Support för den trådlösa DualSense-handkontrollen 

Support för den trådlösa DualSense-handkontrollen på PS5-konsoler

Ta reda på hur du parkopplar och laddar en trådlös DualSense™-handkontroll med en PlayStation®5-konsol, ändrar inställningar för handkontrollen och vilka felsökningsstegen är för att lösa problem med handkontroller.

Så här parkopplar du en trådlös DualSense-handkontroll med en PS5-konsol

Första gången du använder en handkontroll måste du parkoppla den med konsolen.

 1. Kontrollera att PS5™-konsolen är på.
 2. Anslut handkontrollen till konsolen med den medföljande USB-kabeln.
 3. Om handkontrollen är avstängd trycker du på PS-knappen.
  Först blinkar lampskenan och sedan tänds spelarindikatorn. 
 • När handkontrollen har tillräckligt med batteri kan du koppla bort USB-kabeln och använda handkontrollen trådlöst. 
 • Obs! Handkontrollen kan bara vara kopplad till en PS5-konsol i taget. När du vill använda handkontrollen på en annan konsol måste du parkoppla den med den konsolen. 
 • Du kan använda upp till fyra handkontroller samtidigt. När du trycker på PS-knappen tilldelas en färg till varje spelare.

 

När du har parkopplat en handkontroll med PS5-konsolen kan du parkoppla fler handkontroller trådlöst.

 1. Kontrollera att lampskenan på en ytterligare handkontroll är släckt innan du gör parkopplingen. Om lampskenan lyser trycker du på PS-knappen tills ljuset släcks.
 2. Använd den parkopplade handkontrollen och gå till Inställningar > Tillbehör > Allmänt > Bluetooth-tillbehör
 3. På nästa handkontroll du vill parkoppla trycker du och håller ned skapa- och PS-knappen samtidigt
 4. Med den handkontroll som redan är parkopplad väljer du den ytterligare handkontrollen som visas på skärmen.

Ansluta trådlösa DualSense-handkontroller med andra enheter 

Du kan använda handkontrollen även när du inte använder konsolen. Om du vill ha mer information om kompatibla enheter, program och funktioner läser du i guiden nedan.

Ladda trådlösa DualSense-handkontroller

Du kan kontrollera handkontrollens batterinivå genom att välja Tillbehör i kontrollcentret.

När du ansluter handkontrollen till PS5-konsolen via USB-kabeln börjar handkontrollens batteri laddas. Medan det laddas animeras batteriikonen.

Så här laddar du handkontrollen när konsolen är i viloläge:

 1. Gå till Inställningar > System > Energisparinställningar.
 2. Välj Funktioner som är tillgängliga i viloläge och ange Tillför ström till USB-portar till Alltid eller 3 timmar.

När du laddar konsolen i viloläge blinkar lampskenan på handkontrollen orange. När laddningen är klar slocknar lampskenan.

Om det uppstår problem när du försöker ladda handkontrollen kan du prova följande steg:

USB-kabeln som medföljer PS5-konsolen är en USB-kabel av slag Type-C till Type-A. Den mindre änden (som du ansluter till handkontrollen) är Type-C, den större rektangulära änden är Type-A.

 • Försök med att ansluta USB-kabeln som medföljer PS5-konsolen till en annan USB-A-port på PS5-konsolen. 
 • Försök med en annan USB-kabel av slag Type-C till Type-A, som är till för ”laddning och synkronisering” eller ”laddning och data”. Kablar som anges som ”endast laddning” kan inte användas. 
 • Prova med en USB-kabel av slag Type C till Type C om du har en sådan. Du kan också använda en laddare som är kompatibel med USB-standarden om du har en tillgänglig. Observera att inte alla USB-laddare kan ladda den trådlösa DualSense-handkontrollen.

Om du vill kontrollera status under laddning trycker du på PS-knappen på den trådlösa DualSense-handkontrollen. En animerad batteriikon visas på skärmen medan den trådlösa DualSense-handkontrollen laddas.

När den trådlösa handkontrollen DualSense är fulladdad stoppas batteriikonens animering och tre staplar visas.

Justera ljudinställningar och inställningar för den trådlösa DualSense-handkontrollen

Du kan justera utmatningsenhet, volymnivå och röstchattbalans i kontrollcentret:

 • Tryck ned PS-knappen för att visa kontrollcentret, välj Ljud och en inställning du vill justera. 
 • Tryck på ljud av-knappen på handkontrollen för att stänga av och sätta på ljudet från mikrofonen.
 • Tryck och håll ned ljud av-knappen på handkontrollen om du vill stänga av ljudet på mikrofonen och högtalarna. När knappen blinkar är mikrofonen och ljudutmatningen via alla högtalare avstängd. Tryck på knappen igen när du vill återgå till det ursprungliga läget.

Så här kommer du åt allmänna inställningar för handkontrollen:

 1. Gå till Inställningar Tillbehör.
 2. Välj Handkontroll (Allmänt)

Uppdatera programvaran för trådlösa DualSense-handkontroller 

Programvaruuppdateringar för trådlösa DualSense-handkontroller läggs till när du uppdaterar PS5-konsolens systemprogramvara. Parkoppla handkontrollen och uppdatera genom att följa instruktionerna på skärmen. 

Så här startar du en uppdatering manuellt: 

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör > Handkontroll (Allmänt).
 2. Välj Den trådlösa DualSense-handkontrollens programvara.

Du kan även uppdatera programvaran för trådlösa DualSense-handkontroller från en dator. I guiden nedan hittar du mer information.

Har du problem med en trådlös DualSense-handkontroll?

Om du har följt anvisningarna ovan men tror att handkontrollen inte ansluts korrekt kan du gå till felsökningsverktyget PlayStation-reparationer.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter