Support för den trådlösa DualSense-handkontrollen 

Support för den trådlösa DualSense-handkontrollen på PS5-konsoler

Ta reda på hur du parkopplar och laddar en trådlös DualSense™-handkontroll med en PlayStation®5-konsol, ändrar inställningar för handkontrollen och vilka felsökningsstegen är för att lösa problem med handkontroller.

Så här parkopplar du en trådlös DualSense-handkontroll med en PS5-konsol

Första gången du använder en handkontroll måste du parkoppla den med konsolen.

 1. Kontrollera att PS5-konsolen är på.

 2. Anslut handkontrollen till konsolen med den medföljande USB-kabeln.

Om handkontrollen är avstängd trycker du på PS-knappen. Först blinkar lampskenan och sedan tänds spelarindikatorn. 

När handkontrollen har tillräckligt med batteri kan du koppla från USB-kabeln och använda handkontrollen trådlöst.

Obs! Handkontrollen kan bara vara kopplad till en PS5-konsol i taget. När du vill använda handkontrollen på en annan konsol måste du parkoppla den med den konsolen.

Du kan använda upp till fyra handkontroller samtidigt. 

Så här laddar du en trådlös DualSense-handkontroll

Du kan kontrollera handkontrollens batterinivå genom att välja Tillbehör i kontrollcentret.

När du ansluter handkontrollen till PS5-konsolen via USB-kabeln börjar handkontrollens batteri laddas. Medan det laddas animeras batteriikonen.

Ladda i viloläge

Så här laddar du handkontrollen när konsolen är i viloläge:

 • Gå in på Inställningar > System > Energisparinställningar > Funktioner som är tillgängliga i viloläge och ställ in Tillför ström till USB-portar på Alltid eller 3 timmar.

När du laddar konsolen i viloläge blinkar lampskenan på handkontrollen orange. När laddningen är klar slocknar lampskenan.

Om det uppstår problem när du försöker ladda handkontrollen kan du prova följande steg:

USB-kabeln som medföljer PS5-konsolen är en USB-kabel av slag Type C till Type A. Den mindre, rundare änden (som kopplas in i handkontrollen) är Type C, och den större, rektangulära änden är Type A.

 1. Testa att ansluta USB-kabeln som medföljer PS5-konsolen till en annan USB-A-port på PS5-konsolen.
 2. Försök med en annan USB-kabel av slag Type C till Type A, som är till för ”laddning och synkronisering” eller ”laddning och data”. Kablar som anges som ”endast laddning” kan inte användas. 
 3. Prova med en USB-kabel av slag Type C till Type C om du har en sådan.
 4. Du kan också använda en laddare som är kompatibel med USB-standarden om du har en tillgänglig. Observera att inte alla USB-laddare kan ladda den trådlösa DualSense-handkontrollen.
Laddningsindikatorer på den trådlösa DualSense-handkontrollen

Om du vill kontrollera status under laddning trycker du på PS-knappen på den trådlösa DualSense-handkontrollen. 

En animerad batteriikon visas på skärmen medan den trådlösa DualSense-handkontrollen laddas.

När den trådlösa handkontrollen DualSense är fulladdad stoppas batteriikonens animering och tre staplar visas.

Justera ljudinställningar och inställningar för den trådlösa DualSense-handkontrollen

Du kan justera utmatningsenhet, volymnivå och röstchattbalans i kontrollcentret:

 • Tryck ned PS-knappen för att visa kontrollcentret, välj Ljud och en inställning du vill justera. 

 • Tryck på ljud av-knappen på handkontrollen för att stänga av och sätta på ljudet från mikrofonen.

 • Tryck in ljud av-knappen på handkontrollen om du vill stänga av ljudet på mikrofonen och högtalarna. När knappen blinkar är mikrofonen och ljudutmatningen via alla högtalare avstängd. Tryck på knappen igen när du vill återgå till det ursprungliga läget.

Så här kommer du åt allmänna inställningar för handkontrollen:

Gå till hemskärmen och välj Inställningar > Tillbehör > Handkontroller

På den här menyn kan du justera volym, vibrationsstyrka, avtryckareffekt och ljusstyrka för handkontrollens indikatorer.

Parkoppla flera handkontroller trådlöst

När du har parkopplat en handkontroll med PS5-konsolen kan du parkoppla fler handkontroller trådlöst.

 1. Kontrollera att lampskenan på en ytterligare handkontroll är släckt innan du gör parkopplingen. Om lampskenan lyser trycker du på PS-knappen tills ljuset släcks.

 2. Använd den parkopplade handkontrollen och gå till Inställningar > Tillbehör > Allmänt > Bluetooth Tillbehör.

 3. På nästa handkontroll du vill parkoppla trycker du ned skapa-knappen och PS-knappen samtidigt. 

 4. Med den handkontroll som redan är parkopplad väljer du den ytterligare handkontrollen som visas på skärmen.

Så här återställer du en trådlös DualSense-handkontroll

 1. Stäng av PS5-konsolen. 

 2. Leta upp den lilla återställningsknappen på baksidan av handkontrollen.

 3. Använd ett litet verktyg och tryck in knappen inuti hålet. Håll knappen intryckt i ungefär 3–5 sekunder.

 4. Anslut handkontrollen till PS5-konsolen med en USB-kabel och tryck på PS-knappen.

Så här uppdaterar du programvaran för den trådlösa DualSense-handkontrollen 

När du ansluter handkontrollen kan det hända att programvaran för den trådlösa handkontrollen uppdateras. Anslut handkontrollen till PS5-konsolen med den medföljande USB-kabeln och följ anvisningarna på skärmen. 

Om du vill starta en uppdatering manuellt går du till Inställningar > Tillbehör > Handkontroller > Den trådlösa handkontrollens programvara.

Du kan även uppdatera programvaran för trådlösa DualSense-handkontroller från en dator. I guiden nedan hittar du mer information.

Har du problem med en trådlös DualSense-handkontroll?

Om du har följt anvisningarna ovan men tror att handkontrollen inte ansluts korrekt kan du gå till felsökningsverktyget PlayStation Repairs.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter