Så här ansluter du en Access-handkontroll för PS5-konsoler

Läs om hur du konfigurerar och laddar din Access™-handkontroll för PlayStation®5-konsoler.

Så här parkopplar och konfigurerar du en Access-handkontroll

Första gången du använder Access-handkontrollen måste du parkoppla den med PS5®-konsolen. Konsolen måste också konfigureras och parkopplas med en trådlös DualSense™-handkontroll. 

 1. Kontrollera att PS5-konsolen är påslagen. 
 2. Anslut handkontrollen till konsolen med den medföljande USB-kabeln. 
  Parkopplingen har slutförts och du kan koppla bort USB-kabeln om du vill använda handkontrollen trådlöst.  
 3. Tryck på PS-knappen på spakbasen. 
 4. Välj en användare. 
  När lampskenan blinkar tänds spelarindikatorn och handkontrollens indikatorlampa. 
 5. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera handkontrollen. Använd basprofilen för att navigera i konfigurationen. 
 • Alla Access-handkontroller har samma basprofil (standardinställningar) förinstallerad. 
 • När laddningen är klar kan du koppla bort USB-kabeln och använda handkontrollen trådlöst.
 • Handkontrollen kan bara vara kopplad till en PS5-konsol i taget. När du vill använda handkontrollen på en annan konsol måste du parkoppla den med den konsolen. 
 • Se till att uppdatera handkontrollens programvara till den senaste versionen. När det kommer en ny uppdatering följer du instruktionerna på skärmen.

Så här parkopplar och konfigurerar du två Access-handkontroller 

Om du vill använda två nya Access-handkontroller för första gången måste du parkoppla båda med PS5-konsolen. Konsolen måste också konfigureras och parkopplas med en trådlös DualSense™-handkontroll. 

 1. Kontrollera att konsolen är påslagen. 
 2. Anslut en av handkontrollerna till konsolen med den medföljande USB-kabeln. Upprepa med den andra handkontrollen.
  Parkopplingen har slutförts och du kan koppla bort USB-kabeln om du vill använda handkontrollerna trådlöst.
 3. Tryck på PS-knappen på spakbasen för den första handkontrollen. 
 4. Välj en användare.
  När lampskenan blinkar tänds spelarindikatorn och handkontrollens indikatorlampa.
 5. Tryck på PS-knappen på spakbasen för den andra handkontrollen.
 6. Välj samma användare som för den första handkontrollen.
  När lampskenan blinkar tänds spelarindikatorn precis som på den första handkontrollen och två handkontrollsindikatorer tänds.
 7. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera handkontrollerna. Använd basprofilen för att navigera i konfigurationen. 

Du kan även parkoppla en andra handkontroll (handkontroll 2) trådlöst om den första handkontrollen (handkontroll 1) redan är parkopplad med din PS5-konsol. 

 1. Innan du gör parkopplingen kontrollerar du att spelarindikatorn på handkontroll 2 är släckt.
  Om spelarindikatorn lyser trycker du och håller ned PS-knappen tills lampan släcks. 
 2. Gå till hemskärmen med handkontroll 1 och välj Inställningar > Tillbehör > Allmänt > Bluetooth-tillbehör
 3. På handkontroll 2 trycker du och håller ned profilknappen och PS-knappen samtidigt.
  Lampskenan blinkar och handkontroll 2 visas i listan på skärmen.   
 4. Använd handkontroll 1 och välj handkontroll 2 från listan på skärmen.
  Lampskenan på handkontroll 2 blinkar och sedan tänds spelarindikatorn och handkontrollens indikator när parkopplingen har lyckats. 

Hur du laddar handkontrollen 

Anslut handkontrollen till konsolen med den medföljande USB-kabeln när PS5-konsolen är påslagen. Du kan också ställa in att konsolen laddas i viloläge.

Vilka är standardinställningarna för Access-handkontrollen?

Access-handkontrollen är förinställd med basprofilen och är vänsterriktad som standard (spakbasen är vänd åt vänster). 

A) Alternativknapp (uttag 7)

B) Cirkelknapp (uttag 5) 

C) Kryssknapp (mittknappen) 

D) Vänsterspak 

 • Knappgreppen på standardvarianterna av alternativ-, cirkel- och kryssknapparna har en förmonterad knappgreppssymbol som visar den förinställda funktionen.  
 • Knapparnas nummer från 1 till 8 går moturs, med början från uttaget närmast den analoga spaken.

Handkontrollen är förmonterad med åtta konvexa knappar och ett rundat spakgrepp. Ta reda på hur du byter ut knappar och spakgrepp för att passa din spelstil.

Följande funktioner stöds inte på Access-handkontrollen: 

 • Styrplatta (förutom styrplattsknappen) 
 • Vibrationsfunktion
 • Adaptiva avtryckare
 • Rörelsedetektor 
 • Högtalare 
 • Mikrofon
 • Ljud av-knapp
 • Uttag för headset (Expansionsportarna på handkontrollen är avsedda för hjälpmedelstillbehör från tredje part, inte för ljudenheter.)  

Så här uppdaterar du programvaran för Access-handkontrollen  

Programvaruuppdateringar för Access-handkontroller läggs till när du uppdaterar PS5-konsolens systemprogramvara. 

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter