Υποστήριξη PlayStation

Χειριστήρια

Σε τι χρειάζεστε βοήθεια;

Επιλέξτε μια κατηγορία από τα παρακάτω:

Επιστροφή στις κατηγορίες
Χειριστήριο DualSense
Προηγούμενο

Χειριστήριο DualSense

Σύνδεση

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το ασύρματο χειριστήριο DualSense™, θα χρειαστεί να το συζεύξετε με την κονσόλα σας.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα PS5™ είναι ενεργοποιημένη.
 2. Συνδέστε το χειριστήριο στην κονσόλα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.
 3. Αν το χειριστήριο είναι απενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί PS. Αφού η φωτιζόμενη μπάρα αναβοσβήσει, η ένδειξη παίκτη ανάβει.
 • Όταν το χειριστήριό σας έχει αρκετή διάρκεια ζωής μπαταρίας, μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB και να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο ασύρματα.
 • Λάβετε υπόψη ότι το χειριστήριό σας μπορεί να συζευχθεί μόνο με μία κονσόλα PS5 κάθε φορά. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριό σας σε άλλη κονσόλα, θα πρέπει να το συζεύξετε με την κονσόλα αυτή.  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 4 χειριστήρια ταυτόχρονα. Όταν πατάτε το κουμπί PS, εκχωρείται ένα χρώμα σε κάθε παίκτη.

Σύζευξη με άλλες συσκευές

Οι συσκευές με τα λειτουργικά συστήματα που αναφέρονται παρακάτω ή με νεότερα συστήματα από αυτά, υποστηρίζουν σύνδεση με το ασύρματο χειριστήριο DualSense μέσω Bluetooth και USB.  Μόλις συνδεθείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο χειριστήριό σας για να ελέγξετε συμβατά παιχνίδια και εφαρμογές.

 • macOS Big Sur 11.3
 • iOS 14.5 
 • iPadOS 14.5 
 • tvOS 14.5 
 • Android 12

Οι συσκευές Windows PC υποστηρίζουν το χειριστήριο μέσω ενσύρματης σύνδεσης.

 • Ανάλογα με τη συσκευή, ορισμένες λειτουργίες του χειριστηρίου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι όλες οι συσκευές είναι συμβατές με το χειριστήριο.
 • Για να ελέγξετε ποιες συσκευές Android υποστηρίζουν το πρόγραμμα οδήγησης του ασύρματου χειριστηρίου DualSense, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

Για να συζεύξετε μέσω Bluetooth το ασύρματο χειριστήριο με μια υποστηριζόμενη συσκευή για πρώτη φορά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία σύζευξης:

 1. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη παίκτη στο χειριστήριο είναι σβηστή.
  Αν η ένδειξη αναπαραγωγής είναι αναμμένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS μέχρι να σβήσει. Αν υπάρχει συνδεδεμένο USB στο χειριστήριο, αποσυνδέστε το.
 2. Κρατώντας πατημένο το κουμπί δημιουργίας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η φωτιζόμενη μπάρα.
 3. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας και στη συνέχεια επιλέξτε το χειριστήριο από τη λίστα συσκευών Bluetooth.
  Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη, η φωτιζόμενη μπάρα αναβοσβήνει και στη συνέχεια ανάβει η ένδειξη παίκτη.

Το χειριστήριο μπορεί να συζευχθεί μόνο με μία συσκευή κάθε φορά. Κάθε φορά που αλλάζετε συσκευές, θα πρέπει να κάνετε σύζευξη του χειριστηρίου με τη νέα συσκευή.

Ενημέρωση

Όταν ενημερώνετε το λογισμικό συστήματος της κονσόλας PS5, προστίθενται και οι ενημερώσεις λογισμικού του ασύρματου χειριστηρίου DualSense. Συζεύξτε το χειριστήριό σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να κάνετε την ενημέρωση.

Για να ξεκινήσετε μια ενημέρωση μη αυτόματα:

 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Παρελκόμενα Χειριστήριο (Γενικά).
 2. Επιλέξτε Λογισμικό συσκευής ασύρματου χειριστηρίου DualSense.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

 1. Απενεργοποιήστε την κονσόλα PS5.
 2. Εντοπίστε το μικρό κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος του χειριστηρίου. Χρησιμοποιήστε μια καρφίτσα ή ένα παρόμοιο εργαλείο (δεν περιλαμβάνεται) για να πατήσετε το κουμπί επαναφοράς.
 3. Αυτό δεν θα ρυθμίσει ξανά το χειριστήριο και δεν θα επηρεάσει τις ρυθμίσεις σύζευξης.
 4. Συνδέστε το χειριστήριο στην κονσόλα PlayStation®5 χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που συνόδευε το χειριστήριό σας και πατήστε το κουμπί PS.

Ο αριθμός σειράς βρίσκεται στο πίσω μέρος του ασύρματου χειριστηρίου, κάτω από τον κώδικα QR.

 • Ο αριθμός σειράς έχει 17 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

Αν ακολουθήσατε τις παραπάνω οδηγίες αλλά πιστεύετε ότι το χειριστήριο δεν συνδέεται σωστά, επισκεφτείτε το διαγνωστικό εργαλείο Επισκευές PlayStation.

Επιστροφή στις κατηγορίες
Χειριστήριο DualSense Edge
Προηγούμενο

Χειριστήριο DualSense Edge

Ονόματα μερών

A) Κατευθυντικά κουμπιά

B) Κουμπί δημιουργίας

C) Φωτιζόμενη μπάρα

D) Επιφάνεια αφής

E) Ένδειξη παίκτη

F) Κουμπί επιλογών

G) Κουμπιά ενεργειών

H) Δεξιός μοχλός/κουμπί R3

I) Κουμπί Fn (κουμπί λειτουργίας)

J) Ηχείο

K) Κουμπί PS

L) Υποδοχή ακουστικών με μικρόφωνο

M) Μικρόφωνο

N) Κουμπί σίγασης

O) Αριστερός μοχλός/κουμπί L3

A) Συρόμενο ρυθμιστικό διακοπής R2

B) Συρόμενο ρυθμιστικό διακοπής L2

C) Υποδοχή κουμπιού πίσω αριστερά

Δ) Κουμπί επαναφοράς

E) Μάνδαλο απελευθέρωσης

F) Υποδοχή κουμπιού πίσω δεξιά

A) Χώρος αποθήκευσης συγκροτήματος μοχλού (το επιπλέον συγκρότημα μοχλού πωλείται ξεχωριστά)

B) Κουμπιά πίσω σχήματος μοχλού*

C) Περίβλημα βύσματος

D) Καπάκια μοχλών

* Τα μεσαία πίσω κουμπιά είναι ασφαλισμένα πίσω από το χειριστήριο (δεν απεικονίζονται).

Σύνδεση

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge™, θα πρέπει να το συζεύξετε με την κονσόλα σας.

 1. Ενεργοποιήστε την κονσόλα PS5™.
 2. Συνδέστε το χειριστήριο στην κονσόλα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.
 3. Πατήστε το κουμπί PS.
  Το χειριστήριο ενεργοποιείται. Αφού η φωτιζόμενη μπάρα αναβοσβήσει, η ένδειξη παίκτη ανάβει.
 • Όταν το χειριστήριό σας έχει αρκετή διάρκεια ζωής μπαταρίας, μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB και να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο ασύρματα.  

 • Λάβετε υπόψη ότι το χειριστήριό σας μπορεί να συζευχθεί μόνο με μία κονσόλα PS5 κάθε φορά. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριό σας σε άλλη κονσόλα, θα πρέπει να το συζεύξετε με την κονσόλα αυτή.  
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 4 χειριστήρια ταυτόχρονα. Όταν πατάτε το κουμπί PS, εκχωρείται ένα χρώμα σε κάθε παίκτη.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον παρακάτω οδηγό. 

Μόλις συζεύξετε ένα χειριστήριο με την κονσόλα PS5, μπορείτε να συζεύξετε ένα επιπλέον χειριστήριο ασύρματα.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η φωτιζόμενη μπάρα του επιπλέον χειριστηρίου είναι σβηστή, πριν ξεκινήσετε τη σύζευξη. Αν η φωτιζόμενη μπάρα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS μέχρι να σβήσει το φως. 
 2. Με το συζευγμένο χειριστήριο, μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Παρελκόμενα > Γενικά > Παρελκόμενα Bluetooth.  
 3. Χρησιμοποιώντας το επιπλέον χειριστήριο που θέλετε να συζεύξετε, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί δημιουργίας και το κουμπί PS ταυτόχρονα.  
 4. Χρησιμοποιώντας το χειριστήριο που έχει ήδη συζευχθεί, επιλέξτε το επιπλέον χειριστήριο που εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον παρακάτω οδηγό. 

