Support för trådlös DUALSHOCK 4-handkontroll

Support för trådlös DUALSHOCK 4-handkontroll

Ta reda på hur du parkopplar och laddar en trådlös DUALSHOCK®4-handkontroll med en PlayStation®5- eller PlayStation®4-konsol, och hur du ändrar inställningarna för handkontrollen.

Så här parkopplar du handkontrollen med en PS4- eller PS5-konsol

 1. Kontrollera att konsolen är på. 

 2. Anslut handkontrollen till konsolen med den medföljande USB-kabeln. 

 • Om handkontrollen är avstängd trycker du på PS-knappen. Lampskenan blinkar och sedan tänds spelarindikatorn.
 • När batterinivån i handkontrollen är tillräckligt hög kan du koppla från USB-kabeln och använda handkontrollen trådlöst. 
 • Obs! Handkontrollen kan bara vara kopplad till en konsol i taget. När du vill använda handkontrollen med en annan konsol måste du parkoppla den med den konsolen. 
 • Du kan använda upp till fyra handkontroller samtidigt. När du trycker på PS-knappen tilldelas en färg till varje spelare. 
 • Gå till PlayStation-reparationer om du har problem med att parkoppla handkontrollen med konsolen.

Ansluta en trådlös DUALSHOCK 4-handkontroll med andra enheter

Du kan använda handkontrollen även när du inte använder konsolen. Om du vill ha mer information om kompatibla enheter, program och funktioner läser du i guiden nedan.

Ladda en trådlös DUALSHOCK 4-handkontroll i viloläge

När du använder PS4-konsolen kan du kontrollera handkontrollens batterinivå genom att trycka på och hålla ned PS-knappen på handkontrollen för att visa snabbmenyn. Handkontrollens batterinivå visas på den här skärmen. 

Så här laddar du handkontrollen när konsolen är i viloläge: 

 1. Gå in på Inställningar > Energisparinställningar > Ställ in funktioner som är tillgängliga i viloläge. 
 2. Välj Tillför ström till USB-portar.
  Handkontrollerna kan laddas i viloläge. Om du väljer 3 timmar förblir USB-portarna endast anslutna i 3 timmar efter att viloläget har aktiverats. Efter 3 timmar sänker systemet energiförbrukningen för att spara energi.
 • När du laddar konsolen i viloläge blinkar lampskenan på handkontrollen orange. När laddningen är klar slocknar lampskenan.

Så här ändrar du inställningarna för trådlösa DUALSHOCK 4-handkontroller

Välj konsol nedan.

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör
 2. Välj Handkontroll (Allmänt) och konfigurera handkontrollens inställningar.
 1. Gå till Inställningar > Enheter
 2. Välj Handkontroller och justera sedan handkontrollens inställningar. 

Så här styr du om allt ljud till hörlurarna, 

 1. Gå till Inställningar > Enheter > Ljudenheter
 2. Välj Utdata till hörlurar > Allt ljud.
  Justera Volymkontroll (hörlurar).
  Om det inte går att välja Utdata till hörlurar betyder det att handkontrollen inte har identifierat hörlurarna.
 • Om den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen inte vibrerar som den ska kanske handkontrollens vibrationsfunktion är avstängd. Om du vill slå på den igen väljer du Aktivera vibration
 • Om du har anslutit hörlurar till 3,5-millimetersuttaget för hörlurar på den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen men inte hör något ljud, eller om ljudet från hörlurarna är mycket svagt, kan du börja med att kontrollera att hörlurskontakten är intryckt hela vägen. 

Har du problem med din trådlösa DUALSHOCK 4-handkontroll?

Om du har följt anvisningarna ovan men tror att handkontrollen inte ansluts korrekt kan du gå till felsökningsverktyget PlayStation-reparationer.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter