Πώς να ενημερώσετε το λογισμικό συστήματος σε κονσόλες PS5

Πώς να ενημερώσετε το λογισμικό συστήματος σε κονσόλες PS5

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία PlayStation, βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό συστήματος κονσόλας PlayStation®5 είναι πάντα ενημερωμένο στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Τελευταία ενημέρωση λογισμικού συστήματος για κονσόλες PS5

Ελέγξτε τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στην παρακάτω ενημέρωση. 

Πώς να ενημερώσετε το λογισμικό συστήματος σε κονσόλες PS5

Ρυθμίστε τις αυτόματες ενημερώσεις ή ενημερώστε μη αυτόματα το λογισμικό του συστήματός σας, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα.
 2. Επιλέξτε Λογισμικό συστήματος > Ενημέρωση και ρυθμίσεις λογισμικού συστήματος.
  Η επιλογή Διαθέσιμη ενημέρωση εμφανίζεται αν υπάρχει διαθέσιμη νεότερη ενημέρωση.
 3. Επιλέξτε Ενημέρωση λογισμικού συστήματος για να κάνετε την ενημέρωση.

Αν αντιμετωπίσετε πολλαπλές αποτυχημένες λήψεις, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την Ενημέρωση λογισμικού συστήματος PS5 μέσω PC ή Mac.

Αν η ενημέρωση λογισμικού συστήματος έχει κολλήσει, επανεκκινήστε τη λήψη ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. 

 1. Πατήστε το κουμπί PS στο ασύρματο χειριστήριό σας για να μεταβείτε στο κέντρο ελέγχου και επιλέξτε Λήψεις/Αποστολές.
 2. Επισημάνετε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος και επιλέξτε Προβολή πληροφοριών σφάλματοςκαι στη συνέχεια Επανάληψη.

Αν αντιμετωπίσετε πολλαπλές αποτυχημένες λήψεις, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την Ενημέρωση λογισμικού συστήματος PS5 μέσω PC ή Mac.

Αν η επανεκκίνηση της λήψης λογισμικού συστήματος αποτύχει, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

 1. Απενεργοποιήστε την κονσόλα PS5.
 2. Από έναν υπολογιστή PC ή Mac, δημιουργήστε έναν φάκελο με το όνομα "PS5" στη μονάδα USB που έχει διαμορφωθεί ως FAT32 ή exFAT. Μέσα σε αυτόν τον φάκελο, δημιουργήστε έναν άλλο φάκελο με το όνομα "UPDATE".
 3. Κατεβάστε το αρχείο ενημέρωσης της κονσόλας PS5 και αποθηκεύστε το στον φάκελο "UPDATE". Αποθηκεύστε το αρχείο ως "PS5UPDATE.PUP".
  * Πρέπει να υπάρχει περίπου 1,1 GB ελεύθερου χώρου.
 4. Συνδέστε τη μονάδα USB που περιέχει το αρχείο στην κονσόλα PS5.
 5. Εκκινήστε την κονσόλα PS5 σε Ασφαλή λειτουργία: πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας και αφήστε το μετά το δεύτερο "μπιπ".
 6. Επιλέξτε Ενημέρωση λογισμικού συστήματος.
 7. Επιλέξτε Ενημέρωση από συσκευή αποθήκευσης USB > OK.

Αν η κονσόλα PS5 δεν αναγνωρίζει το αρχείο, βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα των φακέλων και του αρχείου είναι σωστά. Εισαγάγετε τα ονόματα των φακέλων και του αρχείου με κεφαλαία γράμματα.

Πώς να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό συστήματος σε κονσόλες PS5

Με την επανεγκατάσταση του λογισμικού συστήματος στην κονσόλα PS5, θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα στην κονσόλα PS5. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή επίσης ως επαναφορά σε "εργοστασιακές ρυθμίσεις" ή "ολική επαναφορά".

 1. Απενεργοποιήστε την κονσόλα PS5.
  Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας έως ότου ακουστεί ένας ήχος "μπιπ" από την κονσόλα σας.
 2. Από έναν υπολογιστή PC ή Mac, δημιουργήστε έναν φάκελο με το όνομα "PS5" στη μονάδα USB που έχει διαμορφωθεί ως FAT32 ή exFAT. Μέσα σε αυτόν τον φάκελο, δημιουργήστε έναν άλλο φάκελο με το όνομα "UPDATE".
 3. Κατεβάστε το παρακάτω αρχείο επανεγκατάστασης και αποθηκεύστε το στον φάκελο "UPDATE". Αποθηκεύστε το αρχείο με το όνομα "PS5UPDATE.PUP".
  Ο ελεύθερος χώρος θα πρέπει να είναι περίπου 1,2 GB.
 4. Συνδέστε τη μονάδα USB που περιέχει το αρχείο στην κονσόλα PS5.
 5. Εκκινήστε την κονσόλα PS5 σε Ασφαλή λειτουργία: πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας και αφήστε το μετά το δεύτερο μπιπ.
 6. Επιλέξτε Επαναφορά του PS5 (Επανεγκατάσταση λογισμικού συστήματος).

Αν η κονσόλα PS5 δεν αναγνωρίζει το αρχείο, βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα των φακέλων και του αρχείου είναι σωστά. Εισαγάγετε τα ονόματα των φακέλων και του αρχείου με κεφαλαία γράμματα.

Έχετε προβλήματα;

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση λογισμικού συστήματος της κονσόλας PS5, ανατρέξτε στον παρακάτω οδηγό για τα επόμενα βήματα.

Σημειώσεις

 • Μην χρησιμοποιείτε άλλα δεδομένα ενημέρωσης εκτός του αυθεντικού αρχείου ενημέρωσης που παρέχει η Sony Interactive Entertainment μέσω διαδικτύου για τη λήψη ή εγκατάσταση της ενημέρωσης. Μην κατεβάζετε ή εγκαθιστάτε ενημερώσεις με διαφορετικές μεθόδους από αυτές που περιγράφονται στο υλικό τεκμηρίωσης της κονσόλας PS5 ή σε αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία. Αν κατεβάσετε ή εγκαταστήσετε δεδομένα ενημέρωσης από άλλη πηγή, χρησιμοποιώντας διαφορετική μέθοδο ή μια κονσόλα η οποία έχει υποστεί οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις, η κονσόλα ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά και να μην είναι δυνατή η εγκατάσταση των αυθεντικών δεδομένων ενημέρωσης. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες ακυρώνει την εγγύηση του συστήματος και επηρεάζει τη δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών εγγύησης και επισκευής από τη Sony Interactive Entertainment.
 • Μην εγκαθιστάτε το λογισμικό συστήματος αμέσως πριν ή αμέσως μετά από μια διακοπή ρεύματος.
 • Μην απενεργοποιείτε την κονσόλα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Η διακοπή της εγκατάστασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κονσόλα.
 • Ενδέχεται να απαιτείται ενημέρωση λογισμικού συστήματος στην κονσόλα σας για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες εφαρμογές ή περιεχόμενο.

Λογισμικό συστήματος

Με τη χρήση ή την πρόσβαση στο λογισμικό συστήματος, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από όλους τους τρέχοντες όρους της παρούσας Σύμβασης. Για να έχετε πρόσβαση σε ένα εκτυπώσιμο, τρέχον αντίγραφο της παρούσας Σύμβασης, μεταβείτε στη διεύθυνση http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Η Sony Interactive Entertainment, κατ' αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, δύναται να τροποποιήσει τους όρους της παρούσας Σύμβασης ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν όρων στο υλικό τεκμηρίωσης ή το εγχειρίδιο της κονσόλας PS5, ή στη διεύθυνση http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/index.html.

Να ελέγχετε, κατά καιρούς, την παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία για να ενημερώνεστε σχετικά με τυχόν αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση.

Κατά καιρούς θα κυκλοφορούν για την κονσόλα PS5 διάφορες ενημερώσεις του λογισμικού του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων ασφαλείας, που θα είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία της κονσόλας. 

Θα ειδοποιείστε για τις νέες ενημερώσεις λογισμικού συστήματος αν η κονσόλα σας είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο, ή όταν εισάγετε έναν δίσκο παιχνιδιού που απαιτεί μεταγενέστερη έκδοση λογισμικού συστήματος για αναπαραγωγή. Εναλλακτικά, μπορείτε πάντα να επισκέπτεστε αυτήν τη σελίδα για να βλέπετε τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες ενημερώσεις. 

Η SIE συνιστά να εγκαθιστάτε πάντα την πιο πρόσφατη ενημέρωση το συντομότερο δυνατό μετά την κυκλοφορία της. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να εκθέσετε την κονσόλα σας σε κινδύνους ασφαλείας ή/και να διακυβευτεί η σωστή λειτουργία της κονσόλας.