Εξατομίκευση

Το ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge™ συνοδεύεται από κανονικά, ψηλά και χαμηλά καλύμματα. Επιλέξτε τον τύπο καλύμματος που ταιριάζει καλύτερα στο στιλ παιχνιδιού σας.

 1. Τραβήξτε προς τα πάνω το κάλυμμα μοχλού που είναι στερεωμένο στο χειριστήριο.
  Το κάλυμμα ανασηκώνεται.
 2. Ευθυγραμμίστε το καινούργιο κάλυμμα με τον μοχλό και σπρώξτε προς τα κάτω για να το στερεώσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον παρακάτω οδηγό. 

Τα μεσαία πίσω κουμπιά μπορούν να τοποθετηθούν δεξιά ή αριστερά.

 1. Τοποθετήστε τα μεσαία πίσω κουμπιά στις υποδοχές των πίσω κουμπιών.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον παρακάτω οδηγό. 

Κάντε τη χρήση του ασύρματου χειριστηρίου DualSense Edge πιο εύκολη, αλλάζοντας την αντιστοίχιση λειτουργιών κουμπιών.

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Παρελκόμενα.
 2. Επιλέξτε Ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge > Προσαρμοσμένα προφίλ .
 3. Επιλέξτε Δημιουργία προσαρμοσμένου προφίλ, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προσαρμοσμένο προφίλ σας και επιλέξτε OK.
 4. Επιλέξτε Προσαρμογή λειτουργιών κουμπιών.
 5. Επιλέξτε το κουμπί που θέλετε να αλλάξετε και κατόπιν επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να του εκχωρήσετε.
  Αν επιλέξετε Απενεργοποίηση, το πάτημα του κουμπιού δεν θα εμφανίσει είσοδο δεδομένων.
 6. Επιλέξτε Εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον παρακάτω οδηγό. 

Προσαρμόστε την ευαισθησία και τη νεκρή ζώνη των μοχλών στο ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge.

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Παρελκόμενα.

 2. Επιλέξτε Ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge > Προσαρμοσμένα προφίλ .

 3. Επιλέξτε Δημιουργία προσαρμοσμένου προφίλ, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προσαρμοσμένο προφίλ σας και επιλέξτε OK.

 4. Επιλέξτε Νεκρή ζώνη/Ευαισθησία μοχλού.

 5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να επιλέξετε τα στοιχεία που θέλετε να αλλάξετε.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον παρακάτω οδηγό. 

Προφίλ

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την ευαισθησία μοχλού, τις προσαρμοσμένες λειτουργίες κουμπιών, την ένταση δόνησης και άλλα σε προσαρμοσμένα προφίλ.

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Παρελκόμενα
 2. Επιλέξτε Ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge > Προσαρμοσμένα προφίλ
 3. Επιλέξτε Δημιουργία προσαρμοσμένου προφίλ, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προσαρμοσμένο προφίλ σας και επιλέξτε OK
 4. Επιλέξτε ένα στοιχείο για προσαρμογή. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον παρακάτω οδηγό. 

Αντιστοιχίστε προφίλ με συντομεύσεις ώστε να μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και να τις χρησιμοποιήσετε σε άλλες κονσόλες PS5.

Αποκτήστε πρόσβαση στις συντομεύσεις κρατώντας πατημένο το κουμπί Fn και στη συνέχεια πατώντας ένα κουμπί ενεργειών (κουμπί τριγώνου, κουμπί κύκλου, κουμπί χι ή κουμπί τετραγώνου).

Το προφίλ που έχει αντιστοιχιστεί με το κουμπί Fn και τη συντόμευση του κουμπιού τριγώνου είναι το προεπιλεγμένο προφίλ και δεν μπορεί να αλλάξει. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τα προφίλ που δημιουργήσατε στις υπόλοιπες τρεις συντομεύσεις.

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Παρελκόμενα.

 2. Επιλέξτε Ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge > Προσαρμοσμένα προφίλ.

 3. Μεταβείτε στην καρτέλα Μη αντιστοιχισμένο προφίλ και επιλέξτε Αντιστοίχιση δίπλα στο προφίλ που θέλετε να αντιστοιχίσετε.

