Allmänna inställningar för handkontroller på PS5-konsoler

Så här justerar du allmänna inställningar för handkontroller på PS5-konsoler

Konfigurera inställningarna för handkontroller på din PlayStation®5-konsol när du vill anpassa inställningar som högtalarvolym eller vibrationsintensitet för handkontrollen.

Så här ändrar du de allmänna inställningarna för handkontroller på PS5-konsoler

 1. Gå till hemskärmen och välj Inställningar > Tillbehör
 2. Välj Handkontroll (Allmänt) för att konfigurera följande:
   
  Volym (högtalare för handkontroll) Justera högtalarvolymen för den trådlösa DualSense™-handkontrollen.
  Den här inställningen gäller även för den trådlösa DualSense Edge™-handkontrollen och den trådlösa DUALSHOCK®4-handkontrollen.
  Intensitet för vibration
  Ställ in intensiteten för den trådlösa DualSense-handkontrollens vibrationsfunktion.
  Den här inställningen gäller även för PlayStation VR2 Sense™-handkontrollen och den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen.
  För den trådlösa DualSense Edge-handkontrollen kan du konfigurera den här inställningen för var och en av dina profiler. 
  Intensitet för avtryckareffekt Ställ in intensiteten för den trådlösa DualSense-handkontrollens avtryckareffekt. Du kan använda funktionen i spel som har stöd för den.
  Den här inställningen gäller även för PS VR2 Sense-handkontrollen.
  För den trådlösa DualSense Edge-handkontrollen kan du konfigurera den här inställningen för var och en av dina profiler. 
  Ljusstyrka för indikatorer på handkontroll Ställ in ljusstyrkan för indikatorerna på den trådlösa handkontrollen.
  Den här inställningen gäller även den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen.
  Om du vill konfigurera den här inställningen för den trådlösa DualSense Edge-handkontrollen går du till Inställningar > Tillbehör > Trådlös DualSense Edge-handkontroll.
  Kommunikationsmetod Välj hur handkontrollen kommunicerar med PS5™-konsolen.
  När signalen är svag ansluter du handkontrollen med den medföljande USB-kabeln och väljer Använd USB-kabel. Om du väljer Använd Bluetooth kommunicerar handkontrollen med konsolen via Bluetooth även om den är ansluten med en USB-kabel.
  Den här inställningen gäller även för den trådlösa DualSense Edge-handkontrollen och den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen*.
  Fördröjning för tryck och håll ned Ställ in fördröjning för tryck och håll ned för PS- eller skapa-knappen.
  Den här inställningen gäller även för den trådlösa DualSense Edge-handkontrollen, PS VR2 Sense-handkontrollen och den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen.
  Den trådlösa DualSense-handkontrollens programvara Parkoppla din trådlösa DualSense-handkontroll med PS5-konsolen och uppdatera den trådlösa handkontrollens programvara.

* Det här gäller inte för trådlösa DUALSHOCK 4-handkontroller i CUH-ZCT1-serien.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter