Ställa in profiler för Access-handkontroller

Läs om hur du ställer in och använder Access™-handkontrollsprofiler så att de passar ditt sätt att spela.

Skapa en profil för Access-handkontrollen

Skapa och spara upp till 30 anpassade profiler för Access-handkontrollen.

 1. Från hemskärmen går du till Inställningar > Tillbehör
 2. Välj Access-handkontroll > Profilbibliotek
 3. Välj Skapa profil
 4. Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera Handkontrollens orientering och Knapptilldelningar.
 5. Välj en av de tre platserna och välj sedan Tilldela.
  Om du väljer Tilldela utan att välja en plats sparas dina inställningar på PlayStation®5-konsolen utan att tilldelas till en plats i handkontrollen. 

Redigera profilerna för Access-handkontrollen som är sparade på PS5®-konsolen.

 1. I ditt Profilbibliotek väljer du en profil att redigera.
 2. Välj Redigera
 3. Markera det du vill redigera och konfigurera inställningarna: 

Du kan också välja Tilldela till plats eller Ta bort i steg 2.

Använda genvägar till Access-handkontrollsprofiler

Du kan tilldela upp till tre av dina favoritprofiler till platserna på handkontrollen så att du kan växla fritt mellan dem under spelets gång. Du kan även tilldela en profil till flera platser. 

 1. Från hemskärmen går du till Inställningar > Tillbehör
 2. Välj Access-handkontroll > Profilbibliotek.
 3. Välj en profil som du vill tilldela till en plats. 
 4. Välj Tilldela till plats.
 5. Välj Plats 1, Plats 2 eller Plats 3.
  Om du har två parkopplade Access-handkontroller tilldelar du profilen till en eller båda handkontrollerna och väljer sedan Plats 1, Plats 2 eller Plats 3.
 6. Välj Tilldela.

Tryck på profilknappen på spakbasen på Access-handkontrollen. Upprepa för att växla mellan de tre tilldelade profilerna.  

 • Profilknappen är placerad mot dig när den analoga spaken är på vänster sida och mittknappen på höger sida.
 • Profilindikatorn tänds för plats 1, plats 2 och plats 3 för att hjälpa dig identifiera vilken profil du har valt. 

Profilknappen kan också användas enligt följande:

Tryck och håll ned
Visar profilens aktuella knapptilldelningar på skärmen.

Tryck och håll ned tills profilindikatorn släcks
Växlar till basprofilen. Använd basprofilen när knapptilldelningarna för din anpassade profil t.ex. inte fungerar korrekt. 

Ändra handkontrollens orientering 

Ställ in Access-handkontrollens orientering till vänster, höger, uppåt eller nedåt.

 1. Välj en profil i ditt Profilbibliotek.
 2. Välj Redigera > Handkontrollens orientering.
  En skärm för val av orientering visas. 
 3. Välj den riktning du vill att spakbasen ska peka. 
 • Tänk på att när du väljer en ny orientering eller byter till en annan profil måste du fysiskt placera handkontrollen så att den matchar. 

Anpassa knapptilldelningar för Access-handkontrollen

Ställ in olika funktioner för knapparna på Access-handkontrollen baserat på dina önskemål.

 1. Välj en profil i ditt Profilbibliotek.
 2. Välj Redigera > Knapptilldelningar
 3. Välj den knapp du vill redigera och välj sedan Tilldela knapp.
 4. Välj den funktion du vill tilldela knappen.
  Du kan också välja Ej tilldelad för att ställa in knappen till null (ingen funktion).
 5. Följ instruktionerna på skärmen för att anpassa knapptryckningen.
 6. Upprepa steg 3–5 tills du har redigerat alla knappar som du vill anpassa. 
 7. När du är klar med att redigera knapptilldelningar väljer du Klar
 8. Spara ändringarna genom att tilldela profilen till en plats på handkontrollen. 
 • Kryssknappen, cirkelknappen, alternativknappen och vänsterspaken (eller riktningsknapparna) krävs för att styra din PS5-konsol. Om du sparar en profil utan att tilldela dessa knappar och spaken måste du använda ytterligare en handkontroll eller basprofilen för att kunna använda dessa funktioner. 
 • Du kan ställa in mittknappen till Ej tilldelad om du vill vila din hand eller handled på den.  
 • När du är nöjd med knapptilldelningarna kan du sätta knappsymboler på knapparna så att du kommer ihåg deras funktioner. 

Anpassa knapptryckningar på Access-handkontrollen

 1. Skapa eller redigera en knapptilldelning. 
 2. När du har tilldelat en knapp väljer du Tilldela samtidig tryckning eller Knappväxling.
 • Tilldela samtidig tryckning för att tilldela att en andra knapp trycks ned samtidigt.
 • Om du aktiverar Knappväxling så fungerar knappen som en Caps Lock-tangent på ett tangentbord. Genom att trycka en gång på knappen hålls den intryckt så att du inte behöver göra det fysiskt. 
 • Inställningarna för knappväxling visas på skärmen när du trycker på växlingsknappen. 

Anpassa inmatningen för spaken på Access-handkontrollen

Du kan anpassa den analoga spakens känslighet och döda zon. Spakens känslighet avgör hur snabba eller långsamma dina rörelser är när du rör spaken. Den döda zonen är hur mycket du kan röra på spaken innan det identifieras som en inmatning. 

 • Justera känsligheten för spaken för att snabba upp eller sakta ned spelkaraktärens rörelse eller synfält. 
 • Ställ in den döda zonen för att få bättre kontroll över spelkaraktärens rörelser och synfält. 
 1. Välj en profil i ditt Profilbibliotek
 2. Välj Redigera > Spakens känslighet/döda zon
 3. På menyn som visas väljer du det du vill justera. 

A) Känslighetsinställning
Justera känsligheten för din spakrörelse genom att flytta detta reglage. Flytta reglaget åt vänster för att minska känsligheten och flytta det åt höger för att öka känsligheten. 

B) Död zon 
Justera området för spakrörelsen där inmatning inte känns igen genom att flytta det här reglaget åt vänster eller höger. Flytta reglaget åt vänster för att minska den döda zonen, så att spelet reagerar på mindre rörelser med spaken. Flytta reglaget åt höger för att öka den döda zonen, så att spelet bara reagerar på större rörelser med spaken. 

C) Speltest 
Kontrollera hur din aktuella inställning ser ut medan du spelar genom att luta spaken åt vänster eller höger.

D) Justerade indata
Rörelsen på denna skala visar din aktuella känslighetsinställning. Sänk spakens känslighet för långsammare rörlighet på skalan och öka den för snabbare rörlighet. Om spakens inmatning är inom den döda zonen rör sig inte skalan. 

E) Indata från handkontroll 
Indata från handkontroll är inte relaterad till spakens känslighet utan det här reglaget visar hur långt du lutar spaken. Inställningen för död zon visas i svart på reglaget. 

Behöver du hjälp?

Om du upplever oväntade knappinmatningar kan du prova att granska spelets inställningar för handkontrollen. Det kan vara så att de skiljer sig från profilinställningarna för din handkontroll.

Om du har försökt att återställa handkontrollen och fortfarande upplever problem kan du besöka PlayStation-reparationer. 

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter