Ansluta trådlösa DualSense-handkontroller

Läs om hur du laddar och parkopplar trådlösa DualSense™-handkontroller med PlayStation®5-konsoler, ändrar handkontrollsinställningarna och uppdaterar enhetsprogramvaran.

Så här parkopplar du en trådlös DualSense-handkontroll med en PS5-konsol

Om du vill använda handkontrollen måste du parkoppla den med konsolen.

 1. Kontrollera att PS5®-konsolen är på.
 2. Anslut handkontrollen till konsolen med den medföljande USB-kabeln.
 3. Om handkontrollen är avstängd trycker du på PS-knappen.
  Först blinkar lampskenan och sedan tänds spelarindikatorn.
 • Obs! Handkontrollen kan bara vara kopplad till en PS5-konsol i taget. När du vill använda handkontrollen på en annan konsol måste du parkoppla den med den konsolen.
 • Du kan använda upp till fyra handkontroller samtidigt. När du trycker på PS-knappen tilldelas en färg till varje spelare.

När du har parkopplat en handkontroll (handkontroll 1) med PS5-konsolen kan du parkoppla en till handkontroll (handkontroll 2) trådlöst.

 1. Se till att spelarindikatorn på handkontroll 2 är släckt innan du börjar parkoppla. Om spelarindikatorn är tänd håller du in PS-knappen tills indikatorn släcks.
 2. Gå till hemskärmen med handkontroll 1 och välj Inställningar > Tillbehör > Allmänt > Bluetooth-tillbehör.
 3. Håll in skapa- och PS-knappen på handkontroll 2. Lampskenan blinkar och handkontroll 2 visas i listan på skärmen.
 4. Använd handkontroll 1 och välj handkontroll 2 från listan på skärmen. Lampskenan på handkontroll 2 blinkar. När den har parkopplats tänds spelarindikatorn.

Ansluta trådlösa DualSense-handkontroller med andra enheter

Du kan använda handkontrollen även när du inte använder konsolen. Om du vill ha mer information om kompatibla enheter, program och funktioner läser du i guiden nedan.

Ladda trådlösa DualSense-handkontroller

När det är dags att ladda din trådlösa DualSense-handkontroll ansluter du den till PS5-konsolen med den medföljande USB-kabeln. Du kan ladda handkontrollsbatteriet när konsolen är på eller i viloläget.

Tryck på PS-knappen för att visa kontrollcentret och välj Tillbehör för att kontrollera batterinivån i handkontrollen.

Medan handkontrollen laddas visas en animerad batteriikon tillsammans med en blixtsymbol på skärmen.

När den trådlösa handkontrollen DualSense är fulladdad stoppas batteriikonens animering och tre staplar visas.

Du kan ladda handkontrollen när PS5-konsolen är i viloläget. 

Om det uppstår problem när du försöker ladda handkontrollen kan du prova följande steg:

USB-kabeln som medföljer PS5-konsolen är en USB-kabel av slag Type-C till Type-A. Den mindre änden (som du ansluter till handkontrollen) är Type-C, den större rektangulära änden är Type-A.

 • Försök med att ansluta USB-kabeln som medföljde PS5-konsolen till en annan USB-A-port på PS5-konsolen.
 • Försök med en annan USB-kabel av slag Type-C till Type-A, som är till för ”laddning och synkronisering” eller ”laddning och data”. Det går inte att använda kablar som endast kan användas för laddning.
 • Testa med en Type-C-till-Type-C-USB-kabel. Du kan också använda en laddare som är kompatibel med USB-standarden om du har en tillgänglig.

Observera att inte alla USB-laddare kan ladda den trådlösa DualSense-handkontrollen.

Justera ljudinställningar och inställningar för den trådlösa DualSense-handkontrollen

Du kan ändra utmatningsenhet, volymnivå och röstchattbalans i kontrollcentret.

 • Tryck på PS-knappen för att visa kontrollcentret, välj Ljud och välj den inställning du vill justera.
 • Tryck på ljud av-knappen på handkontrollen för att stänga av och sätta på ljudet från mikrofonen.
 • Tryck och håll ned ljud av-knappen på handkontrollen om du vill stänga av ljudet på mikrofonen och högtalarna. När knappen lyser med orange sken är mikrofonen och ljudutmatningen via alla högtalare avstängd. Tryck på knappen igen när du vill återgå till det ursprungliga läget.

Så här kommer du åt allmänna inställningar för handkontrollen:

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör.
 2. Välj Handkontroll (Allmänt).

Uppdatera enhetsprogramvaran för trådlösa DualSense-handkontroller 

Uppdateringar för trådlösa DualSense-handkontroller läggs till när du uppdaterar systemprogramvaran för PS5-konsolen. Parkoppla handkontrollen och uppdatera genom att följa instruktionerna på skärmen.

Så här startar du en uppdatering manuellt:

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör > Handkontroll (Allmänt).
 2. Välj Den trådlösa DualSense-handkontrollens programvara.

Du kan även använda en dator till att uppdatera programvaran för DualSense-handkontroller. Läs guiden nedan om du vill ha mer information.

Har du problem med en trådlös DualSense-handkontroll?

Om du har följt instruktionerna ovan och handkontrollen fortfarande inte ansluter kan du försöka att återställa den.

Om du fortfarande har problem efter återställningen kan du använda felsökningsverktyget PlayStation-reparationer.

Behöver du hjälp? 

Få hjälp med och support för dina PlayStation-produkter.