 4. Επιλέξτε μια συντόμευση.
  Αν η συντόμευση έχει ήδη αντιστοιχιστεί με κάποιο προφίλ, εμφανίζεται το όνομα αυτού του προφίλ. Αν αντιστοιχίσετε το προφίλ, το προηγούμενο προφίλ αντικαθίσταται.

 5. Χρησιμοποιήστε τη συντόμευση για να αλλάξετε το προφίλ σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον παρακάτω οδηγό.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν μια μονάδα μοχλού δεν λειτουργεί σωστά ή σταματήσει να λειτουργεί, μπορείτε να την αντικαταστήσετε με μια νέα μονάδα μοχλού (πωλείται ξεχωριστά). Η αριστερή και η δεξιά μονάδα μοχλού είναι εναλλάξιμες και μπορούν να τοποθετηθούν και στις δύο πλευρές.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη παίκτη στο χειριστήριο είναι σβηστή.
  Αν η ένδειξη παίκτη είναι αναμμένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS μέχρι να σβήσει.
 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από το χειριστήριο.
 3. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα.
  Σύρετε το μάνδαλο απελευθέρωσης στο πίσω μέρος του χειριστηρίου για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.
 1. Ανασηκώστε τον μηχανισμό αποδέσμευσης.
 1. Αφαιρέστε τη μονάδα μοχλού και τοποθετήστε μια νέα μονάδα μοχλού.
  Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μοχλού είναι τοποθετημένη σωστά και, στη συνέχεια, σύρετε τη μονάδα κατά μήκος των εγκοπών του χειριστηρίου μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
 1. Χαμηλώστε τον μηχανισμό αποδέσμευσης.
 1. Τοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα.
  Ευθυγραμμίστε τα ανυψωμένα σημεία του καλύμματος με τις εγκοπές του χειριστηρίου και στη συνέχεια πιέστε προσεκτικά το κάλυμμα στη θέση του μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον παρακάτω οδηγό. 

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το χειριστήριό σας, συχνά το πρώτο βήμα αντιμετώπισης είναι η επαναφορά του χειριστηρίου. Η επαναφορά δεν θα ρυθμίσει ξανά το χειριστήριό σας και δεν θα επηρεάσει τη σύζευξη και τις ρυθμίσεις προφίλ.

Δ) Κουμπί επαναφοράς
 1. Απενεργοποιήστε την κονσόλα PS5.
 2. Εντοπίστε το μικρό κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος του χειριστηρίου.
 3. Χρησιμοποιήστε μια καρφίτσα ή ένα παρόμοιο εργαλείο (δεν περιλαμβάνεται) για να πατήσετε το κουμπί επαναφοράς.
  Αυτό δεν θα ρυθμίσει ξανά το χειριστήριο και δεν θα επηρεάσει τις ρυθμίσεις σύζευξης και προφίλ.
 4. Συνδέστε το χειριστήριο στην κονσόλα PlayStation®5 χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που συνόδευε το χειριστήριό σας και πατήστε το κουμπί PS.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον παρακάτω οδηγό. 

Επιστροφή στις κατηγορίες
Χειριστήριο DUALSHOCK 4
Προηγούμενο

Χειριστήριο DUALSHOCK 4

Σύνδεση

 1. Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα σας είναι ενεργοποιημένη.
 2. Συνδέστε το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®4 στην κονσόλα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.
 • Αν το χειριστήριο είναι απενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί PS. Αφού η φωτιζόμενη μπάρα αναβοσβήσει, η ένδειξη παίκτη ανάβει.
 • Όταν το χειριστήριό σας έχει αρκετή διάρκεια ζωής μπαταρίας, μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB και να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο ασύρματα. 
 • Λάβετε υπόψη ότι το χειριστήριό σας μπορεί να συζευχθεί μόνο με μία κονσόλα κάθε φορά. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριό σας σε άλλη κονσόλα, θα πρέπει να το συζεύξετε με την κονσόλα αυτή.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 4 χειριστήρια ταυτόχρονα. Όταν πατάτε το κουμπί PS, εκχωρείται ένα χρώμα σε κάθε παίκτη. 
 • Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύζευξη του χειριστηρίου με την κονσόλα, επισκεφθείτε τις Επισκευές PlayStation.

Σύζευξη με άλλες συσκευές

Για να συζεύξετε μέσω Bluetooth το ασύρματο χειριστήριο με μια υποστηριζόμενη συσκευή για πρώτη φορά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία σύζευξης.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη παίκτη στο χειριστήριο είναι σβηστή. Αν η ένδειξη παίκτη είναι αναμμένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS μέχρι να σβήσει. Αν υπάρχει συνδεδεμένη μονάδα USB στο χειριστήριο, αποσυνδέστε τη. 
 2. Κρατώντας πατημένο το κουμπί SHARE, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η φωτιζόμενη μπάρα.
 3. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας και στη συνέχεια επιλέξτε το χειριστήριο από τη λίστα συσκευών Bluetooth. Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη, η φωτιζόμενη μπάρα αναβοσβήνει και στη συνέχεια ανάβει η ένδειξη αναπαραγωγής.

Κάθε φορά που συνδέεστε στην κονσόλα PS5 ή στην κονσόλα PS4 από το PC ή το Mac σας, θα πρέπει να ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα.

 1. Ενεργοποιήστε την κονσόλα σας ή θέστε τη σε λειτουργία αδράνειας. 
 2. Συνδέστε το χειριστήριο στο PC ή το Mac. 
 3. Εκκινήστε την εφαρμογή PS Remote Play στο PC ή το Mac σας και στη συνέχεια επιλέξτε Είσοδος στο PSN.
  Συνδεθείτε με τον ίδιο λογαριασμό που χρησιμοποιείτε για την κονσόλα σας. 
 4. Όταν επιλέγετε Ρυθμίσεις, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ποιότητας βίντεο για Απομακρυσμένο παιχνίδι, όπως είναι η ανάλυση και ο ρυθμός ανανέωσης καρέ. 
 5. Επιλέξτε PS5 ή PS4.
  Η εφαρμογή αναζητά την κονσόλα PS5 ή PS4 στην οποία έχετε συνδεθεί χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας και στη συνέχεια συνδέεται αυτόματα στην κονσόλα. Μετά τη σύνδεση της εφαρμογής, η οθόνη της κονσόλας εμφανίζεται στο PC ή το Mac σας και μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Απομακρυσμένο παιχνίδι. Εάν βρεθούν πολλές κονσόλες, επιλέξτε την κονσόλα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 

Από τη δεύτερη φορά και μετά, θα μπορείτε να επιλέξετε την κονσόλα με την οποία είχατε συνδεθεί προηγουμένως. 

Αν η κονσόλα σας δεν μπορεί να συνδεθεί αυτόματα στον υπολογιστή σας, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε μη αυτόματα την κονσόλα στο PC ή το Mac σας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

 1. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε την κονσόλα PS4. 
 2. Εντοπίστε το μικρό κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος του χειριστηρίου, δίπλα στο κουμπί L2.
 3. Με ένα μικρό εργαλείο, πατήστε το κουμπί μέσα στη μικροσκοπική τρύπα. Πατήστε το κουμπί για περίπου 3-5 δευτερόλεπτα.
 4. Συνδέστε την κονσόλα σας, συνδέστε το χειριστήριο με ένα καλώδιο USB και πατήστε το κουμπί PS. Αν η φωτιζόμενη μπάρα ανάψει μπλε, το χειριστήριο έχει συζευχθεί.

Αν ακολουθήσατε τις παραπάνω οδηγίες αλλά πιστεύετε ότι το χειριστήριο δεν συνδέεται σωστά, επισκεφτείτε το διαγνωστικό εργαλείο Επισκευές PlayStation.

