Byta ut spakmoduler på handkontroller

 

Byta ut spakmoduler på trådlösa DualSense Edge-handkontroller

Läs om hur du tar bort och byter ut spakmoduler på handkontroller.

Om en spak inte fungerar som den ska eller slutar fungera helt kan du byta ut den mot en ny spakmodul (säljs separat). Vänster och höger spakmoduler är utbytbara och kan sättas på valfri sida.

 1. Se till att spelarindikatorn på handkontrollen är släckt.
  Om spelarindikatorn lyser trycker du och håller ned PS-knappen tills ljuset släcks.
 2. Koppla bort USB-kabeln från handkontrollen.
 3. Ta loss det främre höljet.
  Ta av höljet genom att skjuta på RELEASE-spärren på handkontrollens baksida.
 1. Lyft frisläppningsspaken.
 1. Ta loss spakmodulen och sätt fast en ny spakmodul.
  Se till att spakmodulen är rätt placerad och skjut sedan modulen längs skårorna på handkontrollen tills du hör ett klick.
 1. Sänk frisläppningsspaken.
 1. Sätt på det främre höljet.
  Rikta in höljets upphöjda delar mot fördjupningarna på handkontrollen och tryck sedan försiktigt höljet på plats tills du hör ett klick.

Behöver du hjälp? 

Få hjälp med och support för dina PlayStation-produkter.