Αντιμετώπιση προβλημάτων με το ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge

Πώς να αντιμετωπίσετε προβλήματα με το ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge

Μάθετε πώς μπορείτε να επαναφέρετε το χειριστήριό σας και άλλα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πώς να κάνετε επαναφορά του ασύρματου χειριστηρίου DualSense Edge

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το χειριστήριό σας, συχνά το πρώτο βήμα αντιμετώπισης είναι η επαναφορά του χειριστηρίου. Η επαναφορά δεν θα ρυθμίσει ξανά το χειριστήριό σας και δεν θα επηρεάσει τη σύζευξη και τις ρυθμίσεις προφίλ.

Δ) Κουμπί επαναφοράς
  1. Απενεργοποιήστε την κονσόλα PS5.
  2. Εντοπίστε το μικρό κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος του χειριστηρίου.
  3. Χρησιμοποιήστε μια καρφίτσα ή ένα παρόμοιο εργαλείο (δεν περιλαμβάνεται) για να πατήσετε το κουμπί επαναφοράς.
    Αυτό δεν θα ρυθμίσει ξανά το χειριστήριο και δεν θα επηρεάσει τις ρυθμίσεις σύζευξης και προφίλ.
  4. Συνδέστε το χειριστήριο στην κονσόλα PlayStation®5 χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που συνόδευε το χειριστήριό σας και πατήστε το κουμπί PS.

Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα;

Φροντίστε να ενημερώνετε το λογισμικό συστήματος της κονσόλας PlayStation®5 όπως και του ασύρματου χειριστηρίου DualSense Edge™ με τις νεότερες διαθέσιμες εκδόσεις. 

Αν δοκιμάσατε να επαναφέρετε το χειριστήριό σας και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, επιλέξτε ένα πρόβλημα από τις παρακάτω επιλογές.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Ζητήστε βοήθεια και υποστήριξη για τα προϊόντα PlayStation