Επιστροφή στις κατηγορίες
Χειριστήριο Access
Προηγούμενο

Χειριστήριο Access

Ονόματα μερών και λειτουργιών

A. Κουμπί PS

B. Αναλογικός μοχλός 

C. Κουμπί κλειδώματος βραχίονα επέκτασης

Δ. Ένδειξη προφίλ/κουμπί προφίλ 

E. Ένδειξη χειριστηρίου 

F. Ένδειξη παίκτη 

G. Φωτιζόμενη μπάρα 

H. Κεντρικό κουμπί 

I. Υποδοχή κουμπιού 

J. Καπάκι κουμπιού/ετικέτα καπακιού κουμπιού

A. Στήριγμα μοχλού

B. Βάση μοχλού

C. Μάνδαλο απελευθέρωσης

E. Θύρες επέκτασης

A. Κουμπί επαναφοράς

B. Οπές για βίδες 10-24 

C. Οπή για βίδα 1/4-20

Δ. Αντιολισθητικό πίσω μέρος

Σύνδεση

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο Access™, θα πρέπει να το συζεύξετε με την κονσόλα PS5®. Η κονσόλα σας θα πρέπει επίσης να ρυθμιστεί και συζευχθεί με ένα ασύρματο χειριστήριο DualSense™.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα PS5 είναι ενεργοποιημένη.
 2. Συνδέστε το χειριστήριο στην κονσόλα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.
  Η σύζευξη ολοκληρώθηκε και μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριό σας ασύρματα.
 3. Πατήστε το κουμπί PS στη βάση του μοχλού.
 4. Επιλέξτε έναν χρήστη.
  Αφού η φωτιζόμενη μπάρα αναβοσβήσει, ανάβει η ένδειξη παίκτη και η ένδειξη του χειριστηρίου.
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ρυθμίσετε το χειριστήριό σας. Χρησιμοποιήστε το βασικό προφίλ για να πλοηγηθείτε στις ρυθμίσεις.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε δύο νέα χειριστήρια Access για πρώτη φορά, θα πρέπει να τα συζεύξετε και τα δύο με την κονσόλα PS5. Η κονσόλα σας θα πρέπει επίσης να ρυθμιστεί και συζευχθεί με ένα ασύρματο χειριστήριο DualSense™. 

 1. Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα σας είναι ενεργοποιημένη. 
 2. Συνδέστε ένα από τα χειριστήρια στην κονσόλα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB. Επαναλάβετε με το δεύτερο χειριστήριο.
  Η σύζευξη ολοκληρώθηκε και μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα χειριστήριά σας ασύρματα.
 3. Πατήστε το κουμπί PS στη βάση του μοχλού του πρώτου χειριστηρίου. 
 4. Επιλέξτε έναν χρήστη.
  Αφού η φωτιζόμενη μπάρα αναβοσβήσει, ανάβει η ένδειξη παίκτη και η ένδειξη του χειριστηρίου.
 5. Πατήστε το κουμπί PS στη βάση του μοχλού του δεύτερου χειριστηρίου.
 6. Επιλέξτε τον ίδιο χρήστη με το πρώτο χειριστήριο.
  Αφού η φωτιζόμενη μπάρα αναβοσβήσει, ανάβει η ένδειξη παίκτη όπως και στο πρώτο χειριστήριο και ανάβουν επίσης και οι ενδείξεις των δύο χειριστηρίων.
 7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ρυθμίσετε τα χειριστήριά σας. Χρησιμοποιήστε το βασικό προφίλ για να πλοηγηθείτε στις ρυθμίσεις. 
Βίντεο υποστήριξης: Ρύθμιση χειριστηρίου Access

Εξατομίκευση

Αλλάξτε τα καπάκια των κουμπιών με τους διαφορετικούς τύπους που περιλαμβάνονται και βρείτε ποιο ταιριάζει καλύτερα στο δικό σας στυλ παιχνιδιού. Ίσως να είναι χρήσιμο να απενεργοποιήσετε το χειριστήριο Access ενώ αλλάζετε καπάκια, ώστε να αποφύγετε το τυχαίο πάτημα των κουμπιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Μπορείτε να στερεώσετε το χειριστήριο Access™ σε τρίποδο ή βάση μοτίβου AMPS χρησιμοποιώντας τις οπές για τις βίδες στο κάτω μέρος του χειριστηρίου. 

Μάθετε τις προδιαγραφές της θύρας επέκτασης και δείτε πληροφορίες για την εκτύπωση 3D για το χειριστήριο Access™ για κονσόλες PlayStation®5.

Μπορείτε να συνδέσετε στις θύρες επέκτασης του χειριστηρίου σας κουμπιά, διακόπτες και άλλες συσκευές τρίτων κατασκευαστών που είναι συμβατές με θύρα 3,5 mm, για να προσθέσετε περισσότερες επιλογές αντιστοίχισης. Από τα αριστερά, οι θύρες είναι τοποθετημένες με την εξής σειρά: E1, E2, θύρα USB, E3 και E4.

Προφίλ

Δημιουργήστε και αποθηκεύστε έως και 30 προσαρμοσμένα προφίλ για το χειριστήριο Access.

