Så här använder du trådlösa DualSense-handkontroller med PC, Mac, Android och iOS

Om du vill använda den trådlösa DualSense™-handkontrollen med kompatibla spel och program på en enhet som stöds kan du ansluta via USB eller Bluetooth® med några få steg.

Enheter som är kompatibla med trådlösa DualSense-handkontroller

Enheter med de operativsystem som anges nedan eller senare har stöd för anslutning till trådlösa DualSense-handkontroller via Bluetooth och USB. När du är ansluten kan du använda den trådlösa handkontrollen för att styra kompatibla spel och program.

macOS Big Sur 11.3 tvOS 14.5
iOS 14.5 Android 12
iPadOS 14.5  
 • Handkontrollen stöds av Windows-datorer via en fast anslutning.
 • Beroende på enheten kanske vissa av handkontrollens funktioner inte är tillgängliga. Det finns ingen garanti för att alla enheter är kompatibla med handkontrollen. 
 • Om du vill veta vilka Android-enheter som har stöd för den trådlösa DualSense-handkontrollens drivrutin kontaktar du enhetens tillverkare.

Så här parkopplar du en trådlös DualSense-handkontroll med en enhet som stöds

För att parkoppla en trådlös handkontroll med en enhet som stöds via Bluetooth för första gången aktiverar du parkopplingsläget:

 1. Se till att spelarindikatorn på handkontrollen är släckt.
  Om spelarindikatorn lyser trycker du och håller ned PS-knappen tills ljuset släcks. Om en USB-kabel är ansluten till handkontrollen kopplar du bort den.
 2. Tryck och håll ned skapa-knappen samtidigt som du trycker och håller ned PS-knappen tills lampskenan börjar blinka.
 3. Aktivera Bluetooth på enheten och välj sedan handkontrollen i listan över Bluetooth-enheter.
  När parkopplingen är klar blinkar lampskenan och sedan tänds spelarindikatorn.

Handkontrollen kan endast parkopplas med en enhet i taget. Varje gång du byter enhet måste du parkoppla handkontrollen med den nya enheten.

Så här ansluter du en trådlös DualSense-handkontroll till en enhet som stöds via USB

De flesta Windows-datorer har stöd för handkontrollen via en fast anslutning. 

Du kan ansluta handkontrollen till en enhet som stöds med en USB-kabel som har en Type-C-kontakt.

Spel och program som är kompatibla med den trådlösa DualSense-handkontrollen

Du kan använda handkontrollen för att spela spel som strömmas från PS5®- eller PS4™-konsolen till en enhet som stöds med hjälp av appen PS Remote Play.

Den trådlösa handkontrollen kan också användas för att spela spel som har stöd för handkontroller från olika tillverkare.

Vissa funktioner på den trådlösa handkontrollen kanske inte kan användas när den är parkopplad med en enhet som stöds:

 • Skapa-knapp* 
 • Styrplatta, lampskena och rörelsedetektor
 • Haptisk feedback
 • Anslutning av högtalare, inbyggd mikrofon och hörlursuttag
 • Adaptiva avtryckare (endast Android)

* I vissa fall är skapa-knappen kopplad till en separat funktion. 

Så här återansluter du en trådlös handkontroll till PS5-konsolen

Om du vill återansluta en trådlös handkontroll till PS5-konsolen ansluter du den till konsolen med en kompatibel USB-kabel och trycker på PS-knappen på den trådlösa handkontrollen. Sedan kan du ta bort USB-kabeln och använda handkontrollen trådlöst.

Har du problem med en trådlös DualSense-handkontroll? 

Om du har följt anvisningarna ovan men tror att handkontrollen inte ansluts korrekt kan du prova att återställa handkontrollen.

Om du har försökt att återställa handkontrollen och fortfarande upplever problem kan du besöka PlayStation-reparationer.

Behöver du hjälp? 

Få hjälp med och support för dina PlayStation-produkter.