Ρύθμιση αυτόματων λήψεων και ενημερώσεων στο PlayStation

Πώς να ρυθμίσετε τις αυτόματες λήψεις και τις ενημερώσεις στο PlayStation

Μάθετε πώς να ρυθμίσετε τις αυτόματες λήψεις και τις ενημερώσεις των παιχνιδιών και του λογισμικού συστήματος σε κονσόλες PS5™ και PS4™.

Τι είναι οι αυτόματες λήψεις και οι ενημερώσεις;

 • Η λήψη και η εγκατάσταση των ενημερώσεων παιχνιδιών (ενημερώσεις κώδικα) και των ενημερώσεων του λογισμικού συστήματος γίνονται αυτόματα.
 • Μπορείτε να κατεβάσετε από απόσταση τα παιχνίδια που αγοράζετε από το PlayStation™Store.

Για να επιτρέπονται οι αυτόματες λήψεις και οι ενημερώσεις, ρυθμίστε την κονσόλα σας ώστε να παραμένει συνδεδεμένη στο Internet όταν βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας και να εγκαθιστά αυτόματα τα αρχεία ενημέρωσης. Ενεργοποιήστε τις αυτόματες λήψεις και φροντίστε να αφήσετε την κονσόλα σας σε λειτουργία αδράνειας όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Πώς να ρυθμίσετε τις αυτόματες λήψεις και τις ενημερώσεις στις κονσόλες PS5

Επιλέξτε ρύθμιση για να δείτε τα βήματα.

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα.
 2. Επιλέξτε Εξοικονόμηση ενέργειας > Δυνατότητες που διατίθενται στη λειτουργία αδράνειας.
 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή Διατήρηση σύνδεσης στο Internet.

Αν επιλέξετε Να είναι δυνατή η ενεργοποίηση του PS5 από το δίκτυο από αυτό το μενού, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την PlayStation App ή το Remote Play για να ενεργοποιείτε την κονσόλα PS5 ενώ βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας.

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Λογισμικό συστήματος > Ενημέρωση και ρυθμίσεις λογισμικού συστήματος.
 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή Αυτόματη λήψη αρχείων ενημέρωσης και Αυτόματη εγκατάσταση αρχείων ενημέρωσης.

Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή Αυτόματη εγκατάσταση αρχείων ενημέρωσης, η κονσόλα σας θα μπορεί να εγκαθιστά ενημερώσεις λογισμικού συστήματος αυτόματα ενώ βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας, ώστε να είναι ενημερωμένη και έτοιμη για παιχνίδι την επόμενη φορά που θα παίξετε.

 1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Αποθηκευμένα δεδομένα και ρυθμίσεις παιχνιδιού/εφαρμογής > Αυτόματες ενημερώσεις.
 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή Αυτόματη λήψη ή Αυτόματη εγκατάσταση σε λειτουργία αδράνειας.

Αν ενεργοποιήσετε την Αυτόματη εγκατάσταση, την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε την κονσόλα PS5, τα παιχνίδια και οι εφαρμογές σας θα έχουν ενημερωθεί στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους.

Αν δεν θέλετε να κλείσετε το παιχνίδι ή την εφαρμογή που έχετε αναστείλει, ενεργοποιήστε μόνο την Αυτόματη λήψη.

Πατήστε το κουμπί PS για να ανοίξετε το κέντρο ελέγχου και επιλέξτε Ενέργεια > Είσοδος σε λειτουργία αδράνειας. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί λειτουργίας της κονσόλας μία φορά για να μεταβείτε στη λειτουργία αδράνειας.

Πώς να ρυθμίσετε τις αυτόματες λήψεις και ενημερώσεις στις κονσόλες PS4 

Επιλέξτε ρύθμιση για να δείτε τα βήματα.

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εξοικονόμηση ενέργειας > Καθορισμός δυνατοτήτων που διατίθενται στη λειτουργία αδράνειας.

 2. Ενεργοποιήστε τις επιλογές Διατήρηση σύνδεσης στο Internet και Να είναι δυνατή η ενεργοποίηση του PS4 από το δίκτυο.

Αν επιλέξετε Να είναι δυνατή η ενεργοποίηση του PS4 από το δίκτυο από αυτό το μενού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την PlayStation App ή το Remote Play για να ενεργοποιήσετε την κονσόλα PS4 ενώ βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας.

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Αυτόματες λήψεις
 2. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Αρχεία ενημέρωσης λογισμικού συστήματος
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Αρχεία ενημέρωσης εφαρμογής.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS στο κέντρο ελέγχου για να ανοίξετε το Γρήγορο μενού και επιλέξτε Λειτουργία > Είσοδος σε λειτουργία αδράνειας. Η ένδειξη λειτουργίας στην κονσόλα PlayStation 4 θα γίνει πορτοκαλί.

Πώς να ενεργοποιήσετε τις λήψεις παιχνιδιών από απόσταση

Αφού ενεργοποιήσετε τις αυτόματες λήψεις και τις ενημερώσεις, οι απομακρυσμένες λήψεις είναι διαθέσιμες όταν αγοράζετε περιεχόμενο μέσω του PlayStation Store online ή μέσω κινητής συσκευής.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης