollen och två handkontrollsindikatorer tänds.
 7. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera handkontrollerna. Använd basprofilen för att navigera i konfigurationen. 
Supportvideo: Konfigurera Access-handkontrollen

Personanpassa

Du kan byta knapparna mot någon av de olika typer som medföljer och hitta det som passar bäst för din spelstil. Stäng av Access-handkontrollen när du byter knappar för att undvika att du råkar trycka på knapparna när du spelar.

Du kan montera Access™-handkontrollen på ett stativ eller med hjälp av en AMPS-mönsterbas och skruvhålen på handkontrollens undersida. 

Läs om specifikationerna för expansionsportar och information om 3D-utskrift för Access™-handkontrollen till PlayStation®5-konsoler.

Knappar, omkopplare och andra enheter från tredje part som är kompatibla med en 3,5 mm-port kan anslutas till handkontrollens expansionsportar för fler mappningsalternativ. Från vänster är portarna placerade i följande ordning: E1, E2, USB-port, E3 och E4.

Profiler

Skapa och spara upp till 30 anpassade profiler för Access-handkontrollen.

 1. Från hemskärmen går du till Inställningar > Tillbehör
 2. Välj Access-handkontroll > Profilbibliotek.
 3. Välj Skapa profil.
 4. Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera Handkontrollens orientering och Knapptilldelningar.
 5. Välj en av de tre platserna och välj sedan Tilldela.
  Om du väljer Tilldela utan att välja en plats sparas dina inställningar på PlayStation®5-konsolen utan att tilldelas till en plats i handkontrollen.
 1. Välj en profil i ditt Profilbibliotek.
 2. Välj Redigera > Knapptilldelningar
 3. Välj den knapp du vill redigera och välj sedan Tilldela knapp.
 4. Välj den funktion du vill tilldela knappen.
  Du kan också välja Ej tilldelad för att ställa in knappen till null (ingen funktion).
 5. Följ instruktionerna på skärmen för att anpassa knapptryckningen.
 6. Upprepa steg 3–5 tills du har redigerat alla knappar som du vill anpassa. 
 7. När du är klar med att redigera knapptilldelningar väljer du Klar
 8. Spara ändringarna genom att tilldela profilen till en plats på handkontrollen. 
Supportvideo: Tilldela profiler för Access-handkontrollen
Supportvideo: Skapa anpassade profiler för Access-handkontrollen

Felsökning

Om du har problem med handkontrollen kan du prova att använda återställningsknappen. Den här återställningsmetoden påverkar inte parkoppling, profiler eller andra inställningar för handkontrollen.

 1. Stäng av PlayStation®5-konsolen.
  Gå till kontrollcentret och välj Ström > Stäng av PS5-systemet.
  Du kan också trycka in och hålla ned strömknappen tills konsolen piper.
 2. Vänd på handkontrollen och leta upp återställningsknappen.
 3. Använd en liten nål eller liknande (medföljer ej) för att trycka in återställningsknappen i minst en sekund.
 4. Anslut handkontrollen till PS5®-konsolen med den medföljande USB-kabeln och tryck sedan på PS-knappen.

Serienumret finns på baksidan av handkontrollen, ovanför QR-koden.

Se till att du har uppdaterat systemprogramvaran för PS5®-konsolen och programvaran för Access-handkontrollen till den senaste versionen. 

Om du har försökt att återställa handkontrollen och fortfarande upplever problem kan du få hjälp med vårt felsökningsverktyg.

Tillbaka till kategorier
Handböcker och garanti
Tillbaka

Handböcker och garanti

Handböcker och garantier

Hitta handböcker för din konsol eller enhet.

Hitta garantiinformation för dina konsoler och enheter.

Användarhandbok online

Om du vill läsa PlayStation®5-konsolens användarhandbok går du till hemskärmen på PS5-konsolen och väljer

Inställningar > Användarhandbok, hälso- och säkerhetsinformation samt annan information > Användarhandbok.

Visa användarhandboken online för PlayStation®4-konsoler.

Visa användarhandboken online för PlayStation®3-konsoler.