 1. Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Παρελκόμενα
 2. Επιλέξτε Χειριστήριο Access > Βιβλιοθήκη προφίλ.
 3. Επιλέξτε Δημιουργία προφίλ.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να διαμορφώσετε τις επιλογές Προσανατολισμός χειριστηρίου και Αντιστοιχίσεις λειτουργιών κουμπιών.
 5. Επιλέξτε μία από τις τρεις υποδοχές και στη συνέχεια επιλέξτε Αντιστοίχιση.
  Αν επιλέξετε Αντιστοίχιση χωρίς να επιλέξετε υποδοχή, οι ρυθμίσεις σας αποθηκεύονται στην κονσόλα PlayStation®5 χωρίς να έχουν αντιστοιχιστεί σε υποδοχή στο χειριστήριο.
 1. Από τη Βιβλιοθήκη προφίλ, επιλέξτε ένα προφίλ.
 2. Επιλέξτε Επεξεργασία > Αντιστοίχιση λειτουργιών κουμπιών
 3. Επιλέξτε το κουμπί που θέλετε να επεξεργαστείτε και στη συνέχεια επιλέξτε Αντιστοίχιση κουμπιού.
 4. Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να αντιστοιχίσετε στο κουμπί.
  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Δεν έχει αντιστοιχιστεί για να ορίσετε το κουμπί σε μηδέν (καμία λειτουργία).
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να προσαρμόσετε το πάτημα του κουμπιού.
 6. Επαναλάβετε τα βήματα 3-5 μέχρι να επεξεργαστείτε όλα τα κουμπιά που θέλετε. 
 7. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία των αντιστοιχίσεων λειτουργιών κουμπιών, επιλέξτε Τέλος
 8. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας αντιστοιχίζοντας το προφίλ σε μια υποδοχή στο χειριστήριό σας. 
Βίντεο υποστήριξης: Αντιστοίχιση προφίλ στο χειριστήριο Access
Βίντεο υποστήριξης: Δημιουργία προσαρμοσμένων προφίλ για το χειριστήριο Access

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το χειριστήριο, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί επαναφοράς. Αυτή η μέθοδος επαναφοράς δεν επηρεάζει τη σύζευξη, τα προφίλ ή άλλες ρυθμίσεις του χειριστηρίου.

 1. Απενεργοποιήστε την κονσόλα PlayStation®5.
  Μεταβείτε στο κέντρο ελέγχου και επιλέξτε Λειτουργία > Απενεργοποίηση του PS5.
  Μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να ακουστεί ένας ήχος "μπιπ" από την κονσόλα.
 2. Αναποδογυρίστε το χειριστήριο και εντοπίστε το κουμπί επαναφοράς.
 3. Χρησιμοποιήστε μια μικρή καρφίτσα ή ένα παρόμοιο αντικείμενο (δεν περιλαμβάνεται) για να πιέσετε προς τα μέσα το κουμπί επαναφοράς για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο.
 4. Συνδέστε το χειριστήριο στην κονσόλα PS5® χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB και πατήστε το κουμπί PS.

Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό μοντέλου στο πίσω μέρος του χειριστηρίου, πάνω από τον κωδικό QR.

Φροντίστε να ενημερώνετε το λογισμικό συστήματος της κονσόλας PS5® και το λογισμικό συσκευής του χειριστηρίου Access με τις νεότερες διαθέσιμες εκδόσεις. 

Αν προσπαθήσατε να επαναφέρετε το χειριστήριό σας και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, ζητήστε βοήθεια με το εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων.

Επιστροφή στις κατηγορίες
Εγχειρίδια και εγγύηση
Προηγούμενο

Εγχειρίδια και εγγύηση

Εγχειρίδια και εγγυήσεις

Βρείτε το εγχειρίδιο για την κονσόλα ή τη συσκευή σας.

Βρείτε πληροφορίες εγγύησης για τις κονσόλες και τις συσκευές σας.

Ηλεκτρονικός οδηγός χρήσης

Για να δείτε τον Οδηγό χρήσης για την κονσόλα PlayStation®5, μεταβείτε στην αρχική οθόνη της κονσόλας PS5 και επιλέξτε

Ρυθμίσεις > Οδηγός χρήσης, υγεία και ασφάλεια και άλλες πληροφορίες > Οδηγός χρήσης.

Δείτε online τον οδηγό χρήσης της κονσόλας PlayStation®4.

Δείτε online τον οδηγό χρήσης της κονσόλας PlayStation®3.