Πώς να στερεώσετε το χειριστήριο Access για κονσόλες PS5

Μπορείτε να στερεώσετε το χειριστήριο Access™ σε τρίποδο ή βάση μοτίβου AMPS χρησιμοποιώντας τις οπές για τις βίδες στο κάτω μέρος του χειριστηρίου.  

Πριν από τη στερέωση, βεβαιωθείτε ότι η βάση που επιλέξατε είναι συμβατή με μία από τις ακόλουθες μεθόδους

Οπές για βίδες 10-24

Χρησιμοποιήστε τις δύο οπές βιδών 10-24 σε κάθε πλευρά του βραχίονα επέκτασης για να στερεώσετε με ασφάλεια το χειριστήριο στις βάσεις με μοτίβο οπών AMPS. Το μοτίβο AMPS είναι ένα μοτίβο βιδών στερέωσης που αποτελεί πρότυπο για τον κλάδο και χρησιμεύει στη στερέωση προσβάσιμων περιφερειακών σε συσκευές. 

Οπή για βίδες 1/4-20

Χρησιμοποιήστε την οπή 1/4-20 που βρίσκεται κοντά στο κέντρο του χειριστηρίου για να στερεώσετε το χειριστήριο σε τρίποδα ή σε οποιαδήποτε βάση που είναι συμβατή με αυτήν την οπή βίδας. 

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης