Personanpassa trådlösa DualSense Edge-handkontroller

Personanpassa trådlösa DualSense Edge-handkontroller

Läs om hur du kan anpassa handkontrollens spakgrepp, bakre knappar och avtryckarlängder.

Byta ut spakgrepp på trådlösa DualSense Edge-handkontroller

Den trådlösa DualSense Edge™-handkontrollen levereras med standardgrepp, höga rundade grepp och låga rundade grepp. Välj det spakgrepp som passar ditt sätt att spela bäst.

  1. Dra spakgreppet på handkontrollen uppåt.
    Lyft bort greppet.

  2. Rikta in det valda spakgreppet på spaken och tryck nedåt för att fästa det.

Du kan också byta ut spakmodulen om den inte fungerar som den ska eller slutar fungera.

Sätta fast bakre knappar på trådlösa DualSense Edge-handkontroller

Den trådlösa DualSense Edge-handkontrollen levereras med halvrundade bakre knappar och spakar för de bakre knapparna. Välj den typ av bakre knappar som passar ditt sätt att spela bäst.

  1. De halvrundade bakre knapparna går att byta ut.

  2. Sätt in de halvrundade bakre knapparna i uttagen för bakre knappar.

  1. Höger och vänster spakar för bakre knapp är inte utbytbara. Kontrollera om det finns en symbol för höger (R) eller vänster (L) på knappen innan du sätter fast dem.

  2. För in spaken för bakre knapp i motsvarande uttag för bakre knapp.

Dra den bakre knappen (från den plats där den sitter fast på handkontrollen) mot handkontrollens ovansida och lyft bort den från uttaget.

Ändra avtryckarlängden/stoppet för L2- och R2-knapparna

Du kan ställa in hur långt L2- och R2-knapparna ska gå in när du trycker på dem (tryck). Flytta helt enkelt L2- och R2-stoppreglagen på handkontrollens baksida.

Med början uppifrån kan du ställa in trycket till långt, medellångt och kort.

  • Om du ställer in stoppreglagen till medellångt tryck eller grunda tryck fungerar inte funktionen för avtryckareffekt.

Ställa in profiler och inställningar för trådlösa DualSense Edge-handkontroller

Du kan också anpassa spakens känslighet, döda zoner, knapptilldelningar, intensitet för vibration och intensitet för avtryckareffekt för handkontrollen genom att skapa anpassade profiler.

Behöver du hjälp? 

Få hjälp med och support för dina PlayStation-produkter.