Så här justerar du allmänna inställningar för handkontroller på PS4-konsoler

Konfigurera handkontrollsinställningarna på din PlayStation®4-konsol och anpassa inställningar som högtalarvolym eller vibrationsintensitet för handkontrollen.

Så här ändrar du de allmänna inställningarna för handkontroller på PS4-konsoler

  1. Gå till Inställningar > Enheter.
  2. Välj Handkontroller för att konfigurera följande inställningar:

Du kan justera volymen med handkontrollen genom att markera Volymkontroll (högtalare för handkontroll) och flytta volymmätaren åt vänster eller höger.

Du kan slå på och stänga av vibrationsfunktionen genom att välja Aktivera vibration.

När du stänger av vibration vibrerar inte handkontrollen även om du aktiverar vibrationsfunktionen i ett spel.

Justera lampskenans ljusstyrka.

Du kan välja om du vill kommunicera med din PS4-konsol via Bluetooth eller en trådbunden anslutning med hjälp av USB-kabeln.

Den här inställningen visas endast om du har anslutit en handkontroll i CUH-ZCT2-serien med en USB-kabel.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter