Πώς να ορίζετε προφίλ στο χειριστήριο Access

Μάθετε πώς να ορίζετε και να χρησιμοποιείτε τα προφίλ του χειριστηρίου Access™ ώστε να ταιριάζουν με το στιλ παιχνιδιού σας.

Πώς να δημιουργήστε ένα προφίλ για το χειριστήριο Access

Δημιουργήστε και αποθηκεύστε έως και 30 προσαρμοσμένα προφίλ για το χειριστήριο Access.

 1. Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Παρελκόμενα
 2. Επιλέξτε Χειριστήριο Access > Βιβλιοθήκη προφίλ
 3. Επιλέξτε Δημιουργία προφίλ
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να διαμορφώσετε τις επιλογές Προσανατολισμός χειριστηρίου και Αντιστοιχίσεις λειτουργιών κουμπιών.
 5. Επιλέξτε μία από τις τρεις υποδοχές και στη συνέχεια επιλέξτε Αντιστοίχιση.
  Αν επιλέξετε Αντιστοίχιση χωρίς να επιλέξετε υποδοχή, οι ρυθμίσεις σας αποθηκεύονται στην κονσόλα PlayStation®5 χωρίς να έχουν αντιστοιχιστεί σε υποδοχή στο χειριστήριο. 

Επεξεργαστείτε τα προφίλ για το χειριστήριο Access που είναι αποθηκευμένα στην κονσόλα PS5®.

 1. Από τη Βιβλιοθήκη προφίλ, επιλέξτε ένα προφίλ για επεξεργασία.
 2. Επιλέξτε Επεξεργασία
 3. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να επεξεργαστείτε και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις του: 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Αντιστοίχιση σε υποδοχή ή Διαγραφή στο βήμα 2.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις προφίλ του χειριστηρίου Access

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έως και τρία από τα αγαπημένα σας προφίλ στις υποδοχές του χειριστηρίου σας, ώστε να μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τους ελεύθερα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε ένα προφίλ σε πολλές υποδοχές. 

 1. Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Παρελκόμενα
 2. Επιλέξτε Χειριστήριο Access > Βιβλιοθήκη προφίλ.
 3. Επιλέξτε ένα προφίλ που θέλετε να αντιστοιχίσετε σε μια υποδοχή. 
 4. Επιλέξτε Αντιστοίχιση σε υποδοχή.
 5. Επιλέξτε Υποδοχή 1, Υποδοχή 2 ή Υποδοχή 3.
  Αν έχετε συζεύξει δύο χειριστήρια Access, αντιστοιχίστε το προφίλ στο ένα ή και στα δύο χειριστήρια και επιλέξτε Υποδοχή 1, Υποδοχή 2 ή Υποδοχή 3.
 6. Επιλέξτε Αντιστοίχιση.

Πατήστε το κουμπί προφίλ στη βάση του μοχλού του χειριστηρίου Access. Επαναλάβετε για να μεταβείτε κυκλικά στα τρία αντιστοιχισμένα προφίλ.  

 • Το κουμπί προφίλ βρίσκεται προς το μέρος σας όταν ο αναλογικός μοχλός βρίσκεται στην αριστερή πλευρά και το κεντρικό κουμπί στη δεξιά πλευρά.
 • Η ένδειξη προφίλ ανάβει για την Υποδοχή 1, την Υποδοχή 2 και την Υποδοχή 3, για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε το προφίλ που έχετε επιλέξει. 

Το κουμπί προφίλ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εξής:

Παρατεταμένο πάτημα
Εμφανίζει τις τρέχουσες αντιστοιχίσεις λειτουργιών κουμπιών του προφίλ σας στην οθόνη.

Πατήστε παρατεταμένα μέχρι να απενεργοποιηθεί η ένδειξη προφίλ
Γίνεται εναλλαγή στο βασικό προφίλ. Χρησιμοποιήστε το βασικό προφίλ όταν, για παράδειγμα, οι αντιστοιχίσεις κουμπιών του προσαρμοσμένου προφίλ δεν λειτουργούν σωστά. 

Πώς να επεξεργαστείτε τον προσανατολισμό του χειριστηρίου σας 

Ορίστε τον προσανατολισμό του χειριστηρίου Access σε αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω.

 1. Από τη Βιβλιοθήκη προφίλ, επιλέξτε ένα προφίλ.
 2. Επιλέξτε Επεξεργασία > Προσανατολισμός χειριστηρίου.
  Εμφανίζεται μια οθόνη επιλογής προσανατολισμού. 
 3. Επιλέξτε προς ποια κατεύθυνση θέλετε να δείχνει η βάση του μοχλού. 
 • Λάβετε υπόψη ότι όταν επιλέγετε νέο προσανατολισμό ή αλλάζετε προφίλ, πρέπει να τοποθετείτε το χειριστήριό σας με τον αντίστοιχο τρόπο. 

Πώς να προσαρμόσετε τις αντιστοιχίσεις λειτουργιών κουμπιών του χειριστηρίου Access

Ορίστε διαφορετικές λειτουργίες για τα κουμπιά του χειριστηρίου Access με βάση τις προτιμήσεις σας.

 1. Από τη Βιβλιοθήκη προφίλ, επιλέξτε ένα προφίλ.
 2. Επιλέξτε Επεξεργασία > Αντιστοίχιση λειτουργιών κουμπιών
 3. Επιλέξτε το κουμπί που θέλετε να επεξεργαστείτε και στη συνέχεια επιλέξτε Αντιστοίχιση κουμπιού.
 4. Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να αντιστοιχίσετε στο κουμπί.
  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Δεν έχει αντιστοιχιστεί για να ορίσετε το κουμπί σε μηδέν (καμία λειτουργία).
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να προσαρμόσετε το πάτημα του κουμπιού.
 6. Επαναλάβετε τα βήματα 3-5 μέχρι να επεξεργαστείτε όλα τα κουμπιά που θέλετε. 
 7. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία των αντιστοιχίσεων λειτουργιών κουμπιών, επιλέξτε Τέλος
 8. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας αντιστοιχίζοντας το προφίλ σε μια υποδοχή στο χειριστήριό σας. 
 • Το κουμπί χι, το κουμπί κύκλου, το κουμπί επιλογών και ο αριστερός μοχλός (ή τα κατευθυντικά κουμπιά) είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της κονσόλας PS5. Αν αποθηκεύσετε ένα προφίλ χωρίς να αντιστοιχίσετε αυτά τα κουμπιά και τον μοχλό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ακόμη χειριστήριο ή το βασικό προφίλ για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες. 
 • Μπορείτε να ρυθμίσετε το κεντρικό κουμπί σε Δεν έχει αντιστοιχιστεί, αν θέλετε να ακουμπάτε πάνω του το χέρι ή τον καρπό σας.  
 • Αφού ολοκληρώσετε την αντιστοίχιση των κουμπιών, μπορείτε να βάλετε ετικέτες στα καπάκια των κουμπιών, ώστε να θυμάστε τι κάνει το καθένα. 

Πώς να προσαρμόσετε το πάτημα των κουμπιών στο χειριστήριο Access

 1. Δημιουργήστε ή επεξεργαστείτε μια αντιστοίχιση λειτουργιών κουμπιών. 
 2. Αφού αντιστοιχίσετε ένα κουμπί, επιλέξτε Αντιστοίχιση ταυτόχρονου πατήματος ή Εναλλαγή κουμπιού.
 • Επιλέγοντας Αντιστοίχιση ταυτόχρονου πατήματος, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα δεύτερο κουμπί που θα πατιέται ταυτόχρονα.
 • Ενεργοποιώντας τη λειτουργία Εναλλαγή κουμπιού, το κουμπί θα λειτουργεί όπως πλήκτρο Caps Lock στο πληκτρολόγιο. Αν πατήσετε μία φορά το κουμπί, θα παραμένει πατημένο και δεν θα χρειάζεται να το πατήσετε ξανά. 
 • Οι ρυθμίσεις του κουμπιού εναλλαγής εμφανίζονται στην οθόνη όταν πατάτε το κουμπί εναλλαγής. 

Πώς να προσαρμόσετε την είσοδο δεδομένων των μοχλών στο χειριστήριο Access

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ευαισθησία και τη νεκρή ζώνη του αναλογικού μοχλού. Η ευαισθησία του μοχλού καθορίζει πόσο γρήγορες ή αργές είναι οι κινήσεις σας όταν κινείτε τον μοχλό. Η νεκρή ζώνη είναι το εύρος στο οποίο μπορείτε να μετακινήσετε τον μοχλό πριν αναγνωριστεί ως είσοδος δεδομένων. 

 • Προσαρμόστε την ευαισθησία του μοχλού για να επιταχύνετε ή να επιβραδύνετε την κίνηση ή την προβολή του χαρακτήρα σας. 
 • Ορίστε τη νεκρή ζώνη για να έχετε καλύτερο έλεγχο της κίνησης ή της προβολής του χαρακτήρα σας. 
 1. Από τη Βιβλιοθήκη προφίλ, επιλέξτε ένα προφίλ. 
 2. Επιλέξτε Επεξεργασία > Νεκρή ζώνη/Ευαισθησία μοχλού
 3. Από το μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε τι θέλετε να προσαρμόσετε. 

A) Ρύθμιση ευαισθησίας
Προσαρμόστε την ευαισθησία της κίνησης του μοχλού μετακινώντας αυτό το ρυθμιστικό. Μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά για να μειώσετε την ευαισθησία και προς τα δεξιά για να την αυξήσετε. 

B) Νεκρή ζώνη 
Προσαρμόστε το εύρος της κίνησης του μοχλού όπου η είσοδος δεν αναγνωρίζεται, μετακινώντας αυτό το ρυθμιστικό προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά για να μειώσετε τη νεκρή ζώνη, ώστε το παιχνίδι σας να ανταποκρίνεται σε μικρότερες κινήσεις του μοχλού σας. Μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά για να αυξήσετε τη νεκρή ζώνη, ώστε το παιχνίδι σας να ανταποκρίνεται μόνο όταν κάνετε μεγαλύτερες κινήσεις. 

Γ) Δοκιμή παιχνιδιού 
Ελέγξτε την τρέχουσα ρύθμιση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, γέρνοντας τον μοχλό προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Δ) Προσαρμοσμένη είσοδος
Η κίνηση σε αυτήν την κλίμακα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση ευαισθησίας. Μειώστε την ευαισθησία του μοχλού για πιο αργή κίνηση στην κλίμακα και αυξήστε την για πιο γρήγορη κίνηση. Αν η είσοδος του μοχλού βρίσκεται εντός της νεκρής ζώνης, η κλίμακα δεν μετακινείται. 

E) Είσοδος χειριστηρίου 
Αυτό το ρυθμιστικό δεν έχει σχέση με την ευαισθησία του μοχλού και σας δείχνει πόσο μακριά γέρνετε τον μοχλό. Η ρύθμιση νεκρής ζώνης εμφανίζεται στο ρυθμιστικό με μαύρο χρώμα. 

Αντιμετωπίζετε προβλήματα;

Αν παρατηρείτε αναπάντεχες εισαγωγές δεδομένων από τα κουμπιά, δοκιμάστε να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις του παιχνιδιού που αφορούν το χειριστήριο, σε περίπτωση που έρχονται σε αντίθεση με το προφίλ του χειριστηρίου σας.

Αν προσπαθήσατε να επαναφέρετε το χειριστήριό σας και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, επισκεφτείτε τις Επισκευές PlayStation. 

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης