Support för den trådlösa DUALSHOCK®4-handkontrollen

Support för den trådlösa DUALSHOCK®4-handkontrollen

Ta reda på hur du parkopplar och laddar den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen med en PlayStation®4-konsol och hur du ändrar inställningarna för den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen.

PS4-konsol: så här parkopplar du en trådlös DUALSHOCK 4-handkontroll

 1. Slå på PS4-konsolen, anslut handkontrollen med en mikro-USB-kabel och tryck sedan på PS-knappen på handkontrollen. 

 2. När handkontrollens lampa tänds kan du ta bort kabeln och använda handkontrollen trådlöst.

Du kan använda upp till fyra handkontroller samtidigt. När du trycker på PS-knappen tilldelas användaren en färg.

Andra enheter: så här parkopplar du en trådlös DUALSHOCK 4-handkontroll

Du kan använda den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen även när du inte använder PS4-konsolen. Ta reda på mer om kompatibla enheter, program och funktioner:

Återställa den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen

 1. Stäng av och koppla ur PS4-konsolen. 

 2. Leta upp den lilla återställningsknappen på baksidan av handkontrollen nära L2-axelknappen.

 3. Använd ett litet verktyg och tryck in knappen i det lilla hålet. Håll knappen intryckt i ungefär 3–5 sekunder.

 4. Anslut handkontrollen till PS4-konsolen med en USB-kabel och tryck på PS-knappen.

 5. Om lampskenan börjar lysa blått har handkontrollen parkopplats.

Om handkontrollen inte svarar, eller kan anslutas till en annan USB-port eller ett annat system, kan du besöka felsökningsverktyget PlayStation-reparationer för att kontrollera om din maskinvara är kvalificerad för en garantireparation.

Vibrationsinställningar för den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen

Om den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen inte vibrerar som den ska kanske handkontrollens vibrationsfunktion är avstängd. Så här aktiverar du den igen:

 1. Gå till Inställningar > Enheter > Handkontroller > Aktivera vibration.

 2. Om det fortfarande är problem med handkontrollen kan du försöka återställa den.

Ljudinställningar för den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen

Om du har anslutit hörlurar till 3,5-millimetersuttaget för hörlurar på den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen men inte hör något ljud, eller om ljudet från hörlurarna är mycket svagt, kan du börja med att kontrollera att hörlurskontakten är intryckt hela vägen. Dra ur kontakten och sätt i hörlurarna ordentligt igen.

Så här styr du om allt ljud till hörlurarna:

 1. Gå till Inställningar > Enheter > Ljudenheter.

 2. Välj Utdata till hörlurar > Allt ljud.

 3. Markera alternativet Volymkontroll (hörlurar) och tryck åt höger på riktningsknapparna så att handkontrollens volym höjs.

Om det inte går att välja Utdata till hörlurar betyder det att handkontrollen inte har identifierat hörlurarna.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter