Θύρα επέκτασης και πληροφορίες εκτύπωσης 3D για το χειριστήριο Access

Μάθετε τις προδιαγραφές της θύρας επέκτασης και δείτε πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση 3D για το χειριστήριο Access™ για κονσόλες PlayStation®5. 

Πληροφορίες εκτύπωσης 3D για το χειριστήριο Access 

Παρακάτω, μπορείτε να κατεβάσετε τις πληροφορίες για την εκτύπωση 3D για τα καλύμματα των κουμπιών και τα καπάκια μοχλών του χειριστηρίου Access.

  • Το SIE δεν μπορεί να υποστηρίξει συγκεκριμένο χειρισμό των τρισδιάστατων δεδομένων. Ελέγξτε τις οδηγίες για τον εκτυπωτή και το λογισμικό 3D που διαθέτετε.
  • Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στο αρχείο που κατεβάσατε.
  • Δεν εγγυόμαστε τη λειτουργικότητα των καπακιών που κατασκευάζονται με τη χρήση δεδομένων 3D.

Τεχνικές προδιαγραφές της θύρας επέκτασης του χειριστηρίου Access

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές της θύρας επέκτασης του χειριστηρίου Access.

  • Αυτές οι προδιαγραφές αναγράφονται στα Αγγλικά/Ιαπωνικά.
  • Η SIE δεν παρέχει υποστήριξη πελατών ή εγγυήσεις για προϊόντα που κατασκευάζονται με χρήση αυτών των προδιαγραφών.
  • Δεν εγγυόμαστε τη λειτουργικότητα με συσκευές που χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές.
  • Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στο αρχείο που κατεβάσατε.

Πώς να συνδέσετε άλλα αξεσουάρ στο χειριστήριο Access

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις θύρες επέκτασης του χειριστηρίου Access για να συνδέσετε επιπλέον αξεσουάρ.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης