Ρύθμιση αυτόματων ενημερώσεων σε κονσόλες PS5™ και PS4™

Ρύθμιση αυτόματων ενημερώσεων σε κονσόλες PS5™ και PS4™

Μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη ενημέρωση των παιχνιδιών και του λογισμικού συστήματος σε κονσόλες PS5 και PS4.

Ποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες με τις αυτόματες ενημερώσεις;

 • Η λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων παιχνιδιών (ενημερώσεις κώδικα) και των ενημερώσεων του λογισμικού συστήματος γίνεται αυτόματα.

 • Μπορείτε να κατεβάσετε από απόσταση τα παιχνίδια που αγοράζετε από το PlayStation™Store.

 • Τα δεδομένα των παιχνιδιών αποθηκεύονται αυτόματα στο PlayStation Network, ώστε να συνεχίζετε το παιχνίδι σας σε οποιοδήποτε σύστημα PlayStation. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για τους συνδρομητές του PlayStation®Plus.

 • Τα τρόπαια συγχρονίζονται αυτόματα στο PlayStation™Network.

Ρυθμίστε τις αυτόματες ενημερώσεις στο PlayStation

Για να επιτρέψετε να γίνονται αυτόματες ενημερώσεις, ρυθμίστε την κονσόλα PlayStation ώστε να παραμένει συνδεδεμένη στο Internet όταν βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας, ενεργοποιήστε τις αυτόματες λήψεις και αφήστε το σύστημά σας σε λειτουργία αδράνειας όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

PS5 Διατήρηση σύνδεσης στο Internet
 1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Σύστημα.
 2. Επιλέξτε Εξοικονόμηση ενέργειας > Δυνατότητες που διατίθενται στη λειτουργία αδράνειας.
 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή Διατήρηση σύνδεσης στο Internet.
PS5 Αυτόματη εγκατάσταση αρχείων ενημέρωσης
 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Λογισμικό συστήματος > Ενημερώσεις λογισμικού συστήματος και ρυθμίσεις.
 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή Αυτόματη λήψη αρχείων ενημέρωσης ή Αυτόματη εγκατάσταση αρχείων ενημέρωσης.

Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή Αυτόματη εγκατάσταση αρχείων ενημέρωσης, η κονσόλα σας θα μπορεί να εγκαθιστά ενημερώσεις αυτόματα ενώ βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας, ώστε να είναι η κονσόλα σας ενημερωμένη και έτοιμη για παιχνίδι την επόμενη φορά που θα παίξετε.

Αυτόματες ενημερώσεις παιχνιδιών PS5
 1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Αποθηκευμένα δεδομένα και ρυθμίσεις παιχνιδιού/εφαρμογής > Αυτόματες ενημερώσεις 
 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή Αυτόματη λήψη ή Αυτόματη εγκατάσταση σε λειτουργία αδράνειας.
PS5 - Είσοδος σε λειτουργία αδράνειας
 • Πατήστε το κουμπί PS στο κέντρο ελέγχου και επιλέξτε Λειτουργία > Είσοδος σε λειτουργία αδράνειας. Μπορείτε επίσης να πατήσετε μία φορά το κουμπί λειτουργίας.
Ενεργοποίηση του PS4 από το δίκτυο
 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας > Καθορισμός δυνατοτήτων που διατίθενται στη λειτουργία αδράνειας.
 2. Επιλέξτε τα πλαίσια δίπλα στις επιλογές Διατήρηση σύνδεσης στο Internet και Να είναι δυνατή η ενεργοποίηση του PS4 από το δίκτυο.
Αυτόματες λήψεις PS4
 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Αυτόματες λήψεις.
 2. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Αρχεία ενημέρωσης λογισμικού συστήματος.
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Αρχεία ενημέρωσης εφαρμογής.
PS4 - Είσοδος σε λειτουργία αδράνειας.
 • Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS και επιλέξτε Είσοδος σε λειτουργία αδράνειας. Η ένδειξη λειτουργίας στην κονσόλα PlayStation 4 θα γίνει πορτοκαλί.

Ενεργοποίηση λήψης παιχνιδιών από απόσταση

Αν έχετε ενεργοποιήσει τις αυτόματες ενημερώσεις, οι απομακρυσμένες λήψεις είναι διαθέσιμες όταν αγοράζετε περιεχόμενο μέσω του PlayStation Store στο διαδίκτυο ή από κινητό.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς υποστήριξης