Πώς να προσαρμόσετε το χειριστήριο Access

Μάθετε πώς μπορείτε να διαμορφώσετε το χειριστήριο Access™ για κονσόλες PlayStation®5.

Πώς να ρυθμίσετε το μήκος βραχίονα του χειριστηρίου Access

Ρυθμίστε το μήκος του βραχίονα και την απόσταση μεταξύ του αναλογικού μοχλού και των κουμπιών. 

 1. Πιέστε και αφήστε το κουμπί κλειδώματος επέκτασης βραχίονα στη βάση του μοχλού. 
  Ο βραχίονας είναι ξεκλείδωτος όταν προεξέχει το κουμπί κλειδώματος.
 2. Ρυθμίστε τον βραχίονα στο επιθυμητό μήκος. 
 3. Πιέστε ξανά το κουμπί κλειδώματος προς τα κάτω.
  Ο βραχίονας είναι κλειδωμένος όταν το κουμπί κλειδώματος βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τη βάση. 

Πώς να αλλάξετε τα καπάκια των κουμπιών του χειριστηρίου Access 

Αλλάξτε τα καπάκια των κουμπιών με τους διαφορετικούς τύπους που περιλαμβάνονται και βρείτε ποιο ταιριάζει καλύτερα στο δικό σας στυλ παιχνιδιού. Ίσως να είναι χρήσιμο να απενεργοποιήσετε το χειριστήριο Access ενώ αλλάζετε καπάκια, ώστε να αποφύγετε το τυχαίο πάτημα των κουμπιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

 1. Αφαιρέστε ένα καπάκι.
  Πατήστε το μάνδαλο απασφάλισης στο άκρο του καπακιού και στη συνέχεια σηκώστε το καπάκι ευθεία προς τα πάνω. 
 1. Τοποθετήστε ένα καπάκι.
  Ευθυγραμμίστε ένα καπάκι σε μια κενή υποδοχή κουμπιού και πατήστε το προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".  
 • Κάθε υποδοχή κουμπιού έχει αντιστοιχιστεί σε έναν αριθμό κουμπιού από 1 έως 8. 
 • Τα καπάκια των κουμπιών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο κεντρικό κουμπί. 

Πώς να αλλάξετε τα καπάκια μοχλών του χειριστηρίου Access 

Αλλάξτε το καπάκι μοχλού με έναν από τους διαφορετικούς τύπους που περιλαμβάνονται και βρείτε ποιο ταιριάζει καλύτερα στο δικό σας στυλ παιχνιδιού. Ίσως να είναι χρήσιμο να απενεργοποιήσετε το χειριστήριο Access ενώ αλλάζετε καπάκια, για να αποφύγετε την τυχαία κίνηση του μοχλού κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

 1. Αφαιρέστε το καπάκι. 
  Τραβήξτε το καπάκι προς τα πάνω και αφαιρέστε το από τη βάση του μοχλού. 
 1. Τοποθετήστε ένα καπάκι.
  Πιέστε ένα καπάκι στη βάση του μοχλού μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ". 
 • Αν ο αναλογικός μοχλός δεν ταιριάζει με το στιλ παιχνιδιού σας, δοκιμάστε διαφορετικά καπάκια μοχλών ή αλλάξτε τη ρύθμιση νεκρής ζώνης/ευαισθησίας μοχλού. 

Πώς να αλλάξετε τις ετικέτες καπακιών των κουμπιών του χειριστηρίου Access

Αφού αντιστοιχίσετε κουμπιά, χρησιμοποιήστε ετικέτες στα καπάκια των κουμπιών, ώστε να θυμάστε τις αντιστοιχίσεις που έχετε κάνει. Ίσως να είναι χρήσιμο να απενεργοποιήσετε το χειριστήριο Access ενώ αλλάζετε ετικέτες, ώστε να αποφύγετε το τυχαίο πάτημα των κουμπιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

 1. Για να τοποθετήσετε μια ετικέτα, τοποθετήστε την στην οπή του καπακιού και πατήστε τη σταθερά προς τα κάτω. 
 1. Για να αφαιρέσετε μια ετικέτα, τσιμπήστε τα πλαϊνά της ετικέτας και τραβήξτε την απευθείας έξω από την οπή του καπακιού.
 • Η ετικέτα καπακιού κουμπιού του κουμπιού επιφάνειας αφής υποδεικνύει τη λειτουργία του κουμπιού επιφάνειας αφής.

 • Χρησιμοποιήστε την κενή ετικέτα καπακιού κουμπιού για να επισημάνετε τη δική σας λειτουργία κουμπιού.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης