Πώς να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές στο χειριστήριο Access

Μάθετε ποιες συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το χειριστήριο Access™ και πώς να τις συνδέσετε.

Ποια παρελκόμενα είναι συμβατά με τα χειριστήρια Access;

Μπορείτε να συνδέσετε στις θύρες επέκτασης του χειριστηρίου σας κουμπιά, διακόπτες και άλλες συσκευές τρίτων κατασκευαστών που είναι συμβατές με θύρα 3,5 mm, για να προσθέσετε περισσότερες επιλογές αντιστοίχισης. Από τα αριστερά, οι θύρες είναι τοποθετημένες με την εξής σειρά: E1, E2, E3 και E4.

A) Θύρες επέκτασης 

  • Όταν εισάγετε ένα συμβατό παρελκόμενο σε μια θύρα επέκτασης του χειριστηρίου σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει πλήρως την υποδοχή στη θύρα.
  • Η θύρα USB χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του χειριστηρίου στην κονσόλα PS5® για τη φόρτιση και την ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής. Δεν υποστηρίζει παρελκόμενα τρίτων κατασκευαστών που βασίζονται σε USB.
  • Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα και τη χρήση συσκευών που διατίθενται στο εμπόριο, ανατρέξτε στις οδηγίες που περιλαμβάνονται στη συσκευή σας. Δεν λειτουργούν όλες οι συσκευές με το χειριστήριό σας.

Ποια κονσόλα είναι συμβατή με τα χειριστήρια Access;

Το χειριστήριο Access είναι συμβατό μόνο με κονσόλες PlayStation®5.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης