Πώς να συνδέσετε ένα χειριστήριο Access για κονσόλες PS5

Μάθετε πώς να ρυθμίζετε και να φορτίζετε το χειριστήριο Access™ για κονσόλες PlayStation®5.

Πώς να συζεύξετε και να ρυθμίσετε το χειριστήριο Access

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο Access, θα πρέπει να το συζεύξετε με την κονσόλα PS5®. Η κονσόλα σας θα πρέπει επίσης να ρυθμιστεί και συζευχθεί με ένα ασύρματο χειριστήριο DualSense™. 

 1. Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα PS5 είναι ενεργοποιημένη. 
 2. Συνδέστε το χειριστήριο στην κονσόλα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB. 
  Η σύζευξη ολοκληρώθηκε και μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριό σας ασύρματα.  
 3. Πατήστε το κουμπί PS στη βάση του μοχλού. 
 4. Επιλέξτε έναν χρήστη. 
  Αφού η φωτιζόμενη μπάρα αναβοσβήσει, ανάβει η ένδειξη παίκτη και η ένδειξη του χειριστηρίου. 
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ρυθμίσετε το χειριστήριό σας. Χρησιμοποιήστε το βασικό προφίλ για να πλοηγηθείτε στις ρυθμίσεις. 
 • Όλα τα χειριστήρια Access έχουν εξαρχής το ίδιο βασικό προφίλ (προεπιλεγμένες ρυθμίσεις). 
 • Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB και να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο ασύρματα.
 • Το χειριστήριό σας μπορεί να συζευχθεί μόνο με μία κονσόλα PS5 κάθε φορά. Αν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριό σας σε άλλη κονσόλα, θα πρέπει να το συζεύξετε με την κονσόλα αυτή. 
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει το λογισμικό συσκευής στο χειριστήριό σας στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση. Όταν υπάρχει νέα ενημέρωση, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Πώς να συζεύξετε και να ρυθμίσετε δύο χειριστήρια Access 

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε δύο νέα χειριστήρια Access για πρώτη φορά, θα πρέπει να τα συζεύξετε και τα δύο με την κονσόλα PS5. Η κονσόλα σας θα πρέπει επίσης να ρυθμιστεί και συζευχθεί με ένα ασύρματο χειριστήριο DualSense™. 

 1. Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα σας είναι ενεργοποιημένη. 
 2. Συνδέστε ένα από τα χειριστήρια στην κονσόλα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB. Επαναλάβετε με το δεύτερο χειριστήριο.
  Η σύζευξη ολοκληρώθηκε και μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα χειριστήριά σας ασύρματα.
 3. Πατήστε το κουμπί PS στη βάση του μοχλού του πρώτου χειριστηρίου. 
 4. Επιλέξτε έναν χρήστη.
  Αφού η φωτιζόμενη μπάρα αναβοσβήσει, ανάβει η ένδειξη παίκτη και η ένδειξη του χειριστηρίου.
 5. Πατήστε το κουμπί PS στη βάση του μοχλού του δεύτερου χειριστηρίου.
 6. Επιλέξτε τον ίδιο χρήστη με το πρώτο χειριστήριο.
  Αφού η φωτιζόμενη μπάρα αναβοσβήσει, ανάβει η ένδειξη παίκτη όπως και στο πρώτο χειριστήριο και ανάβουν επίσης και οι ενδείξεις των δύο χειριστηρίων.
 7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ρυθμίσετε τα χειριστήριά σας. Χρησιμοποιήστε το βασικό προφίλ για να πλοηγηθείτε στις ρυθμίσεις. 

Μπορείτε επίσης να συζεύξετε ασύρματα ένα δεύτερο χειριστήριο (χειριστήριο 2), αν το πρώτο χειριστήριο (χειριστήριο 1) είναι ήδη συζευγμένο με την κονσόλα PS5. 

 1. Πριν πραγματοποιήσετε σύζευξη, βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη παίκτη στο χειριστήριο 2 είναι απενεργοποιημένη.
  Αν η ένδειξη παίκτη είναι αναμμένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS μέχρι να σβήσει. 
 2. Χρησιμοποιώντας το χειριστήριο 1, μεταβείτε στην αρχική οθόνη και επιλέξτε Ρυθμίσεις > Παρελκόμενα > Γενικά > Παρελκόμενα Bluetooth
 3. Χρησιμοποιώντας το χειριστήριο 2, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προφίλ και το κουμπί PS ταυτόχρονα.
  Η φωτιζόμενη μπάρα αναβοσβήνει και το χειριστήριο 2 εμφανίζεται στη λίστα στην οθόνη.   
 4. Χρησιμοποιώντας το χειριστήριο 1, επιλέξτε το χειριστήριο 2 που εμφανίζεται στη λίστα στην οθόνη.
  Όταν η σύζευξη είναι επιτυχής, η φωτιζόμενη μπάρα στο χειριστήριο 2 αναβοσβήνει και στη συνέχεια ανάβουν η ένδειξη παίκτη και η ένδειξη χειριστηρίου. 

Πώς να φορτίσετε το χειριστήριό σας 

Ενώ η κονσόλα PS5 είναι ενεργοποιημένη, συνδέστε το χειριστήριο στην κονσόλα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την κονσόλα σας να φορτίζει όταν βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας.

Ποιες είναι οι εξαρχής ρυθμίσεις του χειριστηρίου Access;

Εξαρχής, το χειριστήριο Access είναι προρρυθμισμένο με το βασικό προφίλ και με προσανατολισμό προς τα αριστερά (η βάση του μοχλού είναι στραμμένη προς τα αριστερά). 

A) Κουμπί επιλογών (υποδοχή 7)

B) Κουμπί κύκλου (υποδοχή 5) 

C) Κουμπί χι (κεντρικό κουμπί) 

D) Αριστερός μοχλός 

 • Τα καπάκια των κουμπιών επιλογής, κύκλου και χι έχουν προσαρτημένη μια ετικέτα καπακιού κουμπιού που εμφανίζει την προεπιλεγμένη λειτουργία.  
 • Οι αριθμοί των κουμπιών από το 1 έως το 8 διαβάζονται αριστερόστροφα, ξεκινώντας από την υποδοχή που βρίσκεται πλησιέστερα στον αναλογικό μοχλό.

Το χειριστήριό σας είναι προσυνδεδεμένο με οκτώ καπάκια κυρτού κουμπιού και το θολωτό καπάκι μοχλού. Μάθετε πώς να αλλάζετε τα καπάκια των κουμπιών και τα καπάκια μοχλών για να ταιριάζουν καλύτερα στο στυλ παιχνιδιού σας.

Οι ακόλουθες λειτουργίες δεν υποστηρίζονται στο χειριστήριο Access: 

 • Επιφάνεια αφής (εκτός από το κουμπί επιφάνειας αφής) 
 • Λειτουργία δόνησης
 • Σκανδάλες δυναμικής απόκρισης
 • Αισθητήρας κίνησης 
 • Ηχείο 
 • Μικρόφωνο
 • Κουμπί σίγασης
 • Υποδοχή ακουστικών με μικρόφωνο (Οι θύρες επέκτασης στο χειριστήριο προορίζονται για αξεσουάρ προσβασιμότητας τρίτων και όχι για συσκευές ήχου.)  

Πώς να ενημερώσετε το λογισμικό συσκευής του χειριστηρίου Access  

Οι ενημερώσεις λογισμικού του χειριστηρίου Access προστίθενται όταν ενημερώνετε το λογισμικό συστήματος της κονσόλας PS5. 

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης