Ändra inställningar för Access-handkontroller 

Lär dig hur man byter anpassning mellan Access™-handkontroller, justerar ljusstyrkan på handkontrollernas indikatorer och mer därtill.

Ändra inställningar för Access-handkontroller 

De huvudinställningar som krävs för att använda Access-handkontrollen ställs in när du slutför den första konfigurationen. 

  1. Gå till hemskärmen och välj Inställningar > Tillbehör.   
  2. Välj Access-handkontroll.  
  3. Välj någon av följande inställningar för att anpassa den. 

Profilbibliotek

Du kan se dina sparade profiler här. Du kan redigera en profil eller skapa en ny.

Byt handkontroll  

Om du använder två Access-handkontroller kan du byta tilldelade profiler och handkontrollsnamn mellan dem.

Visa knappstatus 

Om du aktiverar det här alternativet visas vilka knappar som är inställda till växlingsläge eller som trycks in kontinuerligt. Välj de knappar du vill växla på skärmen Knapptilldelningar. 

Ljusstyrka för indikatorer på handkontroll 

Ställ in ljusstyrkan för indikatorerna på Access-handkontrollen.

Redigera handkontrollsnamn

Du kan ge Access-handkontrollen ett namn eller redigera namnet på en handkontroll.

Återställa handkontrollen

När du återställer Access-handkontrollen tas alla profiler som tilldelats till platser på handkontrollen bort. Dina sparade profiler finns dock kvar på PlayStation®5-konsolen.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter