Ansluta en trådlös DualSense Edge-handkontroll

Ansluta trådlösa DualSense Edge-handkontroller

Läs om hur du konfigurerar en trådlös DualSense Edge™-handkontroll med en PlayStation®5-konsol.

Parkoppla en trådlös DualSense Edge-handkontroll med en PS5-konsol

Första gången du använder handkontrollen måste du parkoppla den med konsolen.

 1. Slå på PS5™-konsolen.
 2. Anslut handkontrollen till konsolen med den medföljande USB-kabeln.
 3. Tryck på PS-knappen.
  Handkontrollen slås på. Först blinkar lampskenan och sedan tänds spelarindikatorn.
 • När handkontrollen har tillräckligt med batteri kan du koppla bort USB-kabeln och använda handkontrollen trådlöst.  

 • Obs! Handkontrollen kan bara vara kopplad till en PS5-konsol i taget. När du vill använda handkontrollen på en annan konsol måste du parkoppla den med den konsolen.  

 • Du kan använda upp till fyra handkontroller samtidigt. När du trycker på PS-knappen tilldelas en färg till varje spelare.

 • Se till att systemprogramvaran för PlayStation®5-konsolen och enhetsprogramvaran för handkontrollen alltid är uppdaterade till den senaste versionen.

Använda handkontrollen med fast anslutning

Behöver du ladda handkontrollen medan du spelar? Om du vill använda den trådlösa DualSense Edge-handkontrollen med fast anslutning måste du först ställa in anslutningsmetod.

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör > Handkontroll (Allmänt).

 2. Välj Kommunikationsmetod och sedan Använd USB-kabel.

Du kan nu ansluta handkontrollen med den medföljande USB-kabeln. Använd kontakthöljet för att säkerställa att kabeln inte kopplas loss av misstag.

 1. Skjut på spärren på kontakthöljet för att öppna det.
 2. Sätt i USB Type-C-kontakten i kontakthöljet och stäng locket.
  Kontrollera att USB Type-C-kontakten är i rätt position.

Uppdatera programvaran för trådlösa DualSense Edge-handkontroller

Programvaruuppdateringar för trådlösa DualSense Edge-handkontroller läggs till när du uppdaterar PS5-konsolens systemprogramvara. 

För att söka efter programvaruuppdateringar för den trådlösa DualSense Edge-handkontrollen följer du stegen nedan.

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör > Trådlös DualSense Edge-handkontroll.
 2. Välj Den trådlösa DualSense Edge-handkontrollens programvaraför att uppdatera programvaran för den trådlösa handkontrollen.

Du kan även uppdatera programvaran för trådlösa DualSense Edge-handkontroller från en dator. I guiden nedan hittar du mer information.

Ladda trådlösa DualSense Edge-handkontroller

Anslut handkontrollen till konsolen med den medföljande flätade USB-kabeln när PS5-konsolen är påslagen eller i viloläge.

 • När konsolen är i viloläge blinkar lampskenan på handkontrollen orange. 

 • När laddningen är klar slocknar lampskenan.

 • Du kan också ladda handkontrollen genom att ansluta den till en dator eller en annan USB-enhet med en USB-kabel. Se till att använda en USB-kabel som följer USB-standarderna. Det kanske inte går att ladda handkontrollen på vissa enheter.

 • Du kan ladda handkontrollen medan den förvaras i bärväskan. Öppna luckan på bärväskans baksida för att komma åt USB-porten.

Är den trådlösa DualSense Edge-handkontrollen kompatibel med datorer?

Ja, DualSense Edge-handkontrollen är kompatibel med de flesta Windows-datorer via fast anslutning. Många datorspel har inbyggt stöd för knappar, spakar och uttaget för headsetet. Spelutvecklare som använder den senaste uppdateringen aktiverar ytterligare funktioner som adaptiva avtryckare, haptisk feedback och stöd för inbyggda mikrofoner.

 • En PS5-konsol krävs för att redigera handkontrollsprofiler och anpassa knapptilldelningar.

Behöver du mer hjälp med den trådlösa DualSense Edge-handkontrollen?

Gå till felsökningsverktyget PlayStation-reparationer för att få hjälp med felsökning.

Behöver du hjälp? 

Få hjälp med och support för dina PlayStation-produkter.